Top 5 universities from Azerbaijan

# University Users Score ?
1 4 9.9
2 3 6.8
3 8 3.2
4 3 2.1
5 4 1.7

Top 32 users from Azerbaijan

# User University Score ?
1 Rehim Memmedli 2408.1
2 Shahnur Isgandarli 71.0
3 Yalchin Aliyev 49.4
4 Farid Ahmadov 38.8
5 Rafael Saddatimov 33.9
6 LateAutumn 26.7
7 Mahammad Valiyev 26.3
8 Mahmud Allahverdiyev 6.3
9 Ramil Hasanov 6.2
10 Sanan 6.1
11 Anar Piriyev 5.9
12 Huseyn Haciyev 5.2
12 Rashad Mammadov 5.2
14 Turkhan Badalov 4.8
15 Etibar Seyidzade 4.6
16 Taghi Ashrafov 3.6
17 Mammad Hajili 3.5
18 Togrul Magerramov 3.4
18 Гусейн Гамбаров 3.4
20 Etibar Seyidzadə 2.3
20 Valeh Farzaliyev 2.3
22 Amina Amirkhanli 1.0
22 Asiman Aghayev 1.0
22 Ayaz Samadli 1.0
22 Barish Namazov 1.0
22 Harry Abramson 1.0
22 Hasan Alizada 1.0
22 Hikmat Hajiyev 1.0
22 Kamil Aliyev 1.0
22 Muzaffar Mammadli 1.0
22 Rashad Mammadov 1.0
22 Rehim Memmedli 1.0

Last updated at 15:46:39 UTC