Top 47 users from Saint Petersburg

# User University Score ?
1 Konstantin Miagkov 279.7
2 Trần Quang Lộc 104.7
3 Nikita Zinoviev 91.8
4 Artem Plotkin 87.4
5 Geometry Algebra 83.7
6 Слава Гуляев 77.7
7 Ilya Vikhlyaev 53.1
8 Alexandr Chvanov 48.9
9 Nikolay Budin 46.4
10 Olesia Elfimova 32.7
11 Anton Khorin 30.7
12 Alexey Preobrazhensky 26.0
13 Alex Zabashta 23.8
14 Kirill Filianin 23.0
15 Maria Tuliakova 21.1
16 Nick Dubchuk 19.2
17 Svent Julien Slein 13.4
17 Иван Афоничкин 13.4
19 Andrey Bocharnikov 13.3
20 Viktor 8.4
21 Pavel Malov 7.8
22 Sergey Nikulin 7.5
23 Oleg Evseev 6.4
24 Roman Andreev 6.1
25 Николай Прошин 5.9
26 Nikita Golikov 5.8
27 Yury Shporhun 5.0
28 Ivan Kazmenko 4.3
29 Dmitriy Samofalov 3.6
29 Ilya Rogov 3.6
31 Max Lipsky 2.2
31 Nikolay Mulyar 2.2
31 Tayana Skorokhodova 2.2
34 Aleksandr Shcherbakov 1.0
34 Alexey Korsakov 1.0
34 Andrew Lunin 1.0
34 Dmitry Gozman 1.0
34 Dmitry Malugin 1.0
34 Dmitry Sokolov 1.0
34 Grigoriy Grigoriev 1.0
34 Julian Zaozersky 1.0
34 Nikolay Nikiforov 1.0
34 Olga Petrova 1.0
34 Pavel Davydov 1.0
34 Roman Elizarov 1.0
34 Vladimir Smykalov 1.0
34 Арсений Кириллов 1.0

Last updated at 10:11:02 AKDT