Ho Chi Minh City University of Technology

Ho Chi Minh City University of Technology

Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh
Rank 229
Score 301.0
Users 74

Top 50 users from Ho Chi Minh City University of Technology

Rank User Country Score [?]
1 DVT Dat 629.2
2 Trần Hoàng Việt 315.1
3 Binh Tran 309.3
4 Mẫn Phạm 267.2
5 Kiet Nguyen Huu 222.6
6 Duy Tran 222.3
7 Bui Tuan Dai 158.3
8 THỤY NGUYỄN ĐỨC 120.7
9 Thanh Truong Cong 88.4
10 Mạnh Quyền Võ 87.1
11 Phúc Hoàng 79.6
12 Phạm Quốc Du Thiên 69.4
13 Hideous Frog 60.4
14 Son Nguyen Cao 54.8
15 Trần Nhân Khánh 49.5
16 Nguyen Hoang Duc 49.2
17 Sang Tran 48.6
18 Dương Thái Minh 47.3
19 Bach Ly 46.6
20 HCMUT OnlyBoys 44.4
21 An Nguyễn 44.1
22 Hung Truong Quoc 37.5
23 Tùng Tùng 37.4
24 Khoa Lu Anh 37.1
25 Binh Nguyen 36.2
26 Công Hậu Trần 32.8
27 Qui 30.9
28 Tam Le Do Minh 22.9
29 Le Duc Toan 21.2
30 Hữu Kiệt 20.4
31 Phong Tô Thanh 20.1
32 Đặng Đức Danh 17.8
33 Minhhien Dole 16.0
34 Minh Duong Thai 15.2
35 Tran Hoang Viet 13.2
36 HOÀNG NGUYỄN HUY 12.3
37 Nhật Dương 12.0
38 Thống Huỳnh 10.3
39 Minh Le Hong 10.0
40 huynhha98 7.4
40 MamaBoi 7.4
42 Nguyen Hoang Danh 6.2
43 Bảo Nguyễn Quốc 5.5
44 Huy Lục Gia 4.5
45 Nghia Le 4.2
46 Gia Huy 4.1
47 Tri Nguyen Pham Minh 3.6
47 Vu Dong 3.6
49 Bao Tran 3.4
50 Võ Hà Thành 3.1

Last updated at 11:02:26 CEST