Top 6 users from Fujian Normal University

# User Country Score ?
1 Xiang Li 6.2
1 Yang Liu 6.2
3 Liang Ruiyang 2.3
4 Lin Meichen 1.0
4 Xu Wang 1.0
4 Zhang Zhaochun 1.0

Last updated at 06:06:24 UTC