China

China

中国
Rank 12
Score 2386.1
Users 3409
Universities 172
Subdivisions 31

Top 50 users from China

Rank User Subdivision University Score [?]
1 Donald Dong 3790.7
2 Neal Zane 3250.6
3 Jiang Yue 2195.8
4 Zijian Zhou 2125.2
5 She Jiayu 1872.8
6 Liu Husong 1618.4
7 Chenzhang Hu 1575.1
8 Bowen Yu 1557.0
9 Ziyi Zhang 1456.8
10 Han Jiang 1394.9
11 Tianci Wang 1342.4
12 Li Jiayu 1298.8
13 Leo Li 1212.8
14 Raymond Yang 1113.3
15 Simon Xue 1007.3
16 Ryan Tan 889.2
17 Yupeng Gu 879.7
18 Yang Chenglong 813.6
19 Huang Chao 694.9
20 Weiguo Jiang 685.6
21 Xiaoyuan Suo 680.6
22 Kaiqi Yan 643.2
23 Huangjie Zhao 629.6
24 Runze Wang 629.2
25 Yufan Huang 624.8
26 Jiarui Zhang 617.4
27 Yujie An 613.5
28 Zihan Wang 612.6
29 高宇 585.1
30 张昆玮 584.0
31 Lingsong Zeng 579.7
32 Ray Kang 563.5
33 Rick WANG 537.4
34 Ginda Chen 501.1
35 Peng Ye 495.0
36 Guo Yichao 487.5
37 Liu Yang 483.1
38 Huangjie Zhao 474.9
39 Su Xuan 471.4
40 Zhili (Jerry) Pan 466.7
41 Ivan Zhang 433.3
42 Zeyu Shen 428.4
43 Jingbang Chen 416.7
44 Changrui Mu 407.2
45 Quanmeng Wang 397.6
46 Xuehui Chen 396.3
47 Sun Yucheng 390.0
48 Yufan Huang 389.8
49 Zimu Qin 387.5
50 Yu Xifan 385.0