Hide

Problem H
Kylskåpstransport

En fabrik som tillverkar kylskåp ska leverera ett större parti med $n, 1 \le n \le 1000$ kylar till en stormarknad. Till sitt förfogande har fabriken två bilar.

  • bil $A$ kostar $p_ a$ kr/resa, $500 \le p_ a \le 2000$ och kan lasta $k_ a, 10 \le k_ a \le 50$, kylskåp åt gången.

  • bil $B$ kostar $p_ b$ kr/resa, $500 \le p_ b \le 2000$ och kan lasta $k_ b, 10 \le k_ b \le 50$, kylskåp åt gången.

Din uppgift är nu att skriva ett program som tar emot uppgifter om de fem variablerna ovan och som med hjälp av dessa bestämmer hur många turer varje bil ska köra för att minimera den totala transportkostnaden.

Indata

Indata består av de fem heltalen $p_ a$, $k_ a$, $p_ b$, $k_ b$ och $n$ på en rad, separerade med ett blanksteg.

Utdata

Utdatan ska bestå av tre heltal: antalet turer bil $A$ ska köra, antalet turer bil $B$ ska köra, samt den totala kostnaden i kronor. För alla givna testfall garanteras det att svaret är unikt.

Poängsättning

Din lösning kommer att testas på en mängd testfallsgrupper. För att få poäng för en grupp så måste du klara alla testfall i gruppen.

Grupp

Poängvärde

Gränser

$1$

$33$

Enbart bil A måste göra resor i en optimal lösning.

$2$

$67$

Inga ytterligare begränsningar

Sample Input 1 Sample Output 1
960 13 995 14 150
4 7 10805
CPU Time limit 1 second
Memory limit 1024 MB
Statistics Show
Languages English, Svenska
License Creative Commons License (cc by-sa)

Please log in to submit a solution to this problem

Log in