Ho Chi Minh City University of Technology

Ho Chi Minh City University of Technology

Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh
Rank 255
Score 296.2
Users 70

Top 50 users from Ho Chi Minh City University of Technology

Rank User Country Score [?]
1 DVT Dat 615.7
2 Trần Hoàng Việt 313.5
3 Binh Tran 307.3
4 Mẫn Phạm 265.0
5 Kiet Nguyen Huu 217.2
6 Duy Tran 214.7
7 Bui Tuan Dai 155.7
8 THỤY NGUYỄN ĐỨC 117.4
9 Thanh Truong Cong 88.5
10 Mạnh Quyền Võ 86.3
11 Phúc Hoàng 79.6
12 Phạm Quốc Du Thiên 66.7
13 Hideous Frog 58.2
14 Son Nguyen Cao 55.2
15 Trần Nhân Khánh 48.0
16 Sang Tran 47.5
17 Nguyen Hoang Duc 47.4
18 Bach Ly 46.1
19 Dương Thái Minh 45.9
20 HCMUT OnlyBoys 45.6
21 An Nguyễn 42.6
22 Khoa Lu Anh 37.3
23 Hung Truong Quoc 37.1
24 Tùng Tùng 36.2
25 Huỳnh Thanh Tân 35.4
26 Binh Nguyen 34.6
27 Công Hậu Trần 32.2
28 Phuong Ngo 31.6
29 Qui 28.9
30 Le Duc Toan 25.8
31 Tam Le Do Minh 21.5
32 Phong Tô Thanh 19.9
33 Hữu Kiệt 19.6
34 Đặng Đức Danh 18.1
35 Minhhien Dole 15.7
36 Minh Duong Thai 14.9
37 Tran Hoang Viet 12.9
38 HOÀNG NGUYỄN HUY 12.5
39 Nhật Dương 12.2
40 Thống Huỳnh 10.3
41 Minh Le Hong 10.1
42 huynhha98 7.7
43 MamaBoi 7.2
44 Nguyen Hoang Danh 6.5
45 Bảo Nguyễn Quốc 5.6
46 Huy Lục Gia 4.9
47 Tri Nguyen Pham Minh 4.1
48 Gia Huy 3.9
49 Nghia Le 3.7
50 Vu Dong 3.6

Last updated at 15:50:28 CEST