Top 50 users from Ukraine

# User University Score ?
1 Andrey Zyevakov 861.5
2 Maksim Bendeberya 342.1
3 Andrii Makar 333.8
4 BaturaDima 181.6
5 Roman Bilyi 178.5
6 Дмитро Рудий 172.1
7 Anton Tsypko 108.7
8 Illya Starikov 108.5
9 Роман Фурко 106.5
10 Aliia Akaeva 76.5
11 Vitalii Iarko 57.0
12 Dmytro Ignatenko 52.7
13 Александр Евтехов 48.2
14 Dmytro Soboliev 47.6
15 Olena Barabash 47.2
16 Sergii Bondariev 45.1
17 Taras Basiuk 43.9
18 Артем Штефан 42.7
19 Volodymyr Lyubinets 40.7
20 Тарас Савіцький 38.2
21 Ivan 37.7
22 Ibragim Ismailov 32.8
23 Nazarii Bardiuk 32.0
24 Denys Podanenko 30.5
25 Vasyl Biletskyy 29.4
26 Dmytro Kalyshka 27.1
27 Alex Jukimenko 27.0
28 Михаил Ульянич 24.9
29 artem 24.4
30 Sergii Sklianichenko 22.7
31 Andrii Hrytsenko 20.8
32 Nikita Teslyuk 20.6
33 Oleg Shyshkov 18.8
34 Pavlo Bagriy 17.2
35 Valentin Gerbey 16.9
36 Kolp Kick 16.2
37 Igor Ryzhkov 15.7
38 Alexander Milanin 15.6
39 NIkola 15.2
39 Polina Literati 15.2
41 Fedor Polyakov 14.9
41 Илья Рева 14.9
43 Ivan Fekete 14.8
44 Yevhen Kudria 14.5
45 Leonid Vysochyn 14.4
46 Peter Mudrievskij 13.9
47 Roman Rizvanov 13.8
48 Yevhen Zadorozhnii 13.0
49 Yu Sandra 12.9
50 Anatoly Polyuhovich 11.7

Last updated at 00:01:43 UTC