Top 50 users from Ukraine

# User University Score ?
1 Andrey Zyevakov 844.7
2 Maksym Bendeberia 344.5
3 Andrii Makar 342.7
4 Andriy Makukha 183.9
5 Roman Bilyi 181.6
6 Batura Dima 173.5
7 Дмитро Рудий 171.8
8 Aliia Akaeva 122.9
9 Artem Kozachuk 114.9
10 Роман Фурко 110.0
11 Anton Tsypko 107.5
12 Illya Starikov 107.1
13 Taras Basiuk 80.7
14 Vitalii Iarko 56.8
15 Dmytro Soboliev 55.8
16 Dmytro Ignatenko 55.6
17 Александр Евтехов 49.9
18 Ruslan Starovoitov 48.7
19 Olena Barabash 47.0
20 Артем Штефан 44.7
21 Sergii Bondariev 42.9
22 Volodymyr Lyubinets 40.1
23 Тарас Савіцький 38.7
24 Ivan 36.5
25 Ibragim Ismailov 34.9
26 Nazarii Bardiuk 33.5
27 Власенко Захар 31.8
28 Denys Podanenko 31.3
29 Volodymyr Besida 30.6
30 Vasyl Biletskyy 30.3
31 Matvey Aslandukov 28.5
32 Dmytro Kalyshka 26.3
33 Богдан Пастущак 26.1
34 Alex Jukimenko 25.3
35 Artem Nesteruk 24.6
36 Oleg Vallas 24.4
37 Sergii Sklianichenko 23.8
37 Михаил Ульянич 23.8
39 Andrew Orap 21.7
40 Nikita Teslyuk 20.8
41 Polina Literati 20.4
42 Oleg Shyshkov 19.3
43 Alexander Milanin 16.4
43 Roman Gultaichuk 16.4
45 Pavlo Bagriy 16.2
46 Kolp Kick 15.9
47 Fedor Polyakov 15.3
48 Valentin Gerbey 15.2
49 Igor Ryzhkov 15.0
49 NIkola 15.0

Last updated at 07:42:02 AKST