Shanghai

Shanghai

上海
Rank 1
Score 1945.0
Universities 0
Users 199

Top 9 universities from Shanghai

Top 50 users from Shanghai

Rank User University Score [?]
1 Donald Dong 3909.8
2 Neal Zane 3289.5
3 Chenzhang Hu 1597.1
4 Bowen Yu 1571.3
5 Ziyi Zhang 1470.1
6 Runze Wang 653.0
7 Zihan Wang 647.3
8 高宇 607.1
9 Xuehui Chen 408.0
10 Jiahui Lu 341.8
11 Zhouheng Sun 321.9
12 Xingfang Yuan 310.2
13 Yu Cheng 242.1
14 Dongjian Tang 221.0
15 Haoming Lu 220.3
16 Mingrui Liu 216.8
17 Geli Yang 184.8
18 Weitao Li 184.1
19 Ji Guowei 181.2
20 Kai Chen 176.9
21 Tong Qiu 166.4
22 Yiqin Qiu 164.5
23 Charlie Wu 116.9
24 Haoqing (Vincent) Dong 108.9
25 Zhengyan Lyu 105.9
26 Yijia Yan 102.4
27 Zihan Wang 100.7
28 Zhu Junhui 96.3
29 Yining Wang 96.1
30 Xin Gao 94.3
31 Zhicheng Kai 92.7
32 Tianwei Xu 90.3
33 高高 81.7
34 YIJING ZHANG 80.9
35 Shawn Zhong 78.3
36 Tang Dongjian 71.4
37 Kazami 64.2
38 Yang Shi 59.7
39 Chenhao Xu 58.3
40 Yuankai Wang 57.1
41 Shawn Zhong 56.4
42 Dark Seal 52.7
43 Hao Mou 50.1
44 Chonghan Chen 47.5
45 Chang Scott 46.0
46 Liyi Guo 43.0
47 Jiajie Li 41.7
48 Yijie Wang 40.4
49 Meng Gaole 40.2
50 Yizhe Liu 37.5

Last updated at 19:23:58 CET