Hide

Lamps

Användningen av glödlampor är på väg att avskaffas inom EU, men redan nu kan det löna sig att använda lågenergilampor. Du ska skriva ett program som, givet hur mycket en lampa är tänd varje dag samt elpriset, beräknar efter hur många dagar totalkostnaden (inköp av lampor + elkostnad) för första gången är lägre för lågenergilampan än för glödlampan. Vi antar följande data:

 

Glödlampa

Lågenergilampa

Effekt (watt)

$60$

$11$

Livslängd (timmar)

$1000$

$8000$

Inköpspris (kronor)

$5$

$60$

För enkelhets skull antar vi att alla exemplar har exakt den givna livslängden. Detta innebär alltså att för att ha lampan tänd i $1000$ timmar räcker det att köpa en glödlampa, men för att ha den tänd i $1001$ timmar måste man köpa ytterligare en glödlampa eftersom den första går sönder efter $1000$ timmar.

Elkostnaden $K$ för att ha lampan tänd i $H$ timmar kan beräknas med formeln

\[ K = \frac{E \cdot H \cdot P}{100\, 000} \]

där $E$ är lampans effekt i watt och $P$ är elpriset i öre/kWh.

I samtliga testfall kommer endast en lågenergilampa att behöva köpas (lågenergi blir alltså billigast redan innan man behöver byta lågenergilampan).

Indata

Indatan består av två heltal på en rad: $h$ ($1 \le h \le 24$), antalet timmar per dag lampan är påslagen, och $P$ ($1 \le P \le 200$), elpriset.

Utdata

Skriv ut efter hur många dagar lågenergilampan är billigare än glödlampan.

Scoring

Your solution will be tested on a set of test groups, each worth a number of points. To get the points for a test group you need to solve all test cases in the test group. Your final score will be the maximum score of a single submission.

Poängsättning

Din lösning kommer att testas på en mängd testfallsgrupper. För att få poäng för en grupp så måste du klara alla testfall i gruppen.

Grupp

Poängvärde

Gränser

$1$

$33$

Du behöver bara köpa en glödlampa innan lågenergilampan blir billigare.

$2$

$67$

Inga ytterligare begränsningar

Förklaring av exempelfallet

Efter $149$ dagar är kostnaden med glödlampor $71.32840$ kronor (varav inköpskostnad $10$ kronor; man måste byta glödlampa en gång) och med lågenergilampa $71.24354$ kronor (varav inköpskostnad $60$ kronor).

Sample Input 1 Sample Output 1
7 98
149
CPU Time limit 1 second
Memory limit 1024 MB
Difficulty 1.3 - 2.8easy
Statistics Show
Languages English, Svenska
License Creative Commons License (cc by-sa)

Please log in to submit a solution to this problem

Log in