Start

2021-03-29 20:10 AKDT

DUT: Basic graph and DFS

End

2021-04-05 20:10 AKDT
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -13 days 17:13:31

Time elapsed

168:00:00

Time remaining

0:00:00

Solved problem

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team Slv. Time A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
1 Lê Trọng Hoàng Minh 7 16910 1
72
1
198
2
657
6
--
3
--
3
--
3
2223
4
5820
10
7306
1
334
2 Phan Đình Khôi 5 6445 1
735
1
1365
1
1372
1
1460
1
1513
3
<YangHo DUT> From Ngo Xi Lien, danang
4 25267 1
6103
2
6150
2
6429
1
6545
4 Long Vu 3 8511 1
2968
1
2756
1
2787
5 Eric Leow Yu Quan 3 30199 1
10051
1
10051
2
10077
6 Nhân Nguyễn 1 1304 1
1304
2
--
7 Phạm Huỳnh Văn Phát 1 2226 2
2206
5
--
8 Nguyễn Hiếu 1 3600 1
3600
2
--
9 Hương Trà 0 0
9 Khang Quang Trương 0 0
9 Minh Sais 0 0
9 Văn Hải 0 0 2
--
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
Solved / Tries 8/9
(89%)
5/13
(38%)
4/6
(67%)
3/12
(25%)
1/4
(25%)
0/3
(0%)
1/3
(33%)
0/0
(0%)
0/0
(0%)
0/0
(0%)
1/6
(17%)
1/10
(10%)
0/0
(0%)
1/1
(100%)
0/0
(0%)
0/0
(0%)
0/0
(0%)
0/0
(0%)
0/0
(0%)
0/0
(0%)
0/0
(0%)
Average tries 1.12 1.86 1.50 2.40 2.00 3.00 3.00 -- -- -- 3.00 10.00 -- 1.00 -- -- -- -- -- -- --
Average tries to solve 1.12 1.20 1.50 1.33 1.00 -- 3.00 -- -- -- 4.00 10.00 -- 1.00 -- -- -- -- -- -- --