Top 50 users from Ukraine

# User University Score ?
1 Andrey Zyevakov 852.4
2 Andrii Makar 339.7
3 Maksim Bendeberya 336.7
4 Roman Bilyi 182.7
5 BaturaDima 179.1
6 Дмитро Рудий 169.6
7 Anton Tsypko 111.9
8 Illya Starikov 107.2
9 Роман Фурко 105.4
10 Vitalii Iarko 57.2
11 Dmytro Ignatenko 52.7
12 Александр Евтехов 47.7
13 Dmytro Soboliev 47.6
14 Olena Barabash 46.8
15 Артем Штефан 44.1
16 Sergii Bondariev 43.9
17 Volodymyr Lyubinets 40.9
18 Тарас Савіцький 38.2
19 Ivan 37.2
20 Ibragim Ismailov 32.5
21 Nazarii Bardiuk 30.9
22 Denys Podanenko 30.0
23 Vasyl Biletskyy 29.6
24 Alex Jukimenko 25.8
25 Dmytro Kalyshka 25.7
26 Михаил Ульянич 24.6
27 artem 23.9
28 Sergii Sklianichenko 21.4
29 Oleg Shyshkov 18.5
30 Pavlo Bagriy 16.5
30 Valentin Gerbey 16.5
32 Alexander Milanin 15.7
32 Igor Ryzhkov 15.7
32 Kolp Kick 15.7
35 NIkola 14.9
36 Polina Literati 14.8
37 Ivan Fekete 14.7
38 Fedor Polyakov 14.4
38 Roman Rizvanov 14.4
40 Leonid Vysochyn 14.2
40 Илья Рева 14.2
42 Yevhen Kudria 14.1
43 Peter Mudrievskij 13.6
44 Yevhen Zadorozhnii 13.1
45 Yu Sandra 12.6
46 Ігор Бац 11.4
47 Monastyrshyn Yury 11.0
48 Igor Yemelianov 10.8
49 Olena Yedyharova 10.5
50 Anatoly Polyuhovich 10.3

Last updated at 00:09:37 UTC