2018 ICPC Asia Singapore Regional Contest — Open Division

Start

2018-12-13 01:15 UTC

2018 ICPC Asia Singapore Regional Contest — Open Division

End

2018-12-13 06:15 UTC
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -535 days 15:51:12

Time elapsed

5:00:00

Time remaining

0:00:00

First to solve problem

Solved problem

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team Slv. Time A B C D E F G H I J K L
1
Vietnam Mafia
VNM 11 1076 3
46
1
19
1
44
1
75
2
--
2
95
2
122
1
225
2
164
1
3
2
156
1
7
2
Black Fedora Group
CAN 11 1085 7
57
1
8
1
28
1
87
14
--
4
104
2
48
2
203
1
124
1
1
4
141
1
4
3 Jacob Teo 11 1563 1
58
1
25
1
67
2
242
5
--
2
169
2
183
1
146
1
273
1
3
3
287
1
10
4
https://www.youtube.com/jonathanirvings/live
IDN 11 1661 1
91
1
37
1
77
2
148
1
106
5
284
2
238
2
227
1
29
3
182
3
22
5
waynedisonitau123
TWN 10 1241 5
87
1
36
1
57
2
151
1
--
1
123
2
185
2
219
1
2
1
234
1
7
6
ONE
VNM 9 1026 1
34
1
63
2
99
2
198
1
72
1
211
1
282
1
9
2
--
1
18
7
(no name)
IDN 9 1272 5
138
1
26
1
43
1
221
4
79
1
251
1
30
3
276
1
28
8
Daddy Jao's Slaves
CAN 9 1763 10
158
3
108
1
75
6
191
1
87
8
219
4
282
1
49
2
54
9
THREE
VNM 8 1025 1
56
1
73
1
81
2
139
5
180
3
277
5
--
1
41
1
38
10 盛宇航 TWN 8 1111 4
45
2
36
1
55
3
--
4
148
3
246
1
15
5
285
1
21
11
TWO
VNM 8 1128 1
43
2
85
1
252
3
214
3
140
2
237
2
7
1
10
12
+++
CHN 7 696 2
31
1
41
4
81
1
136
3
269
1
7
1
11
13 Nguyễn Minh Quân 7 698 1
3
2
36
1
137
7
--
1
203
1
6
1
279
1
14
14
FIVE
VNM 7 804 3
35
1
41
4
156
6
282
1
89
5
--
1
1
1
0
15
FOUR
VNM 7 1224 17
248
1
76
2
242
2
--
1
148
1
170
1
0
1
0
16
Con_trai_cung_me_Ngoc_Anh
VNM 6 454 3
20
1
85
2
131
4
81
8
--
1
10
1
7
17 Hoang Duc Nguyen VNM 6 905 1
111
1
156
2
249
2
211
1
63
1
75
18 Phirasit Charoenchitseriwong THA 6 1028 1
36
1
43
6
283
14
242
1
15
2
29
19 Le Phuoc Dinh 6 1247 1
163
1
161
2
259
1
258
1
194
1
192
20 Zhang Bin CHN 5 231 1
32
1
91
2
70
1
3
1
15
21 Fausta AD IDN 5 359 5
--
2
45
1
64
1
222
1
2
1
6
22
boook
TWN 5 542 2
--
1
87
1
111
2
184
1
71
1
69
23 Dai Nguyen 5 557 1
42
1
110
1
155
1
14
3
196
24
ITEBEE
IDN 5 711 8
239
3
81
1
102
3
--
6
--
1
5
4
44
25
Wehavefourmembers
VNM 5 759 10
173
2
155
2
143
1
10
2
38
26
ThanhYeuThu
VNM 5 814 5
107
6
254
1
130
9
--
2
58
1
65
27
Jelix Fingga
IDN 5 937 10
224
1
72
10
139
1
30
4
52
28
Kattis
VNM 4 274 1
96
3
108
1
--
1
13
1
17
29
FTU Knights
VNM 4 363 18
--
1
98
1
79
1
--
1
19
6
67
30 Thi Dai Loc VNM 4 397 2
70
3
197
1
16
3
14
31
3S1
4 464 11
--
5
131
1
170
1
4
2
59
32 newbie 4 511 1
142
1
173
3
--
1
73
1
123
33 Lim Ming Yean MYS 4 607 1
281
1
155
1
91
1
80
34 Giang Đào VNM 4 801 8
--
1
195
1
167
1
--
1
4
16
135
35
KAK NORMAN LATIHAN YUK
IDN 3 81 3
--
2
33
1
1
1
--
2
7
36 Mamat Rahmat IDN 3 159 1
64
1
31
3
24
37 増井舜 3 199 1
39
1
--
2
135
1
5
3
--
38
HOU Cosmos
VNM 3 219 1
140
6
--
1
12
2
47
39 Nguyễn Đức Hạnh 3 256 8
45
3
--
1
9
1
62
40
I_Love_Bao_Ngoc
KOR 3 308 2
91
1
11
8
46
41
169Km
VNM 3 397 2
--
2
285
1
27
2
45
42 Muhammad Faishol Amirul Mukminin IDN 3 409 1
--
1
204
1
86
2
99
43 Vernon Gutierrez PHL 3 445 8
128
1
53
3
84
44 BKDN_Second 3 468 3
276
6
--
1
9
4
83
45
BL4CKP1NK DDU-DU DDU-DU
