s16contest2

Teams

Name
Maria Samarska
Yury Kuvshinov
Hidden User
Yevhen Sviacheniy
Nivin Ashinth
Vorobiov Kirill
Artem
Nastya
kostia244