China

China

中国
Rank 13
Score 2445.1
Users 3488
Universities 174

Top 10 universities from China

Top 50 users from China

Rank User Subdivision University Score [?]
1 Donald Dong 3922.3
2 Neal Zane 3295.7
3 Jiang Yue 2239.7
4 Zijian Zhou 2170.0
5 She Jiayu 1914.5
6 Liu Husong 1646.9
7 Chenzhang Hu 1598.0
8 Bowen Yu 1573.0
9 Han Jiang 1500.4
10 Ziyi Zhang 1470.8
11 Tianci Wang 1379.3
12 Li Jiayu 1342.8
13 Leo Li 1254.6
14 Raymond Yang 1156.2
15 Weiguo Jiang 1041.3
16 Simon Xue 1038.7
17 Yupeng Gu 892.8
18 Yang Chenglong 841.5
19 Huang Chao 715.2
20 Kaiqi Yan 714.9
21 Xiaoyuan Suo 708.3
22 Xiaochi Wang 685.6
23 Guo Yichao 667.0
24 Runze Wang 653.2
25 Zihan Wang 647.9
26 Huangjie Zhao 639.1
27 Yufan Huang 631.0
28 Jiarui Zhang 623.2
29 Yujie An 620.2
30 高宇 606.5
31 张昆玮 605.2
32 Ray Kang 587.4
33 Lingsong Zeng 584.7
34 Peng Ye 518.8
35 Ginda Chen 510.6
36 Liu Yang 496.6
37 Su Xuan 486.1
38 Huangjie Zhao 482.8
39 Zhili (Jerry) Pan 476.2
40 Ivan Zhang 440.5
41 Sun Yucheng 434.9
42 Zeyu Shen 433.7
43 Changrui Mu 423.3
44 Jingbang Chen 418.5
45 Xuehui Chen 408.7
46 Zimu Qin 403.5
47 Quanmeng Wang 401.2
48 Michael Liu 399.1
49 Yufan Huang 392.4
50 Yu Xifan 391.1

Top 10 subdivisions from China

Last updated at 05:11:55 CET