Top 12 users from University of California, Davis

# User Country and subdivision Score ?
1 Taiqi He California 109.2
2 Guowei Yang California 28.3
3 Ingwar Wirjawan 18.2
4 Xuanchen Zhou Guangdong 15.4
5 Wei Fang 14.5
6 Corey Mason California 6.1
7 Scott McCormick California 4.8
8 Bektur Tagaev 2.8
9 Annie Qin California 2.2
9 Mark Allinder California 2.2
11 Arjun Bharadwaj California 1.0
11 Cho-Jui Hsieh 1.0

Last updated at 04:28:20 CET