Top 10 universities from Japan

# University Users Score ?
1 1 599.5
2 23 65.8
3 8 62.0
4 5 57.2
5 13 55.8
6 2 29.7
7 10 21.3
8 7 15.8
9 4 13.2
10 1 10.0

Top 50 users from Japan

# User University Score ?
1 Yosuke Mizutani 3327.0
2 Ryoki Kunii 871.1
3 Simon Vestin 201.1
4 Kent Nikaido 189.8
5 Ryoma Sato 151.5
6 Akifumi Imanishi 148.2
7 Shinno K 147.8
8 Ryukin Genji 147.5
9 Naoki Mizuno 140.0
10 Ryusei 137.1
11 Shiro Omi 125.4
12 ashd ash 113.7
13 Ikumi Hide 107.9
14 enu ten 102.7
15 二階堂建人 100.6
16 Haruto Tanaka 99.8
17 Huy Dinh 87.8
18 pengin 86.0
19 Sunshine Zerokan 67.4
20 山田太樹 64.3
21 Takuto Yoshida 61.9
22 Yui Hosaka 61.0
23 Taiju Yamada 57.6
24 Kiichi Treeone 52.3
25 Kazuma Mikami 51.6
26 Christopher Stephens 49.9
26 Risako Hamano 49.9
28 Makoto Soejima 48.5
29 Shogo Ehara 47.7
30 Takaaki Hiragushi 46.4
31 Shogo Murai 45.7
32 Takuto Shigemura 42.9
33 Yuki Tareyanagi 42.2
34 田中恭太 41.8
35 Takao Shibamoto 41.1
36 Yuya HOKIMOTO 41.0
37 Yuta Nakamura 40.4
38 Claus Aranha 38.3
39 Yuki Komatsu 37.3
40 Melano 36.7
41 Mordred Pendragon 36.1
42 Takuya Akiba 33.6
43 Hiroki Sato 32.1
44 Ken Sugimori 31.0
45 Tadamasa Yamaguchi 27.6
46 Kota Nishizaki 26.5
47 よな 26.4
48 Kenta Isozuka 26.2
49 Kenta Isozuka 25.9
50 Ryo Narushima 21.7

Last updated at 22:38:59 AKDT