Top 10 universities from Japan

# University Users Score ?
1 1 592.7
2 23 65.6
3 8 61.3
4 5 56.6
5 2 29.1
6 10 21.2
7 7 15.8
8 4 13.0
8 6 13.0
10 1 9.5

Top 50 users from Japan

# User University Score ?
1 Yosuke Mizutani 3298.6
2 Ryoki Kunii 790.3
3 Simon Vestin 192.5
4 Kent Nikaido 187.7
5 Ryoma Sato 150.3
6 Akifumi Imanishi 147.0
7 Ryukin Genji 144.8
8 Shinno K 144.3
9 Naoki Mizuno 136.1
10 Ryusei 132.3
11 Shiro Omi 123.8
12 Ikumi Hide 110.9
13 ashd ash 109.5
14 二階堂建人 99.5
15 Haruto Tanaka 97.3
16 Huy Dinh 85.7
17 Sunshine Zerokan 67.8
18 山田太樹 63.0
19 Takuto Yoshida 61.5
20 Yui Hosaka 60.0
21 Taiju Yamada 56.5
22 Kazuma Mikami 51.7
23 Kiichi Treeone 51.5
24 Christopher Stephens 49.0
25 Makoto Soejima 47.7
26 Risako Hamano 47.4
27 Shogo Ehara 46.6
28 Shogo Murai 46.1
29 Takaaki Hiragushi 45.2
30 Yuki Tareyanagi 42.2
31 Takuto Shigemura 41.9
32 Takao Shibamoto 40.2
33 田中恭太 38.4
34 Yuta Nakamura 38.3
35 Yuki Komatsu 35.8
36 Mordred Pendragon 34.8
37 Takuya Akiba 33.3
38 Hiroki Sato 31.5
39 Ken Sugimori 30.9
40 Tadamasa Yamaguchi 27.4
41 Kenta Isozuka 26.1
42 Kenta Isozuka 25.8
43 Kota Nishizaki 25.7
44 Ryo Narushima 21.2
45 Yuta Takaya 21.0
46 Yuji 18.6
47 Kou Sato 18.5
48 田中遼河 18.4
49 Ryo Kochi 17.2
50 Yosuke Sameshima 15.6

Last updated at 14:11:23 AKST