Start

2015-12-10 01:15 UTC

Asia Singapore Regional Contest 2015 Open

End

2015-12-10 06:15 UTC
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -1534 days 7:41:19

Time elapsed

5:00:00

Time remaining

0:00:00

First to solve problem

Solved problem

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team Slv. Time A B C D E F G H I J K
1
cow herders
10 1384 7
193
4
57
5
120
1
1
1
0
2
20
3
150
2
127
2
80
4
216
2
shik
TWN 9 948 1
117
1
55
1
255
1
9
1
4
1
44
1
160
1
218
1
86
3 Biet Lam Gi VNM 9 1172 1
68
1
56
3
293
2
9
1
14
1
30
2
235
1
92
7
175
4 Kent Nikaido 9 1206 4
133
2
95
6
228
1
12
1
7
2
159
1
180
1
63
2
109
5 Zero Kugi 8 809 1
157
2
81
1
6
2
19
2
44
2
191
1
97
1
134
6
TeamFTP
SGP 8 916 2
65
1
75
5
--
1
9
1
5
2
57
1
156
1
285
6
124
7 Ikumi Hide JPN 8 961 2
195
1
75
5
253
1
7
1
11
1
83
5
--
3
64
2
113
8 Dhruv Rohatgi USA 8 1101 6
172
1
68
1
13
2
6
2
43
1
288
1
226
2
125
9
Osu!
VNM 8 1134 4
235
3
77
3
224
2
27
1
37
2
58
3
159
1
97
10
Dropbox - San Francisco
USA 7 528 2
111
3
138
1
61
1
7
2
12
2
33
1
66
11 Sumeet Varma 7 775 1
169
1
57
2
13
1
21
2
44
1
275
2
136
12
PTNK1216
VNM 7 910 4
130
1
37
1
44
2
29
1
59
5
274
1
177
13
( ͡° ͜ʖ ͡°)
BRA 6 571 3
102
1
63
1
6
1
13
4
48
3
199
14
imaginaryACid (monobasic)
HKG 6 605 2
157
1
60
1
10
1
19
5
46
1
--
3
173
15
Everyone else is at informatics summer camp so I'm all alone BibleThump ;_;
AUS 6 678 3
120
2
77
4
--
1
6
2
15
7
62
2
178
1
--
16
kappa
SGP 6 1065 8
210
1
186
1
--
4
13
1
7
10
196
1
73
17
supercalifragilisticexpialidocious
5 388 1
--
1
96
4
--
1
13
1
7
3
--
2
--
1
84
1
188
18
Nowa Allac
SGP 5 480 1
200
2
71
1
23
1
8
3
--
2
138
19
FIFA
VNM 5 751 1
162
1
--
3
53
1
15
3
147
8
154
20
CUCP XY&Z
THA 5 773 6
--
2
88
1
27
3
54
9
245
1
139
21
no name
5 1318 5
178
2
139
1
122
6
221
10
278
22 Theogry Leung 4 248 7
--
2
74
1
26
1
33
3
55
23
DOTA
VNM 4 284 3
109
1
14
2
26
2
--
2
55
24
KU Theory
THA 4 404 4
--
2
49
1
20
1
14
6
201
12
--
25
"-_A_-_W_-_S_-_N_-"
IDN 4 459 1
84
1
28
2
42
4
--
4
225
26 Abishek A IND 4 537 1
94
1
24
1
38
2
--
8
241
4
--
27
Hideous Frog and Friends
VNM 4 547 2
236
2
30
3
116
2
65
4
--
28
Fun and Laughter
SGP 4 650 7
284
3
185
1
16
1
5
1
--
29 Nguyễn Diệp Xuân Quang VNM 4 678 4
223
3
143
2
67
3
85
30
Divide&Conquer
4 757 1
236
3
103
