Top 50 users from Karnataka

# User University Score ?
1 Akash Ramesh Rao 469.1
2 Shravan Kumaran 439.5
3 Vandan Revanur 135.4
4 Suryakant Baluni 113.6
5 Sandeep Mahanty 80.4
6 Prahlad Yeri 79.3
7 Shreyas KP 76.4
8 Kartike Khandelwal 66.7
9 Sanjay Negalur 62.2
10 Suchith J N 60.5
11 Amit Bhat 44.8
12 Mohith Gowda HR 44.3
13 Chetan Agarwal 44.0
14 Shounak Dey 37.9
15 Varun Kulkarni 36.6
16 Hemanth Savasere 33.3
17 Kushal Saharan 29.3
18 Saurav Sachidanand 29.2
19 Sagnik Chatterjee 28.7
20 Basavaraj Gangadhar 28.3
21 Divyansh Verma 28.1
22 Sushma Unnibhavi 27.3
23 Rahul Ravindran 21.9
24 Hemanth Savasere 20.0
25 Snehal Castelino 18.9
26 Rachakulla Mahesh Sarat Chandra 17.6
27 Vishal Antony 16.0
28 Pradeep George Mathias 15.1
29 Rishabh Gupta 14.6
30 Pratyush Prakash 13.7
31 Sharat Ibrahimpur 13.3
32 Manu Konchady 13.1
33 Aditya Agarwal 12.0
34 joseph mohanty 11.6
35 Vichitr Gandas 11.4
36 pushkar 11.0
37 Abhi 10.1
38 Madhu Kiran 9.5
39 Akash Ramesh 9.0
40 Manjunatha A L 8.7
41 Hariharan EP 8.4
42 Reeddhi Bhatta 8.1
43 Tanush Biswal 7.5
44 Anurag Shetty 6.2
44 Avinash Kumar 6.2
46 Shreevari SP 6.1
47 Sahil Shetty 6.0
48 czar 5.7
49 pruthvi raju 4.9
49 Vishnu Kurup 4.9

Last updated at 07:20:42 AKDT