Shanghai

Shanghai

上海
Rank 1
Score 2280.4
Universities 9
Users 195

Top 9 universities from Shanghai

Top 50 users from Shanghai

Rank User University Score [?]
1 Donald Dong 3998.7
2 Neal Zane 3263.3
3 Chenzhang Hu 2801.2
4 Michael Phillotry 2341.7
5 Ziyi Zhang 1587.0
6 Bowen Yu 1558.5
7 Runze Wang 793.3
8 Zihan Wang 646.0
9 高宇 606.1
10 Xuehui Chen 405.7
11 Jiahui Lu 340.8
12 Zhouheng Sun 323.0
13 Xingfang Yuan 308.1
14 Li Jun 247.3
15 Dongjian Tang 221.9
16 Mingrui Liu 220.8
17 Haoming Lu 216.5
18 Geli Yang 185.0
19 Weitao Li 184.3
20 Ji Guowei 178.8
21 Kai Chen 175.1
22 Yiqin Qiu 165.4
23 Tong Qiu 163.3
24 Charlie Wu 116.5
25 Haoqing (Vincent) Dong 107.2
26 Zhengyan Lyu 107.0
27 Zhu Junhui 102.8
28 Yijia Yan 102.2
29 Zihan Wang 97.6
30 Yining Wang 96.1
31 Xin Gao 93.3
32 高高 91.9
33 Tianwei Xu 91.2
34 Zhicheng Kai 91.0
35 YIJING ZHANG 76.4
36 Shawn Zhong 74.4
37 Tang Dongjian 68.1
38 Kazami 66.9
39 Yang Shi 59.5
40 Chenhao Xu 58.4
41 Yuankai Wang 57.1
42 Shawn Zhong 54.0
43 Dark Seal 52.7
44 Hao Mou 50.9
45 Shen Sicheng 47.6
46 Chonghan Chen 46.2
47 Chang Scott 45.3
48 Liyi Guo 42.8
49 Yijie Wang 40.6
50 Jiajie Li 40.5

Last updated at 20:05:28 CEST