Top 4 users from Guizhou

# User University Score ?
1 Yanxin Lu 64.5
2 Shuyao Chen 25.9
3 Rui Zhi 9.0
4 Yucheng Xie 1.0

Last updated at 08:11:02 CET