Top 6 universities from Azerbaijan

# University Users Score ?
1 4 9.9
2 11 7.6
3 3 6.9
4 3 2.2
5 4 1.9
6 1 1.7

Top 37 users from Azerbaijan

# User University Score ?
1 Rehim Memmedli 2424.9
2 Shahnur Isgandarli 71.7
3 Yalchin Aliyev 50.4
4 Farid Ahmadov 39.0
5 Rafael Saddatimov 33.1
6 LateAutumn 28.2
7 Mahammad Valiyev 26.9
8 Ulvi Aslanli 24.4
9 Yashar Mustafayev 20.7
10 Vuqar Huseynli 8.5
11 Mahmud Allahverdiyev 6.7
12 Ramil Hasanov 6.4
13 Anar Piriyev 6.0
13 Sanan Yuzbashiyev 6.0
15 Huseyn Haciyev 4.9
15 Rashad Mammadov 4.9
17 Etibar Seyidzade 4.8
18 Turkhan Badalov 4.7
19 Mammad Hajili 3.6
19 Taghi Ashrafov 3.6
21 Togrul Magerramov 3.5
21 Гусейн Гамбаров 3.5
23 Ayyub Najafzade 2.7
24 Etibar Seyidzadə 2.3
24 Valeh Farzaliyev 2.3
26 Hasan Alizada 2.2
27 Amina Amirkhanli 1.0
27 Asiman Aghayev 1.0
27 Ayaz Samadli 1.0
27 Barish Namazov 1.0
27 Harry Abramson 1.0
27 Hikmat Hajiyev 1.0
27 Kamil Aliyev 1.0
27 Muzaffar Mammadli 1.0
27 Nijad Huseynov 1.0
27 Rashad Mammadov 1.0
27 Rehim Memmedli 1.0

Last updated at 08:13:21 CET