Hide

Problem C
Alphabet Spam

/problems/alphabetspam/file/statement/sv/img-0001.jpg
Photo by Bodo Akdeniz via Wikimedia Commons, GFDL
Omkring $90$ procent av alla 300 miljarder e-posts som dagligen skickas är spam. Därför är snabba spamfilter mycket viktiga för stora e-post-leverantörer. Många spammare försöker komma runt spamfilter genom att skriva om vissa ord som “M0n3y”, “Ca$h”, eller “Lo||ery”.

Ett väldigt enkelt och snabbt spamfilter är baserat på kvoten mellan blanktecken, gemener, versaler, och andra symboler. Symboler definieras som tecken som inte faller inom någon av de tre nämnda grupperna.

Input

Input består utav:

  • en rad med en sträng som består utav minst $1$ och som mest $100\, 000$ tecken.

Ett förbearbetande steg har redan transformerat alla blanktecken till understreck (_), och raden kommer bestå endast utav tecken med ASCII-koder mellan 33 och 126 (inklusive).

Output

Svara med fyra rader, som består utav kvoterna för blanktecken, gemener, versaler, och symboler (i denna ordning). Ditt svar ska ha ett absolut eller relativt fel på som mest $10^{-6}$.

Sample Input 1 Sample Output 1
Welcome_NWERC_participants!
0.0740740740740741
0.666666666666667
0.222222222222222
0.0370370370370370
Sample Input 2 Sample Output 2
\/\/in_US$100000_in_our_Ca$h_Lo||ery!!!
0.128205128205128
0.333333333333333
0.102564102564103
0.435897435897436

Please log in to submit a solution to this problem

Log in