Top 14 users from LNM Institute of Information Technology

# User Country and subdivision Score ?
1 Pradyumn Agrawal Madhya Pradesh 90.6
2 Yash Aggarwal Uttar Pradesh 14.6
3 Priyam Khandlewal Rajasthan 10.0
4 Arihant Jain Delhi 8.0
5 Himanshu Kumar Rajasthan 6.8
6 Hitesha Sharma Rajasthan 5.2
7 Pradyumn Agrawal 3.8
8 Rani Wala 3.6
9 Aditya Aggarwal Uttar Pradesh 2.6
10 Aayush Sarva 2.5
11 Bhaskar Modi 1.0
11 Rahil Patel Gujarat 1.0
11 Rishi Vikram 1.0
11 Satyam Shubham 1.0

Last updated at 03:15:09 AKDT