Start

2021-02-11 16:00 AKST

ICPC North America Qualifier 2020 Open

End

2021-02-11 19:00 AKST
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -348 days 18:54:30

Time elapsed

3:00:00

Time remaining

0:00:00

First to solve problem

Solved problem

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team Slv. Time A B C D E F G H
1 Benjamin Qi 8 273 1
31
2
46
2
37
1
24
1
2
1
4
2
45
1
24
2
Omkaryotes 🇨
7 244 1
10
3
--
1
20
1
22
1
47
1
14
1
95
1
36
3
Maiden of Pristine Eyes
7 327 1
69
2
105
1
16
1
19
1
60
1
12
1
26
4 Yang Liu 7 335 1
66
1
29
1
32
1
20
1
25
2
97
1
46
5
UCF This Name Contains "Slow Cooker" As A Substring
7 384 1
14
5
172
1
4
2
32
1
39
1
11
4
--
1
12
6
UIUC 1 :(
7 465 1
84
2
151
1
11
1
18
1
99
1
23
1
59
7
3S : 2 Silver 1 Salman
7 489 1
30
6
152
2
14
1
35
2
81
1
4
1
33
8
No Game No Life
7 506 1
49
12
153
1
13
1
17
1
38
1
4
1
12
9
UC Socially Distant
7 531 1
46
5
133
3
47
1
24
1
84
1
26
2
--
2
31
10 Chris Trevisan 7 581 1
59
2
39
1
34
2
136
1
26
1
175
1
72
11
www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
7 593 1
21
6
117
2
48
1
57
1
69
1
73
1
88
12
Imlek kok CP
7 633 3
57
7
131
2
14
2
66
2
58
1
12
9
--
1
75
13
I love sushi
7 638 1
148
3
70
2
33
1
109
1
86
1
25
1
107
14
Onee-sama (f2p btw)
7 675 1
32
3
157
1
8
1
12
6
155
1
10
3
121
15
UCF AC
6 198 1
28
12
--
1
7
1
14
1
89
1
22
1
--
1
38
16 Rishi Sankar, Jeren Huang, Tony Xia 6 199 1
0
4
--
2
64
1
8
1
52
1
7
1
48
17
qpwoeirut
6 265 1
17
2
48
1
29
1
87
1
20
1
44
18 Ninghui Li 6 355 1
129
1
24
1
31
1
94
1
11
1
66
19
ICPC North Korea Qualifier 2020 Open
6 377 1
32
8
--
1
99
2
72
1
59
1
43
4
--
1
52
20
UIUC 12?
6 387 1
89
1
10
1
21
2
139
1
13
2
75
21
two is greater than four
6 387 1
27
2
162
2
7
1
33
1
10
3
68
22
pragma
6 417 1
62
3
58
1
23
1
176
1
16
1
42
23 Samuel Zachary 6 429 1
154
3
44
1
22
2
99
1
10
1
40
24
B̠̞̎͆͋ỏ͙̰̪̮̰̤̖͊̏̽̀ȃ̛̤̘̥̑̀̽ͨͬ̅c̰̖̞̬͖̮͌h̙͉̳͔̗ͯ ̧̯̤̻̰̒͐̋́T̴̜̮̩̤̋͒̍̊r̒͘a͇̞͉͍̘̘ͬv̝̘̦̗̪̭ͥ̓̃͝ĩͯ̆̑̾s̻̳̾̓̌ͅ
6 436 2
93
2
50
1
37
3
54
1
52
8
--
1
70
25 Ava Pun 6 449 1
74
1
28
1
38
1
141
3
32
1
96
26
Hououin Kyouma
6 450 1
70
2
10
1
115
1
127
1
15
1
93
27
UCF Torch
6 460 1
169
3
45
1
22
2
112
1
16
1
36
28
Monogon's husband
6 472 1
46
3
--
2
64
1
57
2
124
1
51
1
90
29 Justin Yokota 6 529 1
136
2
13
1
23
1
150
1
32
4
95
30 Yash Malik 6 550 1
60
4
75
1
40
2
160
1
28
1
107
31 Hidden user, Sidh Suchdev 5 137 1
76
1
8
1
15
1
3
1
35
32
Whoosh--
5 141 1
31
2
--
1
14
1
21
1
9
2
46
33
!Liorica
5 346 1
158
3
20
1
31
1
1
2
76
34
Richard Rold
5 466 5
--
1
84
1
89
1
119
1
74
1
100
35 Ryan Glaspey 5 485 5
113
1
34
1
66
1
26
2
146
36 Mark Ni 5 519 1
165
5
72
1
35
1
36
1
131
37
sylvyrfysh
5 538 2
102
2
21
1
19
1
8
10
168
38 π Super J π 4 92 1
22
1
35
1
27
1
--
1
8
13
--
39 Jacob Huebner 4 95 1
11
1
12
1
13
2
--
1
59
40
endorsi
4 116 1
17
1
15
2
--
1
9
2
55
41 Jim Zheng 4 181 1
114
1
17
1
27
1
23
42
UCF Garbage Disposal
4 197 1
49
3
66
1
31
1
11
2
--
43
Dodge không ngu
4 201 1
93
2
66
1
8
1
14
4
--
