EUP CS Club Spring 2022 #2

Teams

Name
Max Caro
Jacob Sorensen
Justin Wentzel