s16contest5

Teams

Name
Yury Kuvshinov
Yevhen Sviacheniy
Nastya
Hidden User
Artem
Kyrylo
Vorobiov Kirill
天使人獎分
Hlib Zabudko
Maria Samarska
Sam Zheng
Filippo Xausa