Top 50 users from Shanghai

# User University Score ?
1 Neal Zane 3021.5
2 Donald Dong 2304.5
3 Bowen Yu 1439.4
4 Chenzhang Hu 933.3
5 Ziyi Zhang 437.5
6 Xuehui Chen 407.2
7 高宇 334.3
8 Xingfang Yuan 311.0
9 Yu Cheng 223.4
10 Dongjian Tang 214.0
11 Zhouheng Sun 201.5
12 Zihan Wang 189.7
13 Jiahui Lu 177.7
14 Tong Qiu 175.0
15 Yiqin Qiu 142.6
16 Haoqing (Vincent) Dong 105.5
17 Xin Gao 94.5
18 Tianwei Xu 91.8
19 Charlie Wu 91.6
20 Shawn Zhong 79.5
21 Tang Dongjian 68.4
22 Zhengyan Lyu 63.6
23 Kazami 61.9
24 Yang Shi 60.3
25 Yuankai Wang 56.0
26 Shawn Zhong 53.3
27 Hao Mou 52.7
28 Meng Gaole 39.3
29 Liyi Guo 38.3
30 Chenhao Xu 37.2
31 Yijie Wang 36.7
32 Runze Wang 35.4
33 Garrett Wang 34.9
34 Chang Scott 33.8
35 Sam Zhou 30.1
36 Wenda Qiu 28.5
37 Xiaoming Wang 25.1
38 Siqi Qian 24.5
39 Chonghan Chen 21.5
40 高高 20.1
41 Yirui Zhang 19.3
42 Ding Zhu 19.0
43 Tianle Lu 15.9
43 Yuheng Liu 15.9
45 Sheng Cao 15.7
46 Yusheng Zhao 15.6
47 Xu Jazz 14.2
48 Cao Yu 13.4
49 Sihan Liu 13.0
50 Charlie Wu 11.9

Last updated at 15:23:51 UTC