1
114
4
204
31 Shang-En Huang TWN 4 903 1
285
1
181
1
173
1
264
32 Ishraq Huda 3 144 1
50
1
57
1
37
33
Sua Progenitora
BRA 3 147 6
--
1
107
1
26
1
14
3
--
34 Như Xuân Nguyễn 3 173 1
112
1
38
1
23
3
--
35
Can't Think of a Name
SGP 3 208 3
--
2
150
1
12
1
26
6
--
6
--
36
3 297 4
114
1
33
3
50
5
--
37
#define JOG "awesome"
SGP 3 343 3
--
1
14
2
39
3
--
3
230
38
T0x1c V4p0r
SGP 3 489 3
--
5
229
3
--
4
88
1
32
1
--
39 Kazuma Mikami JPN 3 509 1
148
1
149
2
192
40 Chang Zheng-Jie TWN 3 585 1
208
1
184
1
193
4
--
1
--
41 Huu Thanh Canh Nguyen VNM 3 599 1
155
2
166
3
218
1
--
42 Hidden user VNM 3 615 2
185
1
201
1
209
43 Fredy Ong Jaya 3 747 6
298
3
128
2
161
44 森田晃平 3 820 1
233
1
270
2
297
45 Trần Khánh Hiệp VNM 2 9 1
9
1
0
2
--
46
WhoWeAre
2 36 2
5
1
11
1
--
47
HCMUS - Phá rank
VNM 2 42 7
--
1
--
1
24
1
18
6
--
6
--
48 zock king 2 46 2
21
1
5
1
--
49 Max Red ARG 2 70 1
40
1
30
50 Poik Niok USA 2 76 1
--
2
24
2
12
8
--
51
BK_Dolphin
VNM 2 78 1
--
2
42
1
16
2
--
52
???
SGP 2 82 4
--
3
--
3
33
1
9
5
--
2
--
53 Fariz Azmi Pratama IDN 2 82 1
23
1
59
54 Hidden user IDN 2 113 2
36
1
57
55 Taiju Yamada JPN 2 116 2
40
1
56
5
--
56 Afrizal Fikri IDN 2 150 1
56
2
74
1
--
57
BK_B
VNM 2 272 1
108
4
104
58 Công Hậu Trần VNM 2 279 1
80
2
179
2
--
59 Jaren Ryan M. Rex PHL 2 287 1
128
2
139
1
--
60 Nguyễn Mạnh Thiên VNM 2 295 1
155
1
140
61
Ca Map
VNM 2 310 2
68
2
202
8
--
62 Vernon Gutierrez PHL 2 343 3
122
3
141
1
--
63 Dương Thái Minh 2 378 9
141
1
77
1
--
64 Tommy IDN 2 402 1
191
1
211
65
Wrong Answer
ARG 2 425 4
72
8
153
4
--
66
Are Fluffy Potatoes
SGP 2 537 1
87
11
250
6
--
67
Kryptonite
BGD 1 15 1
15
2
--
68
Flower Power
ARG 1 30 1
30
9
--
23
--
69 George Sorel 1 54 2
34
70 Hưng Lê VNM 1 57 1
57
3
--
1
--
71
cow
1 150 2
130
3
--
3
--
72 Minh Huy Nguyễn Ngọc 1 160 1
160
73 Hidden user IDN 1 235 3
195
73 Hidden user 1 235 5
--
3
195
75 John Lemuel Auster Lipio PHL 1 271 2
251
76 Biborno Mejbah 1 297 3
257
4
--
77 Pham Nguyen Khang VNM 1 304 3
--
4
244
78 SangChun Nam 1 311 3
271
79 Miguel Dorado PHL 1 360 6
260
7
--
1
--
80 Jeong Jong Kwang 1 386 7
266
81
123
VNM 0 0
81
4TH-FLOOR
SYR 0 0
81 Ahmed Akram EGY 0 0
81 Andi Halim 0 0
81 Andre Sutanto IDN 0 0
81
ARaSu
IND 0 0
81 Arya Pradipta 0 0
81 Aya Elymany 0 0
81 Hidden user PHL 0 0
