Vietnam National University, Hanoi

Vietnam National University, Hanoi

Đại học Quốc gia Hà Nội
Rank 197
Score 348.9
Users 88

Top 50 users from Vietnam National University, Hanoi

Rank User Country Score [?]
1 Vu Hoang Kien 673.1
2 Hưng Dương Quốc 523.2
3 Vũ Quốc Đạt 466.2
4 Vuong Nguyen 216.6
5 Van Hanh Pham 165.6
6 Huy Le 165.1
7 Ngoc Khanh Do 113.7
8 Hoang Duc Nguyen 110.1
9 Nguyễn Trung Thế 97.4
10 Biet Lam Gi 96.6
11 Nam Nguyen 93.4
12 Hưng Nguyễn Quốc 89.0
13 Phúc Hoàng 86.8
14 Viet Doan Van 75.6
15 Nguyen Minh 62.0
16 Nguyen Viet Hoa 59.6
17 Lương Hải Long 58.7
18 Minh Nguyen 57.6
19 Phạm Văn Long 53.9
20 Phạm Nguyễn Ngọc Biên 52.4
21 Hoàng Mai Huy 48.3
22 Quang Tung Luu 44.7
23 Do Viet Anh 41.5
24 Linh Nguyen 39.1
25 Nguyễn Đức Trọng 38.5
26 Việt Cường Hồ Sỹ 37.3
27 Dat Tran 35.5
27 Thanh Do Quang 35.5
29 Cường Đặng 33.9
30 Nguyen Trung Nghia 32.5
31 Bach Doan Viet 31.1
32 Hoang Gia Minh 31.0
33 Duy Khánh Nguyễn 27.5
33 Minh Nguyen 27.5
35 Florial Jean Baptiste 26.8
36 Nguyen Minh Chau 23.9
37 Dũng Đặng 21.4
38 Tuan Tran Anh 19.2
39 Lê Tiến Chiến 18.1
40 Dat Do Thanh 17.7
41 Hoang Hai Nguyen 17.2
42 Tien Dung 16.7
43 Chí-Bách Phạm 16.3
44 Lê Tiến Chiến 16.1
45 Ngoc Tuan Khang Le 15.5
46 Quang Nguyễn 12.9
47 Quang Hung Le 11.9
48 Nguyễn Thành Nhân 11.6
49 Nguyen Duy Khanh 11.4
50 Nguyen Dong 11.1

Last updated at 11:17:35 CEST