Posts and Telecommunications Institute of Technology

Posts and Telecommunications Institute of Technology

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Rank 224
Score 304.7
Users 88

Top 50 users from Posts and Telecommunications Institute of Technology

Rank User Country Score [?]
1 Thi Dai Loc 714.2
2 Bùi Kiên 350.9
3 Nguyễn Thanh Châu 256.4
4 Nhân Trần Nguyễn 214.4
5 Bach Le Duy 165.5
6 Con Sói Ba 152.6
7 Đạt Lê Duy 142.9
8 Huyền Nguyễn 136.7
9 Gia Huy Nguyễn 132.3
10 Minato 106.9
11 Đặng Bảo Chiến 78.9
12 Đăng Khoa Trần 78.3
13 Tran Viet Huy 75.2
14 Sơn Núi 70.1
15 Trung Ngôn 58.6
16 Nguyễn Trọng Hoàng 55.5
17 Feng Zheng Zhein 50.4
18 Tien Nguyen Van 46.9
19 Trần Văn Tâm 41.8
20 Tran Nguyen Khang 38.7
21 Lê Hoài Nhân 34.0
22 Nguyen Van Nam 33.8
23 Nguyễn Minh Hoàng 32.9
24 PTIT - HN.Gamecock 32.8
25 Tuấn Anh Lê 31.9
26 Trần Văn Nhất 31.2
27 Ngọc Ẩn Phạm 30.6
27 Nguyen Truong 30.6
29 Thai Son Nguyen 29.4
30 Võ Minh Đức 26.6
31 Nguyễn Thống 25.7
32 Can Ngoc Binh 25.2
33 Tomato Team 24.5
34 mducptit 23.6
35 Đàm Bá Quyền 22.8
36 Anh Nguyen Lan 20.4
37 Nguyen Phuc Kiet 20.3
38 Tran Tuan Anh 19.6
39 Nguyen Nhat Thanh 14.8
40 Nguyen Nhat Thanh 14.6
41 Khoa Trần Đăng 14.2
42 Dong Le Quang 12.9
43 Vĩnh Thiều Văn 11.9
44 Duy Bach Le 11.6
45 nguyễn Huy 11.2
46 Thiên Tuệ Tinh 10.2
47 Chu Đình Hưng 9.5
48 Phạm Thanh Hùng 8.3
49 Vu Le 7.8
50 Uông Văn Công 7.5

Last updated at 11:48:20 CEST