Top 6 users from Xiamen University of Technology

# User Country Score ?
1 Xin Liu 2.3
1 YuFei Zheng 2.3
3 Hong Huang 1.0
3 ShuHan Nian 1.0
3 Wenjia Ye 1.0
3 Xu Shaoze 1.0

Last updated at 06:06:24 UTC