Shanghai

Shanghai

上海
Rank 1
Score 2130.0
Universities 0
Users 203

Top 9 universities from Shanghai

Top 50 users from Shanghai

Rank User University Score [?]
1 Donald Dong 4003.1
2 Neal Zane 3271.2
3 Michael Phillotry 2194.0
4 Chenzhang Hu 1706.3
5 Bowen Yu 1564.7
6 Ziyi Zhang 1517.2
7 Runze Wang 705.1
8 Zihan Wang 647.9
9 高宇 610.6
10 Xuehui Chen 405.7
11 Jiahui Lu 342.1
12 Zhouheng Sun 319.8
13 Xingfang Yuan 306.7
14 Dongjian Tang 220.9
15 Haoming Lu 217.8
16 Mingrui Liu 210.6
17 Geli Yang 183.5
18 Weitao Li 179.3
19 Ji Guowei 178.8
20 Kai Chen 176.4
21 Tong Qiu 166.6
22 Yiqin Qiu 162.4
23 Charlie Wu 118.4
24 Haoqing (Vincent) Dong 108.1
25 Zhengyan Lyu 106.9
26 Yijia Yan 101.4
27 Zhu Junhui 99.3
28 Zihan Wang 98.2
29 Yining Wang 96.8
30 Xin Gao 94.2
31 Zhicheng Kai 92.6
32 Tianwei Xu 89.8
33 高高 86.4
34 YIJING ZHANG 79.1
35 Shawn Zhong 77.5
36 Tang Dongjian 71.5
37 Kazami 64.1
38 Yang Shi 58.7
39 Chenhao Xu 58.6
40 Yuankai Wang 56.2
41 Shawn Zhong 54.6
42 Dark Seal 52.9
43 Hao Mou 50.1
44 Chonghan Chen 47.8
45 Chang Scott 46.0
46 Liyi Guo 42.8
47 Jiajie Li 41.8
48 Yijie Wang 40.8
49 Meng Gaole 39.2
50 Yizhe Liu 37.4

Last updated at 08:45:29 CEST