44 Aaryan Prakash 4 203 1
44
1
49
1
57
1
53
3
--
45
ALittleBitRusty
4 250 1
140
1
53
1
55
1
2
46
UCF Teapot with no Utah
4 334 1
179
2
33
1
93
1
9
47
Morning Gym
4 413 1
97
1
104
1
111
1
101
48
Monkeys
4 418 1
64
4
160
1
120
1
14
4
--
49 Thomas King 3 39 1
14
1
15
1
10
50 Siddharth Naik 3 83 2
25
1
35
1
3
1
--
51
Pandamonium
3 103 2
39
1
33
1
11
52
Contrary
3 105 1
65
4
--
1
29
1
11
53 Luke C 3 121 1
24
1
38
1
59
54 Kyla Yujiri 3 169 1
96
1
60
1
13
55 Xiaoying Qin 3 180 3
55
1
45
1
40
56 Evan Silverman 3 230 2
150
1
50
1
10
57 Sebastian De Jesus Lopez 3 232 1
47
3
83
3
22
58
stonks
3 281 3
--
8
82
1
44
1
15
59
LAN
3 281 1
127
1
105
1
49
60
Please No Graph Theory
3 306 3
44
7
90
1
12
4
--
4
--
61 Andy Huang 3 345 6
148
1
80
1
17
62 Quinn Gilbert 3 369 4
127
1
85
2
77
63
CinCity
3 379 2
132
3
119
1
68
3
--
64
tomerbenya
3 429 3
160
1
128
1
101
65
ACC
3 736 8
115
3
91
11
150
66 Noah Weninger 2 99 1
43
1
56
67 Brooks McKinley 2 108 4
38
1
10
68 Trevor Miller 2 139 7
--
1
64
2
55
69 Eric He 2 143 1
96
1
47
70 Hidden user 2 159 1
98
4
--
1
61
71 Avinash Kumar 2 353 1
178
1
175
72 William Xi 1 9 1
9
73 Ujjwal Nadhani 1 12 1
12
74 Hannah Ecay 1 19 1
19
75 Houming Chen 1 24 1
24
75 Ronak Ramachandran 1 24 1
24
77 Shawn Hatchwell 1 27 1
27
78 David Gawel 1 36 1
36
79
Remy's Pet Elephants
1 43 8
--
3
--
2
23
80 Saket Mundhada 1 43 1
43
81 Arpan Bhattacharya 1 45 2
--
1
45
82 John Key 1 52 1
52
83 Harry Jaeyoung Cha 1 55 1
55
84
Nemo1
1 65 11
--
1
65
85 Holly Cao, Daniel Zhu 1 163 1
--
1
163
2
--
86 Jake Seaton 1 286 7
166
87
05
0 0
87 Adil Rasiyani 0 0
87 Aditya Kumar 0 0
87 Alex Chen 0 0
87 Andrew Dong 0 0
87 Andrew Platt 0 0
87 Aryan Tandon 0 0
87 Bhadrachalam Chitturi 0 0 2
--
87 Burmau Garba 0 0
87 Chase Ballard 0 0
87 Hidden user 0 0
87 Crackers 0 0
87 Daanyal Ali Akhtar 0 0 11
--
87 Dang Nam Anh 0 0
87 DC Eagles 0 0
87 Deepamoy Pal 0 0
87 Dennis Sweeney 0 0
87
Dunder Mifflin Scranton
0 0
87 Elizabeth Trader 0 0
87 Eric Zhang 0 0
87
Fapping to a cat
0 0
87 Fateen Rafid 0 0
87 Gourav Raj 0 0
87
JAYWAY
0 0
87 Hidden user 0 0
87 John Hankok 0 0
87 Joshua Brody 0 0
87 Hidden user 0 0
87 Keyvan Khademi 0 0
87 Kiel Dowdle 0 0
87 Kyuhyun Park 0 0
87 Lorenzo Fiorini 0 0
87 Lucy Wang 0 0
87 Luke Leontowich 0 0
87 Hidden user 0 0
87 Max Slavin 0 0
87 Maxwell Barlow 0 0
87 Milad Rezaei Hajidehi 0 0
87
misir
0 0
87
mogu mogu
0 0
87 Mong-En Ip 0 0
87
NKU Practice
0 0
87
Number Theorists
0 0
87 Phan Quang Huy 0 0
87
Pimento Cheese Limit Exceeded
0 0
87
Python For The Win
0 0
87 Rebecca Ashcraft 0 0
87
Ripe Old Orange
0 0
87 Tan Nguyen 0 0
87
Trung Cao
0 0
87 Vivek 0 0
87 Yuncong Zuo 0 0
87 Zachary Romero 0 0
87 Zerui Ji 0 0
87 ziping liu 0 0
A B C D E F G H
Solved / Tries 48/62
(77%)
12/92
(13%)
67/161
(42%)
68/101
(67%)
30/48
(62%)
83/117
(71%)
4/51
(8%)
40/87
(46%)
Average tries 1.22 4.84 2.27 1.42 1.50 1.39 3.40 1.89
Average tries to solve 1.17 4.58 2.09 1.22 1.50 1.28 1.50 1.55