Start

2019-03-20 10:30 UTC

CS2040C Mock PE 2

End

2019-03-20 12:30 UTC
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -431 days 21:20:53

Time elapsed

2:00:00

Time remaining

0:00:00

Solved problem

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team Slv. Time A B C D E
1 Steven Halim 5 71 1
4
1
8
1
19
1
25
1
15
2 Karnati Sai Abhishek 5 401 3
62
5
85
1
0
3
93
1
1
3 Jefferson 4 127 1
11
1
20
1
52
1
44
4
<script>alert("test")</script>
4 254 4
73
1
6
1
29
2
66
4
--
5 Rishi Mahadevan 3 154 1
27
2
107
1
0
6 Low Jia Yee 3 160 2
24
2
38
1
58
2
--
1
--
7 Chen Chao 3 171 3
26
3
62
1
3
8
Team Our Goal is to SU
3 248 4
61
4
41
1
26
3
--
9 NG WEI JIE, BRANDON 3 268 8
91
2
17
4
--
1
0
10
help la
3 273 2
20
6
50
2
63
7
--
2
--
11 Hong wei yang 3 281 2
87
3
105
1
29
1
--
12 Kee Kah Lok 3 282 2
39
3
48
3
95
6
--
7
--
13 Liu Chaojie 3 297 1
73
1
91
2
113
14 Chan Zhi Zheng Amos 3 298 3
30
1
44
5
104
15 Tran Quang Thanh 3 328 2
106
2
66
5
36
1
--
3
--
16 Zhang Yiping 3 342 2
38
8
79
1
--
1
65
17 Jerry Zhang 3 349 2
45
4
98
2
106
1
--
18 Tanat Tippinyu 3 378 1
97
4
108
1
113
19 Aw Chian Hao 3 399 1
31
7
91
4
97
2
--
20 Thanh Duc Nguyen 2 93 1
75
1
18
3
--
21 Hidden user 2 130 1
13
1
--
3
77
10
--
22 Sim Yu Jie 2 136 1
5
3
91
4
--
2
--
23 Chan Wei Fong Max 2 152 1
11
3
101
3
--
24 Tran Viet An 2 156 3
49
1
67
2
--
3
--
25 Lim Chee Seng Brian 2 198 2
113
3
25
2
--
5
--
26 Oei Chiu Yan, Rebecca 2 229 1
110
1
119
27 Wah Xinyan Kendrik 2 304 2
106
2
--
4
118
28 Ang Yi Xian Symeon 1 17 1
17
3
--
5
--
1
--
29
PE!
1 42 1
42
2
--
1
--
30 Linston Poh Choo Leong 1 57 2
--
2
37
31 Lim Cheng Yin Ryan 1 60 3
20
2
--
3
--
32 Li Jiayu 1 67 3
27
5
--
2
--
33 Chua Mai Feng Carl 1 78 1
78
34 Neo Yu Yao Terence 1 86 4
--
1
--
2
66
35 Patwari Rishab 1 87 2
67
7
--
36 Hidden user 1 92 3
52
37 Nishanth Elango 1 109 1
109
38 Wong Kee Hui 1 175 6
75
39 John Tan 1 199 6
99
40 Alex Teo 0 0 1
--
1
--
1
--
40 Aw Rui Huan 0 0
40 Chang Hui Zhen 0 0
40 Chong Khe Yang 0 0
40 Cynthia Lee Weng Yan 0 0
40 John Khoo 0 0
40 Kevin Chng Xian Yi 0 0 2
--
40 Khairul Iman Nasri B Azharie 0 0 3
--
6
--
40 Kishore R 0 0
40 Lai Wen Xuan Jeremy 0 0
40 Leow Yong Kang Andrew 0 0
40 Ling Wen Jian 0 0
40 Liu Shiru 0 0 1
--
1
--
1
--
40 Lucas Foo 0 0
40 Nicolas Holleran 0 0
40 Priyan Rajamohan 0 0
40 Hidden user 0 0
40 Scott Floyd Zhen-Yan Smahon 0 0 2
--
40 Teh Nian Fei 0 0
40 Tshin Qi Ren 0 0
A B C D E
Solved / Tries 29/61
(48%)
29/111
(26%)
23/80
(29%)
6/58
(10%)
4/40
(10%)
Average tries 1.85 2.85 2.50 2.52 3.08
Average tries to solve 1.79 3.10 2.22 2.33 1.00