China

China

中国
Rank 12
Score 2540.6
Users 3564
Universities 176

Top 10 universities from China

Top 50 users from China

Rank User Subdivision University Score [?]
1 Donald Dong 4000.3
2 Neal Zane 3269.6
3 Jiang Yue 2202.2
4 Michael Phillotry 2194.1
5 Zijian Zhou 2140.6
6 Ryan Tan 1914.1
7 She Jiayu 1900.4
8 Chenzhang Hu 1705.7
9 Han Jiang 1649.4
10 Liu Husong 1625.7
11 Bowen Yu 1564.5
12 Ziyi Zhang 1516.4
13 Guo Yichao 1365.5
14 Tianci Wang 1360.7
15 Li Jiayu 1342.4
16 Leo Li 1249.8
17 Raymond Yang 1184.2
18 Weiguo Jiang 1043.6
19 Simon Xue 1023.7
20 Yupeng Gu 898.2
21 Yang Chenglong 829.9
22 Xiaochi Wang 751.1
23 Kaiqi Yan 715.2
24 Runze Wang 705.1
25 Huang Chao 703.5
26 Xiaoyuan Suo 699.8
27 Zihan Wang 647.9
28 Huangjie Zhao 635.3
29 Yufan Huang 631.1
30 Jiarui Zhang 615.1
31 Yujie An 614.0
32 高宇 610.3
33 Yifan Zhang 607.6
34 张昆玮 602.1
35 Lingsong Zeng 579.6
36 Ray Kang 578.1
37 Peng Ye 519.9
38 Ginda Chen 504.6
39 Liu Yang 488.1
40 Huangjie Zhao 478.9
41 Su Xuan 477.5
42 Zhili (Jerry) Pan 465.9
43 Zeyu Shen 462.6
44 Woo Wen Jun 454.7
45 Ivan Zhang 432.1
46 Sun Yucheng 431.7
47 Jingbang Chen 415.8
48 Changrui Mu 415.6
49 Xuehui Chen 405.4
50 Quanmeng Wang 398.8

Top 10 subdivisions from China

Last updated at 06:44:32 CEST