Start

2019-09-07 19:00 UTC

UW-Madison Tryout 2019

End

2019-09-07 21:30 UTC
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -168 days 15:10:15

Time elapsed

2:30:00

Time remaining

0:00:00

Solved problem

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team Slv. Time A B C D E F
1 Bùi Việt Dũng 6 151 1
2
1
49
1
39
1
32
1
7
1
22
2 JIRAYU BURAPACHEEP 6 227 1
6
1
72
1
38
2
35
1
31
1
25
3 Fan Gao 6 348 1
8
1
66
3
39
3
49
1
2
1
104
4 Rawin Deeboonchai 6 491 1
8
1
48
1
142
2
122
1
40
1
111
5 Rattee Jarusirawong 5 297 1
9
1
55
2
33
1
22
2
138
6 SHANGFENG JIN 5 368 1
16
2
48
2
95
1
106
1
63
2
--
7 Yuhan Xie 5 470 1
18
1
37
4
109
6
88
1
58
8 Tianyu Liu 5 493 1
25
1
105
10
--
7
47
1
20
3
136
9 Houming Chen 4 210 1
6
2
--
3
--
2
68
1
19
3
57
10 Ryan Hemmila 4 247 1
8
2
89
2
--
2
46
1
64
1
--
11 Sihan Liu 3 157 1
4
4
78
1
15
12 Sai Bulusu 3 164 1
88
1
46
1
30
13 MINGYUE LIU 3 225 2
21
4
89
1
35
14 Zihao Chen 3 250 1
14
1
--
6
97
1
39
15 Wang Kai 3 367 1
26
5
113
1
148
16 Suyan Qu 2 67 1
18
1
49
17 Danielle Zwang 2 171 1
42
1
--
1
129
18 Xuran Cai 2 176 2
11
8
--
4
85
19 Chengxu Bian 2 380 6
145
1
135
20 Yu Yan Chua 2 530 13
90
6
100
21 ZK H 1 19 1
19
5
--
22 Xueshen Liu 1 22 1
22
7
--
9
--
23 Andrew Lien 1 68 2
48
24 QIUWEN QUAN, ZIQI ZHANG 1 96 1
96
3
--
25 Zelin Lv 1 101 2
81
1
--
26 Katy DONG 1 198 5
118
27 Jiayuan Huang 0 0
27 Siqi Du 0 0 1
--
27 Yanzheng Li 0 0
27 洪少斌 0 0 4
--
A B C D E F
Solved / Tries 26/56
(46%)
12/46
(26%)
7/28
(25%)
16/61
(26%)
15/15
(100%)
7/16
(44%)
Average tries 2.00 2.56 2.80 3.39 1.00 1.60
Average tries to solve 1.96 1.67 1.86 3.19 1.00 1.71