Top 50 users from Ukraine

# User University Score ?
1 Andrey Zyevakov 854.1
2 Maksim Bendeberya 345.7
3 Andrii Makar 340.7
4 Roman Bilyi 180.2
5 Batura Dima 175.5
6 Дмитро Рудий 174.3
7 Aliia Akaeva 124.3
8 Artem Kozachuk 112.7
9 Роман Фурко 110.6
10 Anton Tsypko 109.1
11 Illya Starikov 107.3
12 Taras Basiuk 81.2
13 Andriy Makukha 80.1
14 Vitalii Iarko 56.7
15 Dmytro Soboliev 55.8
16 Dmytro Ignatenko 55.0
17 Olena Barabash 48.0
18 Александр Евтехов 47.6
19 Артем Штефан 44.8
20 Sergii Bondariev 44.3
21 Volodymyr Lyubinets 40.1
22 Тарас Савіцький 39.2
23 Ivan 37.0
24 Ibragim Ismailov 35.4
25 Nazarii Bardiuk 32.6
26 Denys Podanenko 32.2
27 Volodymyr Besida 31.0
28 Vasyl Biletskyy 30.5
29 Matvey Aslandukov 28.0
30 Власенко Захар 27.3
31 Dmytro Kalyshka 26.5
32 Artem Nesteruk 25.4
33 Alex Jukimenko 25.2
34 Oleg Vallas 24.8
35 Михаил Ульянич 24.2
36 Sergii Sklianichenko 23.5
37 Andrew Orap 21.9
38 Nikita Teslyuk 21.7
39 Oleg Shyshkov 19.2
40 Roman Gultaichuk 16.8
41 Pavlo Bagriy 16.7
42 Alexander Milanin 16.4
43 Kolp Kick 16.2
44 NIkola 15.8
45 Fedor Polyakov 15.4
45 Polina Literati 15.4
47 Igor Ryzhkov 15.3
47 Valentin Gerbey 15.3
49 Leonid Vysochyn 15.1
49 Илья Рева 15.1

Last updated at 09:34:50 AKDT