Top 50 users from Ukraine

# User University Score ?
1 Andrey Zyevakov 722.3
2 Maksim Bendeberya 338.7
3 Andrii Makar 335.3
4 Roman Bilyi 179.6
5 BaturaDima 178.4
6 Дмитро Рудий 170.1
7 Anton Tsypko 108.4
8 Illya Starikov 107.4
9 Роман Фурко 106.4
10 Vitalii Iarko 56.7
11 Dmytro Ignatenko 52.4
12 Dmytro Soboliev 48.0
13 Александр Евтехов 47.5
14 Olena Barabash 46.8
15 Артем Штефан 43.7
16 Volodymyr Lyubinets 40.8
17 Тарас Савіцький 38.0
18 Ivan 37.2
19 Sergii Bondariev 36.8
20 Nazarii Bardiuk 33.8
21 Ibragim Ismailov 32.7
22 Denys Podanenko 30.0
23 Vasyl Biletskyy 29.3
24 Dmytro Kalyshka 25.6
25 Михаил Ульянич 24.7
26 artem 24.0
27 Sergii Sklianichenko 22.1
28 Oleg Shyshkov 18.6
29 Pavlo Bagriy 16.6
30 Valentin Gerbey 16.5
31 Alexander Milanin 16.0
32 Kolp Kick 15.9
33 Igor Ryzhkov 15.8
34 NIkola 15.2
35 Ivan Fekete 14.8
35 Polina Literati 14.8
37 Fedor Polyakov 14.7
38 Leonid Vysochyn 14.3
39 Илья Рева 14.2
40 Yevhen Kudria 14.1
41 Peter Mudrievskij 13.7
42 Roman Rizvanov 13.6
43 Yu Sandra 12.9
44 Monastyrshyn Yury 11.3
44 Ігор Бац 11.3
46 Anatoly Polyuhovich 11.1
47 Yevhen Zadorozhnii 11.0
48 Igor Yemelianov 10.7
48 Olena Yedyharova 10.7
50 Elisaweta Masserova 9.2

Last updated at 22:52:01 UTC