Top 12 users from University of California, Davis

# User Country and subdivision Score ?
1 Taiqi He California 110.7
2 Guowei Yang California 29.4
3 Ingwar Wirjawan 17.8
4 Xuanchen Zhou Guangdong 16.7
5 Wei Fang 14.9
6 Corey Mason California 5.9
7 Scott McCormick California 4.8
8 Bektur Tagaev 2.7
9 Annie Qin California 2.2
9 Mark Allinder California 2.2
11 Arjun Bharadwaj California 1.0
11 Cho-Jui Hsieh 1.0

Last updated at 02:37:55 UTC