Top 6 universities from Azerbaijan

# University Users Score ?
1 4 9.9
2 11 7.6
3 3 6.8
4 3 2.3
5 4 1.9
6 1 1.7

Top 39 users from Azerbaijan

# User University Score ?
1 Rehim Memmedli 2423.1
2 Shahnur Isgandarli 71.8
3 Yalchin Aliyev 50.3
4 Farid Ahmadov 38.9
5 Rafael Saddatimov 33.3
6 LateAutumn 28.2
7 Mahammad Valiyev 27.0
8 Ulvi Aslanli 24.5
9 Yashar Mustafayev 20.9
10 Nuri Amiraslan 16.6
11 Vuqar Huseynli 8.4
12 Mahmud Allahverdiyev 6.7
13 Ramil Hasanov 6.4
14 Anar Piriyev 6.1
14 Sanan Yuzbashiyev 6.1
16 Etibar Seyidzade 4.9
16 Huseyn Haciyev 4.9
16 Rashad Mammadov 4.9
19 Turkhan Badalov 4.6
20 Mammad Hajili 3.6
20 Taghi Ashrafov 3.6
22 Togrul Magerramov 3.5
23 Гусейн Гамбаров 3.4
24 Ayyub Najafzade 2.7
25 Etibar Seyidzadə 2.3
25 Valeh Farzaliyev 2.3
27 Hasan Alizada 2.2
28 Amina Amirkhanli 1.0
28 Asiman Aghayev 1.0
28 Ayaz Samadli 1.0
28 Aziz Huseynov 1.0
28 Barish Namazov 1.0
28 Harry Abramson 1.0
28 Hikmat Hajiyev 1.0
28 Kamil Aliyev 1.0
28 Muzaffar Mammadli 1.0
28 Nijad Huseynov 1.0
28 Rashad Mammadov 1.0
28 Rehim Memmedli 1.0

Last updated at 23:07:05 UTC