FizzBuzz

Ett företag ska anställa en mjukvaruutvecklare till ett topphemligt jobb. Efter mycket headhunting har de nu endast $N$ stycken kandidater kvar, efter anonymisering numrerade från $1$ till $N$. För att testa kandidaternas förmåga att programmera bestämmer sig företaget för att be dem implementera FizzBuzz.

En korrekt implementation av FizzBuzz gör följande. För vart och ett av talen $1$ till $M$,

  • om talet är delbart med 3 skrivs “fizz” ut,

  • om talet är delbart med 5 skrivs “buzz” ut,

  • om talet är delbart med både 3 och 5 skrivs “fizzbuzz” ut, och

  • om talet varken är delbart med 3 eller 5 skrivs talet självt ut.

Då jobbet är topphemligt är företaget mycket noga med att exakt rätt sak skrivs ut på rätt plats. Din uppgift är att hitta den kandidaten vars program skrev ut rätt sak på rätt plats flest gånger.

Indata

Den första raden av indatan består av heltalen $N$ ($2 \leq N \leq 1000$) och $M$ ($2 \leq M \leq 100$), antalet kandidater och antalet värden deras program ska skriva ut.

Därefter följer $N$ rader med $M$ strängar bestående av endast små bokstäver a-z och siffror $0$-$9$, separerade med blanksteg. Rad $i$ innehåller utdatan från kandidat $i$. Samtliga $M$ strängar i utskriften från en kandidats program innehåller minst ett tecken.

Utdata

Skriv ut numret på den kandidat vars utskrift har rätt ord på rätt plats flest antal gånger. Om flera kandidater har flest rätt, skriv ut den med lägst nummer.

Förklaring av exempel 1

I exemplet har den tredje personen skrivit ut exakt rätt sak på samtliga platser. De andra två har minst ett fel, så den tredje personen har flest rätt.

Sample Input 1 Sample Output 1
3 15
1 2 fizz 4 5 fizz 7 8 fizz 10 11 fizz 13 14 fizz
1 2 3 4 buzz 6 7 8 9 buzz 11 12 13 14 buzz
1 2 fizz 4 buzz fizz 7 8 fizz buzz 11 fizz 13 14 fizzbuzz
3
Sample Input 2 Sample Output 2
3 6
fizz fizz fizz fizz buzz fizz
2 fizz 4 buzz fizz 7
1 2 3 4 5 6
1
Sample Input 3 Sample Output 3
2 6
01 is fizz lizzy of norway
nr 2 is really buzz lightyear
2