Top 50 users from Karnataka

# User University Score ?
1 Akash Ramesh Rao 469.7
2 Shravan Kumaran 438.9
3 Vandan Revanur 136.8
4 Suryakant Baluni 113.8
5 Prahlad Yeri 79.3
6 Shreyas KP 78.0
7 Kartike Khandelwal 61.3
8 Suchith J N 60.8
9 Sanjay Negalur 48.3
10 Amit Bhat 45.9
11 Chetan Agarwal 44.8
12 Sandeep Mahanty 44.2
13 Varun Kulkarni 38.2
14 Shounak Dey 37.9
15 Saurav Sachidanand 30.1
16 Basavaraj Gangadhar 29.7
17 Kushal Saharan 29.6
18 Divyansh Verma 28.7
19 Sushma Unnibhavi 26.7
20 Rahul Ravindran 22.0
21 Hemanth Savasere 20.0
22 Pradeep George Mathias 15.2
23 Rishabh Gupta 14.7
24 Sharat Ibrahimpur 13.4
25 Manu Konchady 13.0
26 Vichitr Gandas 12.6
27 Abhi 10.1
28 Madhu Kiran 9.5
29 Akash Ramesh 9.0
30 Manjunatha A L 8.8
31 Reeddhi Bhatta 8.1
32 Tanush Biswal 7.5
33 Avinash Kumar 6.6
34 Anurag Shetty 6.2
35 czar 6.1
36 Sahil Shetty 5.9
37 Shreevari SP 5.8
38 Manoj Naidu 4.8
39 Ækash Biswas 4.7
40 Punit Mundra 4.1
40 Rounak Salim 4.1
42 Monish S R 3.6
43 Abhishek Singh 3.4
43 Hemanth Kudva 3.4
43 Naveen Ramanand 3.4
43 Randhir Raj 3.4
43 Timmy Jose 3.4
43 Vinoth Kumar Natarajan 3.4
43 Visva Jeet 3.4
50 Hariharan EP 3.3

Last updated at 11:59:02 AKDT