Japan

Japan

日本
Rank 25
Score 1215.7
Users 288
Universities 23

Top 10 universities from Japan

Top 50 users from Japan

Rank User University Score [?]
1 Yosuke Mizutani 3794.3
2 Ryoki Kunii 1009.9
3 Chris Vilches 724.3
4 enu ten 651.9
5 Haruto Tanaka 581.5
6 shama 358.7
7 pengin 297.2
8 niuez 291.2
9 Simon Vestin 260.7
10 Le Bao Duong 252.9
11 Rikuto Sueta 237.7
12 Aldehime 211.6
13 Toshihiro Ito 207.9
14 Sota Usui 205.5
15 Yuna Ukawa 199.4
16 Kent Nikaido 188.7
17 sima 164.8
18 Masatoshi Kato 164.6
19 Yusuke Ichiki 160.1
20 Ryoma Sato 154.8
21 Ryukin Genji 154.4
22 Akifumi Imanishi 152.5
23 Shinno K 152.1
24 MURAKAMI KOUTA 147.5
25 Azumabashi 146.8
26 Minwoo Youn 144.7
27 Naoki Mizuno 141.6
28 Jiru Ryu 140.8
29 Yuki Okamoto 140.5
30 ashd ash 138.1
31 n.takana 136.4
32 stkt 134.4
33 細川隆之介 132.3
34 lapla 131.9
35 ONO Yutaro 128.9
36 Shiro Omi 128.5
37 OkabeJunya 126.0
38 KASATOMO 124.7
39 Naoki Shimoe 114.5
40 Ikumi Hide 110.8
41 Takazumi Kobayashi 107.9
42 二階堂建人 102.1
43 Aryo Aji Wibisono 94.0
44 Fumiaki Takagi 92.6
45 Takuto Yoshida 92.2
46 Huy Dinh 90.2
47 Shun 84.5
48 frodo821 83.4
49 Tanaka Masatoshi 82.7
50 Yui Hosaka 80.0

Last updated at 07:26:26 CEST