Top 2 universities from Bihar

# University Users Score ?
1 11 73.5
2 5 2.3

Top 50 users from Bihar

# User University Score ?
1 Aamir 681.0
2 Mayank Shrivastava 175.1
3 Ravi Utsav 67.0
4 Ankit Raj 62.4
5 Rohit Ranjan 54.1
6 Kumar Ayush 44.1
7 Mukul Kumar 41.9
8 Abhimanyu Kumar 37.2
9 Harry Potter 17.5
10 Nihal Kumar 11.9
11 Amit Kumar 11.6
12 SirKamlesh Kumar 9.8
13 Golu Kumar 9.4
14 Peyush Pushkar 9.1
15 Amit Kumar 7.1
15 Gaurav Singh 7.1
17 Aakash Deep 6.5
17 Abhinandan Kumar 6.5
19 Vivek Kumar 6.2
20 VISHISHT PRIYADARSHI 3.9
21 Ritwik Bhardwaj 3.2
22 Jitesh Kumar 2.8
23 Adarsh Raj 2.7
24 Aditya P. Singh 2.4
25 Gaurav Anand 2.2
25 Pushkar Prashant 2.2
27 Aakanksha Rai 1.0
27 Abhay Kishan 1.0
27 Abhinav Singh 1.0
27 Abhishek Anand 1.0
27 Abhishek Khetan 1.0
27 Amit Kumar 1.0
27 Amit Kumar Singh 1.0
27 Ankur Singh 1.0
27 Anshit Mishra 1.0
27 Anshu Jha 1.0
27 Anshuman Bhaskar 1.0
27 Anshuman Gupta 1.0
27 Arpit Gupta 1.0
27 Ashish Kumar 1.0
27 Jay Kumar 1.0
27 Kuldeep Kumar 1.0
27 Mohammad Daud 1.0
27 Nitish Bhardwaj 1.0
27 Piyush Pranjal 1.0
27 Purushottam Anand 1.0
27 Ranjeet Soni 1.0
27 Saurav kumar 1.0
27 Shashank Shekhar 1.0
27 Shubham Sinha 1.0

Last updated at 03:54:16 AKDT