Top 50 users from Ukraine

# User University Score ?
1 Andrey Zyevakov 829.1
2 Maksym Bendeberia 342.1
3 Andrii Makar 340.0
4 Roman Bilyi 183.5
5 Andriy Makukha 183.4
6 Дмитро Рудий 170.2
7 Batura Dima 169.1
8 Andriy Semenistiy 125.5
9 Aliia Akaeva 120.9
10 Artem Kozachuk 114.9
11 Роман Фурко 110.0
12 Anton Tsypko 107.5
13 Illya Starikov 106.6
14 Taras Basiuk 80.1
15 Dmytro Soboliev 56.7
16 Vitalii Iarko 56.5
17 Dmytro Ignatenko 56.1
18 Александр Евтехов 50.8
19 Ruslan Starovoitov 49.2
20 Olena Barabash 46.4
21 Артем Штефан 44.5
22 Sergii Bondariev 42.8
23 Volodymyr Lyubinets 40.2
24 Тарас Савіцький 38.7
25 Ivan 36.7
26 Ibragim Ismailov 35.1
27 Nazarii Bardiuk 33.6
28 Власенко Захар 31.6
29 Denys Podanenko 30.6
30 Vasyl Biletskyy 30.4
31 Volodymyr Besida 29.8
32 Matvey Aslandukov 28.7
33 Dmytro Kalyshka 26.5
34 Alex Jukimenko 25.7
35 Oleg Vallas 24.9
36 Sergii Sklianichenko 24.6
37 Artem Nesteruk 24.1
38 Михаил Ульянич 23.6
39 Богдан Пастущак 23.1
40 Andrew Orap 21.8
41 Polina Literati 20.5
42 Nikita Teslyuk 20.3
43 Oleg Shyshkov 19.4
44 Ostap Stoliarchuk 17.7
45 Alexander Milanin 16.6
46 Pavlo Bagriy 16.1
47 Fedor Polyakov 15.6
47 Kolp Kick 15.6
49 Igor Ryzhkov 15.1
49 NIkola 15.1

Last updated at 14:55:17 AKDT