Hide

Wimbledon

En tennismatch består av tre personer, två spelare och en domare. Dessa tre måste alla vara från olika länder. Det finns $N$ länder i världen, och i det $i$:te landet finns det $a_ i$ tennisspelare och $b_ i$ tennisdomare (och ingen person är både spelare och domare). Hur många möjliga tennismatcher finns det? Två tennismatcher räknas som olika om mängderna med inblandande personer är olika.

Indata

Den första raden innehåller ett heltal $N$ ($3 \leq N \leq 10^5$). De följande $N$ raderna innehåller två heltal $a_ i$ och $b_ i$ $(0 \leq a_ i, b_ i \leq 10^6)$. Det är garanterat att $\sum _{i=1}^ N a_ i \leq 10^6$ och $\sum _{i=1}^ N b_ i \leq 10^6$.

Utdata

Ett heltal, antalet möjliga tennismatcher.

Förklaring av Sample 1

Låt oss kalla spelarna från det första landet $A_1$ och $A_2$, spelarna från det andra landet $B_1$ och $B_2$, och domaren från det tredje landet $C$. Det finns då $4$ matcher där $C$ är domare: $\{ A_1, B_1, C\} $, $\{ A_1, B_2, C\} $, $\{ A_2, B_1, C\} $ och $\{ A_2, B_2, C\} $. På liknande sätt finns det $8$ matcher där de andra domarna är med. Totalt finns det alltså $12$ möjliga matcher.

Sample Input 1 Sample Output 1
3
2 1
2 1
2 1
12
Sample Input 2 Sample Output 2
3
5 0
5 0
0 5
125
CPU Time limit 1 second
Memory limit 1024 MB
Difficulty 4.0medium
Statistics Show
Languages English, Svenska
License Creative Commons License (cc by-sa)

Please log in to submit a solution to this problem

Log in