Top 50 users from Ukraine

# User University Score ?
1 Andrey Zyevakov 846.2
2 Maksim Bendeberya 342.2
3 Andrii Makar 338.6
4 Roman Bilyi 181.0
5 Batura Dima 174.4
6 Дмитро Рудий 170.0
7 Aliia Akaeva 122.0
8 Роман Фурко 109.0
9 Anton Tsypko 108.5
10 Illya Starikov 106.5
11 Taras Basiuk 81.0
12 Andriy Makukha 72.3
13 Dmytro Soboliev 55.5
13 Vitalii Iarko 55.5
15 Dmytro Ignatenko 54.6
16 Artem Kozachuk 52.9
17 Александр Евтехов 47.7
18 Olena Barabash 46.7
19 Артем Штефан 44.5
20 Sergii Bondariev 44.3
21 Volodymyr Lyubinets 41.0
22 Тарас Савіцький 39.1
23 Ivan 37.0
24 Ibragim Ismailov 35.4
25 Nazarii Bardiuk 32.5
26 Vasyl Biletskyy 30.7
27 Volodymyr Besida 30.4
28 Denys Podanenko 30.0
29 Matvey Aslandukov 27.9
30 Dmytro Kalyshka 26.3
31 Alex Jukimenko 25.4
32 Oleg Vallas 25.0
33 Михаил Ульянич 24.5
34 Sergii Sklianichenko 24.0
35 Artem Nesteruk 23.7
36 Andrew Orap 22.0
37 Nikita Teslyuk 20.0
38 Oleg Shyshkov 19.5
39 Roman Gultaichuk 16.8
40 Pavlo Bagriy 16.5
41 Valentin Gerbey 16.4
42 Alexander Milanin 16.3
42 Kolp Kick 16.3
44 Илья Рева 15.6
45 Fedor Polyakov 15.4
46 Polina Literati 15.1
47 NIkola 14.9
48 Ivan Fekete 14.8
49 Igor Ryzhkov 14.6
49 Yevhen Kudria 14.6

Last updated at 09:51:41 AKDT