Eastern International University

Eastern International University

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Rank 111
Score 604.0
Users 57

Top 50 users from Eastern International University

Rank User Country Score [?]
1 Nguyễn Mạnh Phúc 1306.2
2 Hà Minh Ngọc 611.1
3 Nguyễn Hùng Cường 583.0
4 Khánh Nguyễn Tiến 448.4
5 Luu Nhat Phi 427.0
6 Đức Phạm Hoài 401.2
7 Dat Vo Nguyen Tien 315.8
8 Trần Công Duy 296.6
9 Nam Phan Thành 283.0
10 Nguyễn Đại Dương 222.0
11 Tuấn Nguyễn 219.2
12 Đỗ Duy Tân 209.5
13 Phụng Nguyễn Long Kim 201.0
14 Hau Tran Phuc 181.9
15 Tú Huỳnh 175.0
16 Sơn Phạm Huỳnh 158.1
17 Lin Lê 143.1
18 An Lê Hữu 136.4
19 Nguyễn Minh Tài 121.9
20 Vinh Nguyễn Quang 102.9
21 Đàm Đức Duy 95.2
22 Đàm Đức Duy 91.7
23 Quan Huynh 82.7
24 Tiến Nguyễn 81.2
25 Lâm Nguyễn Hoàng 72.1
26 Hanh Phuc Huynh 71.0
27 Đạt Nguyễn 50.2
28 Ngphoang Phuc 44.3
29 Nghĩa Ngô 44.0
30 Thịnh Bùi 37.1
31 Thương Trương 36.5
32 Khoa Lê Đăng 27.7
33 Minh Stature 27.6
34 Quỳnh Lê 23.0
35 Phat Le 21.0
36 Hanh Nguyen 19.0
37 Duyên Nguyễn 13.7
38 Dung Vũ 13.6
39 Nguyễn Thành Chí Bảo 11.4
40 Nghĩa Ngô 11.1
41 Huy Huỳnh Minh 6.4
42 Lê Văn Dũng 6.2
43 Đạt Ngô 3.3
43 Nguyễn Thiện 3.3
45 Đạt Phan Hữu 3.0
46 Pret Kuzl 2.2
47 Dat Nguyen TIen 1.0
47 Duy Lin Lê 1.0
47 Nguyễn Gia Bảo 1.0
47 Phạm Thuỵ Thanh Hằng 1.0

Last updated at 10:15:11 CEST