Top 50 users from Karnataka

# User University Score ?
1 Akash Ramesh Rao 465.4
2 Shravan Kumaran 437.4
3 Dan Brown 150.2
4 Vandan Revanur 137.0
5 Suryakant Baluni 116.7
6 Prahlad Yeri 81.5
7 Sandeep Mahanty 79.1
8 Shreyas KP 77.5
9 Kartike Khandelwal 68.1
10 Sanjay Negalur 64.3
11 Suchith J N 62.4
12 Rohit Bhandari 57.0
13 Mohith Gowda HR 50.6
14 Amit Bhat 46.9
15 Chetan Agarwal 43.2
16 Shilpa G 41.0
17 Shounak Dey 38.6
18 Varun Kulkarni 37.4
19 Hemanth Savasere 34.7
20 Sagnik Chatterjee 29.3
21 Saurav Sachidanand 28.5
22 Basavaraj Gangadhar 28.4
23 Divyansh Verma 28.2
24 Kushal Saharan 27.6
25 Sushma Unnibhavi 27.0
26 Rahul Ravindran 22.4
27 Abhay Kashyap 20.9
28 Hemanth Savasere 20.5
29 Snehal Castelino 19.4
30 Rachakulla Mahesh Sarat Chandra 18.0
31 Vishal Antony 16.4
32 Ice Boy Shoaib 16.1
33 Pradeep George Mathias 15.0
33 Rishabh Gupta 15.0
35 Pratyush Prakash 13.8
36 Manu Konchady 13.6
37 Sharat Ibrahimpur 13.3
38 Vichitr Gandas 12.4
39 Aditya Agarwal 12.3
40 joseph mohanty 11.8
41 Priyanshu Agrawal 11.5
41 pushkar 11.5
41 Vikas 11.5
44 Manasa Raghu 10.7
45 Abhi 10.3
46 Madhu Kiran 10.2
47 Manjunatha A L 9.0
48 Akash Ramesh 8.9
49 Hariharan EP 8.7
50 Reeddhi Bhatta 8.2

Last updated at 09:22:33 AKDT