81
BK_HT
VNM 0 0
81 BK_TDH 0 0
81
Black_Fighter
BGD 0 0
81 Cao Võ Đạt 0 0
81
CBT
VNM 0 0
81 Chun-Tsen Kuo TWN 0 0
81 Do Viet Anh VNM 0 0
81 Feihu Tang CHN 0 0
81 Hidden user 0 0
81
Grasshoppers
BGD 0 0
81 Hidden user 0 0
81 Herbert Ilhan Tanujaya 0 0
81 Hierony Manurung IDN 0 0
81 Hoang Duong VNM 0 0
81 Hossein Vahidi 0 0
81 Huangjie Zhao CHN 0 0
81
ICT
VNM 0 0
81
INF - 0
BGD 0 0
81 innocenat THA 0 0
81 Hidden user 0 0
81 Jin Zhe 0 0 3
--
1
--
1
--
81 Joanna Helga 0 0 2
--
81 Jonathan Lam 0 0
81 Jr Ngọc 0 0
81
Kancyl.com
IDN 0 0 2
--
81 Ke Nguyen 0 0
81 Khor Shi-Jie SGP 0 0
81
Kut_Pioneer
PRK 0 0
81 Lê Hoàng Vũ 0 0
81 Luqman Arifin IDN 0 0
81 M Shaufi Imanulhaq IDN 0 0
81 Mang Saswi 0 0
81 Margarita Capretto 0 0
81 Md. Abdul Mazed BGD 0 0
81 Melanie Kirsche USA 0 0
81 Mikhail Piklyaev 0 0
81 Minhhien Dole 0 0
81 Moinul Shaon 0 0
81 Nguyen Dong VNM 0 0
81 Nguyễn Khánh Việt VNM 0 0
81 Nguyễn Lâm 0 0
81 Nguyen Nhut Truong VNM 0 0
81 Noureldin Yosri EGY 0 0
81
OG
SGP 0 0
81 Paul Luyo Carbonero 0 0
81 Phạm Quang Huy 0 0 1
--
81 Phan Minh Hoàng 0 0 2
--
81 Pusaka Kaleb Setyabudi IDN 0 0
81
QT11
VNM 0 0
81 Quan Nguyen Manh 0 0
81 Reinald Kim T. Amplayo 0 0
81 Reinhard IDN 0 0
81 Sakib Hossain 0 0
81 Samir Singh 0 0
81 Samuel Wirajaya 0 0 1
--
81 Sarturio Raymund PHL 0 0 2
--
81 Savin Varshney SGP 0 0
81 Hidden user 0 0 1
--
81
Sixth Phantom Man
VNM 0 0
81 Somchai Wichaidit 0 0
81 Hidden user 0 0
81
SUST_DownToTheWire
BGD 0 0
81
Team
0 0
81 Thắng Hà 0 0 3
--
81
The Human Spirits H.L.N
VNM 0 0
81
The RCD, here to watch the scoreboard
SGP 0 0
81 Trọng Nhân Trương 0 0 1
--
81 Trung Nguyen VNM 0 0
81 Truong Le Gia Luat VNM 0 0
81 Trương Tỷ 0 0 4
--
81 Tuân Đoàn 0 0
81 Tuan Huynh VNM 0 0
81 Tuan Nguyen Anh VNM 0 0
81 Turfa Auliarachman IDN 0 0
81
Unpredictable
RUS 0 0
81 Viet Lam Phan 0 0
81 Williard Jose 0 0
81 Worawut Komekarat 0 0
81 Youssef Magdy 0 0
81 Zack Kurima USA 0 0
81 Zihao Wang USA 0 0
A B C D E F G H I J K
Solved / Tries 20/105
(19%)
1/1
(100%)
39/84
(46%)
7/45
(16%)
75/150
(50%)
67/151
(44%)
28/217
(13%)
12/46
(26%)
14/33
(42%)
20/80
(25%)
1/4
(25%)
Average tries 3.50 1.00 2.00 3.21 1.88 1.91 3.34 2.71 2.06 3.20 4.00
Average tries to solve 3.20 1.00 2.00 3.43 1.77 1.70 3.18 1.92 2.14 3.05 4.00