Top 10 universities from Japan

# University Users Score ?
1 1 599.1
2 1 184.8
3 14 125.1
4 23 65.9
5 8 62.0
6 5 57.1
7 2 29.8
8 10 21.1
9 7 16.0
10 4 14.3

Top 50 users from Japan

# User University Score ?
1 Yosuke Mizutani 3370.6
2 Ryoki Kunii 884.5
3 enu ten 298.7
4 pengin 223.7
5 Simon Vestin 200.2
6 Kent Nikaido 190.0
7 Ryoma Sato 151.9
8 Akifumi Imanishi 149.1
9 Ryukin Genji 148.2
10 Shinno K 147.5
11 Naoki Mizuno 139.5
12 Ryusei 136.1
13 Shiro Omi 125.6
14 ashd ash 112.9
15 Haruto Tanaka 109.3
16 Ikumi Hide 108.1
17 二階堂建人 100.0
18 Huy Dinh 87.4
19 Fumiko Chiriku 84.1
20 Sunshine Zerokan 65.2
21 山田太樹 62.1
22 Takuto Yoshida 61.4
23 Yui Hosaka 60.7
24 Taiju Yamada 56.6
25 Kazuma Mikami 52.5
26 Kiichi Treeone 51.8
27 Christopher Stephens 50.5
28 Risako Hamano 49.7
29 Makoto Soejima 49.0
30 よな 47.7
31 Takaaki Hiragushi 47.1
32 Yuya HOKIMOTO 46.8
33 Shogo Murai 46.7
34 Shogo Ehara 45.6
35 Melano 43.9
36 Takuto Shigemura 43.4
37 Claus Aranha 42.0
38 Yuki Tareyanagi 41.7
39 田中恭太 40.6
40 Takao Shibamoto 40.4
41 Yuta Nakamura 39.7
42 Yuki Komatsu 37.3
43 Mordred Pendragon 36.1
44 Takuya Akiba 33.7
45 Hiroki Sato 31.7
46 Ken Sugimori 30.7
47 Tatsuji Ho 28.4
48 Kota Nishizaki 27.8
48 Tadamasa Yamaguchi 27.8
50 Sayaka Nishii 26.5

Last updated at 09:53:58 AKDT