Top 49 users from Saint Petersburg

# User University Score ?
1 Konstantin Miagkov 300.8
2 Trần Quang Lộc 137.0
3 Nikita Zinoviev 90.8
4 Artem Plotkin 86.7
5 Geometry Algebra 82.9
6 Слава Гуляев 76.9
7 Ilya Vikhlyaev 51.9
8 Alexandr Chvanov 50.0
9 Nikolay Budin 45.4
10 Olesia Elfimova 32.1
11 Anton Khorin 30.3
12 Alexey Preobrazhensky 25.9
13 Alex Zabashta 23.9
14 Kirill Filianin 23.2
15 Maria Tuliakova 21.6
16 Nick Dubchuk 19.3
17 Andrey Bocharnikov 13.3
17 Svent Julien Slein 13.3
19 Иван Афоничкин 13.2
20 Viktor 8.4
21 Pavel Malov 7.5
22 Sergey Nikulin 7.4
23 Oleg Evseev 6.3
24 Roman Andreev 6.1
25 Nikita Golikov 6.0
25 Николай Прошин 6.0
27 Ivan Syrovoiskii 5.4
28 Yury Shporhun 4.7
29 Ivan Kazmenko 4.2
30 Ilya Rogov 3.5
31 Dmitriy Samofalov 3.4
32 Max Lipsky 2.1
32 Nikolay Mulyar 2.1
32 Tayana Skorokhodova 2.1
35 aazarodov 1.0
35 Aleksandr Shcherbakov 1.0
35 Alexey Korsakov 1.0
35 Andrew Lunin 1.0
35 Dmitry Gozman 1.0
35 Dmitry Malugin 1.0
35 Dmitry Sokolov 1.0
35 Grigoriy Grigoriev 1.0
35 Julian Zaozersky 1.0
35 Nikolay Nikiforov 1.0
35 Olga Petrova 1.0
35 Pavel Davydov 1.0
35 Roman Elizarov 1.0
35 Vladimir Smykalov 1.0
35 Арсений Кириллов 1.0

Last updated at 08:17:05 AKST