China

China

中国
Rank 12
Score 2646.5
Users 3491
Universities 176
Subdivisions 30

Top 10 universities from China

Top 50 users from China

Rank User Subdivision University Score [?]
1 Donald Dong 3998.7
2 Neal Zane 3263.3
3 Chenzhang Hu 2801.2
4 Michael Phillotry 2341.7
5 Jiang Yue 2183.8
6 Zijian Zhou 2125.4
7 She Jiayu 1895.5
8 Han Jiang 1721.5
9 Liu Husong 1612.1
10 Ziyi Zhang 1587.0
11 Bowen Yu 1558.5
12 Yang Li 1471.3
13 Weiguo Jiang 1412.7
14 Guo Yichao 1372.2
15 Li Jiayu 1351.5
16 Tianci Wang 1351.0
17 Raymond Yang 1203.5
18 Simon Xue 1033.7
19 Yupeng Gu 886.3
20 Yang Chenglong 834.5
21 Runze Wang 793.3
22 Kaiqi Yan 759.9
23 Xiaochi Wang 740.0
24 Huang Chao 706.2
25 Xiaoyuan Suo 701.4
26 Jiarui Zhang 646.9
27 Zihan Wang 646.0
28 Huangjie Zhao 634.7
29 Yufan Huang 622.8
30 Yujie An 615.7
31 Yifan Zhang 614.3
32 张昆玮 608.2
33 高宇 606.1
34 Lingsong Zeng 578.7
35 Ray Kang 578.3
36 Peng Ye 535.6
37 Jinxi Yang 533.8
38 Liu Yang 485.8
39 Su Xuan 476.9
40 Huangjie Zhao 472.5
41 Zhili (Jerry) Pan 460.3
42 Zeyu Shen 458.0
43 Sun Yucheng 429.0
44 Ivan Zhang 428.9
45 Yili Yu 428.3
46 Jingbang Chen 418.0
47 Changrui Mu 415.6
48 Xuehui Chen 405.7
49 Zimu Qin 399.4
50 Quanmeng Wang 394.4

Top 10 subdivisions from China

Last updated at 20:53:52 CEST