Top 50 users from Karnataka

# User University Score ?
1 Akash Ramesh Rao 472.9
2 Shravan Kumaran 444.7
3 Vandan Revanur 140.1
4 Suryakant Baluni 118.2
5 Prahlad Yeri 82.8
6 Sandeep Mahanty 81.6
7 Shreyas KP 79.8
8 Kartike Khandelwal 69.7
9 Sanjay Negalur 65.7
10 Suchith J N 63.0
11 Mohith Gowda HR 51.7
12 Amit Bhat 45.6
13 Chetan Agarwal 44.1
14 Shilpa G 42.2
15 Shounak Dey 39.4
16 Varun Kulkarni 38.2
17 Hemanth Savasere 35.4
18 Sagnik Chatterjee 30.6
19 Basavaraj Gangadhar 29.1
20 Saurav Sachidanand 29.0
21 Kushal Saharan 28.2
22 Divyansh Verma 27.6
22 Sushma Unnibhavi 27.6
24 Rahul Ravindran 23.5
25 Hemanth Savasere 21.4
26 Snehal Castelino 20.6
27 Rachakulla Mahesh Sarat Chandra 18.3
28 Vishal Antony 15.8
29 Pradeep George Mathias 15.7
30 Rishabh Gupta 15.0
31 Pratyush Prakash 14.3
32 Manu Konchady 13.5
33 Sharat Ibrahimpur 13.3
34 Aditya Agarwal 12.3
35 Vichitr Gandas 11.7
36 joseph mohanty 11.6
37 Ice Boy Shoaib 11.5
38 Manasa Raghu 11.2
39 Priyanshu Agrawal 10.9
39 pushkar 10.9
39 Vikas 10.9
42 Abhi 10.5
43 Madhu Kiran 10.0
44 Manjunatha A L 9.5
45 Akash Ramesh 9.3
46 Hariharan EP 9.0
47 Sudheera Y S 8.5
48 Reeddhi Bhatta 8.3
49 Tanush Biswal 7.9
50 Avinash Kumar 6.7

Last updated at 02:19:05 AKDT