IDN 3 556 2
--
1
248
1
123
3
145
46 Gabriela Nathania 3 658 1
279
1
144
3
195
47 Fahim Shahriar Shakkhor BGD 3 736 1
263
1
238
1
235
48
Bunbunbun Djali
IDN 3 748 2
226
1
233
1
269
49 Hảo Đỗ Phúc 3 769 2
299
1
200
4
190
50 Duy Tran VNM 2 35 4
--
1
21
1
14
51 Huy Nguyễn Minh VNM 2 56 11
--
1
8
1
48
52 Nguyễn Minh Tuấn Anh 2 64 2
--
1
8
2
36
53 Long Qian CHN 2 65 1
36
1
29
54 Thạch Thảo 2 103 1
14
2
69
55 Little Boy IDN 2 134 10
--
1
45
1
89
56 Hans 2 145 1
--
1
21
4
64
57
El Nino
VNM 2 150 10
--
1
32
5
38
58 Phan Minh Hải 2 165 2
19
3
86
59 Nguyễn Hùng Cường VNM 2 181 1
--
1
13
5
88
60
BKDN.BrotherZone
VNM 2 243 6
--
5
--
1
22
8
81
61 Đức Nam 2 274 1
117
1
157
62 Wakaka 2 307 1
24
1
283
63 Thanh Nguyen Duong VNM 2 320 1
59
2
241
64
WoW
IDN 2 402 1
105
7
177
65 Zhicheng Guo CHN 2 415 5
--
1
143
3
232
66 Chí Trần Thiện VNM 2 485 2
--
1
89
9
236
67 Bui Trong Nghia VNM 1 4 2
--
1
4
1
--
68
TDMU Chicken Coder
VNM 1 20 3
--
1
20
6
--
69 Hidden user 1 24 1
24
70
Gà chọi
VNM 1 33 1
33
1
--
71
MATTI
IDN 1 35 1
35
3
--
72
TDMU_AHIHI
VNM 1 37 1
--
2
17
2
--
73
Ravenclaw
VNM 1 41 1
41
4
--
74
LoLoLoLol
VNM 1 49 2
--
2
29
75 Hidden user 1 49 1
49
14
--
76 Hồ Minh Hoàng 1 50 1
50
77
Part4
USA 1 55 1
--
2
35
78 Duy Nguyen The VNM 1 58 1
58
12
--
79
HOU-Two Musketeers
VNM 1 60 2
40
25
--
80
HOU Shalom
VNM 1 61 1
61
6
--
81 Min-Zheng Shieh TWN 1 72 1
72
82 nguyen ngoc ha 1 94 2
74
2
--
83 Haru Haru 1 113 4
53
84 Lưu Vũ Yến Nhi VNM 1 115 1
115
3
--
85 Hieu Ta Minh VNM 1 121 1
121
1
--
86 Hoai Nam Nguyen VNM 1 129 1
129
1
--
87 Quan Tran VNM 1 154 1
--
1
154
5
--
88 Duke Danielle DelosSantos 1 165 3
125
89 Tan Ý Huỳnh 1 167 3
127
90 Ngọc Minh Nguyễn VNM 1 217 1
--
1
217
91 Hưng Phạm VNM 1 228 3
188
92
Ancoll
1 230 1
230
93 Nguyễn Diệp Xuân Quang VNM 1 244 2
224
94 Kyle Long USA 1 244 1
244
3
--
95 Hidden user 1 267 1
267
96
0bit1
IND 0 0
96 Hidden user VNM 0 0
96
akumaucoba
IDN 0 0
96
asdcxsd
VNM 0 0
96 Bá Duy 0 0
96 Cong Thanh 0 0
96 Cuong Huynh 0 0
96 Dresratanime tv 0 0
96 DucThang Nguyen 0 0
96 Dương Thái Minh VNM 0 0
96 Duy Ong Thanh VNM 0 0 1
--
96 Giai Minh Kha VNM 0 0
96 Guillermo Sanchez MEX 0 0
96 Hans Agustino 0 0
96
HaroldLe
0 0 10
--
96 Hiếu Nguyễn VNM 0 0
96 Hoàng Bình VNM 0 0
96 Iswanul Umam IDN 0 0
96 Jakob Kallestad NOR 0 0
96 Joshua Lauwrich Nandy IDN 0 0
96 Josua Aditya Mustiko IDN 0 0
96 Lê Anh Huân VNM 0 0
96
Manusia Bodoh
IDN 0 0
96 Mario Lorenzo IDN 0 0
96 Naufal Prima Yoriko 0 0
96 Ngọc Linh Vũ 0 0
96 Nguyễn Lưu Nhật 0 0
96 Quazi Irfan USA 0 0
96 Sim Yujie 0 0
96 Sơn Phạm Huỳnh VNM 0 0
96 sreechandra duppala 0 0
96 Sy Dat Nguyen VNM 0 0
96 Tai Tran 0 0
96 Tran Tien VNM 0 0
96 Trung Đô Trần VNM 0 0
96 Trung Nguyen Lan 0 0
96
WhoFlamingJemir
IDN 0 0
96
Xu1007
VNM 0 0
96 Zehao Huang USA 0 0
96
花火
IDN 0 0
A B C D E F G H I J K L
Solved / Tries 25/207
(12%)
40/84
(48%)
42/82
(51%)
12/46
(26%)
1/26
(4%)
23/84
(27%)
13/47
(28%)
5/21
(24%)
8/20
(40%)
89/102
(87%)
8/25
(32%)
67/271
(25%)
Average tries 4.81 1.83 1.82 2.56 4.33 2.71 3.62 3.00 2.22 1.15 2.50 3.19
Average tries to solve 4.44 1.68 1.79 2.42 1.00 2.22 3.62 1.60 1.88 1.15 2.75 2.52