Top 9 users from Nazarbayev University

# User Country Score ?
1 Aldiyar Semedyarov 50.1
2 Mukhit Ismailov 10.5
3 Atalyk Akash 8.2
4 Daniyar Sagatov 3.9
5 Abzal Serekov 1.0
5 Bekbosyn Sagyndykov 1.0
5 Kazybek Kassym 1.0
5 Nuradil Kozhakhmet 1.0
5 Sergazy Kalmurzayev 1.0

Last updated at 17:28:04 UTC