Top 10 universities from Japan

# University Users Score ?
1 1 599.6
2 23 66.3
3 8 61.4
4 5 57.1
5 2 29.0
6 10 21.2
7 7 15.9
8 4 13.3
9 5 13.0
10 1 9.7

Top 50 users from Japan

# User University Score ?
1 Yosuke Mizutani 3320.9
2 Ryoki Kunii 669.9
3 Kent Nikaido 189.4
4 Simon Vestin 167.7
5 Ryoma Sato 150.8
6 Akifumi Imanishi 146.1
7 Ryukin Genji 144.4
8 Naoki Mizuno 138.1
9 Ryusei 134.2
10 Shiro Omi 125.4
11 Shinno K 116.9
12 Ikumi Hide 111.8
13 ashd ash 111.5
14 Haruto Tanaka 100.1
15 二階堂建人 99.8
16 Huy Dinh 87.1
17 Sunshine Zerokan 64.5
18 山田太樹 63.7
19 Takuto Yoshida 60.4
20 Yui Hosaka 59.6
21 Taiju Yamada 58.0
22 Kiichi Treeone 52.6
23 Kazuma Mikami 52.2
24 Christopher Stephens 50.1
25 Risako Hamano 48.7
26 Makoto Soejima 48.1
27 Shogo Ehara 47.0
28 Shogo Murai 46.0
29 Takaaki Hiragushi 45.2
30 Takuto Shigemura 42.1
31 Takao Shibamoto 41.7
31 Yuki Tareyanagi 41.7
33 Yuta Nakamura 39.5
34 田中恭太 39.4
35 Yuki Komatsu 36.8
36 Mordred Pendragon 34.7
37 Takuya Akiba 33.6
38 Ken Sugimori 31.5
39 Hiroki Sato 28.1
40 Tadamasa Yamaguchi 27.5
41 Kenta Isozuka 26.9
42 Kenta Isozuka 25.9
43 Yuta Takaya 20.3
44 Yuji 19.4
45 田中遼河 18.5
46 Kota Nishizaki 18.0
47 Ryo Kochi 17.5
48 Kou Sato 16.5
49 Yosuke Sameshima 15.6
50 Ryo Narushima 15.4

Last updated at 00:23:42 AKST