Top 50 users from Ukraine

# User University Score ?
1 Andrey Zyevakov 576.6
2 Maksim Bendeberya 338.9
3 Andrii Makar 336.8
4 BaturaDima 182.0
5 Roman Bilyi 180.0
6 Дмитро Рудий 170.5
7 Anton Tsypko 107.8
8 Illya Starikov 106.3
9 Роман Фурко 105.8
10 Vitalii Iarko 57.6
11 Dmytro Ignatenko 52.0
12 Александр Евтехов 47.7
13 Dmytro Soboliev 47.3
14 Olena Barabash 46.9
15 Артем Штефан 42.9
16 Volodymyr Lyubinets 40.4
17 Ivan 37.0
18 Тарас Савіцький 36.6
19 Nazarii Bardiuk 33.8
20 Ibragim Ismailov 32.2
21 Denys Podanenko 29.9
22 Sergii Bondariev 28.3
23 Vasyl Biletskyy 28.0
24 Dmytro Kalyshka 25.4
25 Михаил Ульянич 24.4
26 artem 23.5
27 Sergii Sklianichenko 22.1
28 Oleg Shyshkov 18.7
29 Pavlo Bagriy 16.4
30 Valentin Gerbey 16.3
31 Alexander Milanin 16.1
32 Kolp Kick 15.8
33 Igor Ryzhkov 15.6
34 Ivan Fekete 14.9
35 NIkola 14.8
36 Fedor Polyakov 14.6
37 Leonid Vysochyn 14.3
38 Yevhen Kudria 14.1
39 Илья Рева 13.8
40 Peter Mudrievskij 13.5
41 Yu Sandra 12.8
42 Roman Rizvanov 12.3
43 Anatoly Polyuhovich 11.7
44 Ігор Бац 11.5
45 Monastyrshyn Yury 11.1
46 Igor Yemelianov 10.7
47 Olena Yedyharova 10.5
48 Yevhen Zadorozhnii 9.9
49 Володимир Радюк 9.6
50 Elisaweta Masserova 9.1

Last updated at 04:07:07 UTC