Saint Petersburg

Saint Petersburg

Санкт-Петербург
Rank 3
Score 229.0
Universities 8
Users 64

Top 8 universities from Saint Petersburg

Top 50 users from Saint Petersburg

Rank User University Score [?]
1 Michail Ignatev 487.9
2 Kirill Zhivotkov 375.7
3 Trần Quang Lộc 162.6
4 Alexander Chvanov 158.8
5 Fedor Poshman 114.6
6 Nikita Zinoviev 109.9
7 Geometry Algebra 89.8
8 Artem Plotkin 86.4
9 Слава Гуляев 79.2
10 Michael Ustrafeev 74.0
11 Nikolay Budin 57.6
12 Никита Гаевой 56.0
13 Ilya Vikhlyaev 52.1
14 Nick Dubchuk 48.0
15 Olesia Elfimova 34.9
16 Anton Khorin 33.1
17 Alexander Morozov 32.1
18 Vladimir B. 29.1
19 Veronika Leoshko 28.6
20 Alexey Preobrazhensky 27.0
21 Kirill Filianin 24.8
22 Maria Tuliakova 23.9
23 Alex Zabashta 23.6
24 Julian Zaozersky 19.7
25 Pavel Malov 16.9
26 Andrey Bocharnikov 14.6
27 Svent Julien Slein 13.8
28 Иван Афоничкин 13.6
29 Viktor 9.0
30 Sergey Nikulin 8.9
31 Nikita Tolkachev 7.4
32 Roman Andreev 6.6
33 Николай Прошин 6.5
34 Oleg Evseev 6.2
35 Ivan Syrovoiskii 5.6
36 Sergey 4.8
37 Yury Shporhun 4.7
38 Nikita Golikov 4.6
39 Ivan Kazmenko 4.0
40 Ilya Rogov 3.7
40 Tapio Jokinen 3.7
42 Dmitriy Samofalov 3.4
43 Max Lipsky 2.1
43 Nikolay Mulyar 2.1
43 Tayana Skorokhodova 2.1
46 aazarodov 1.0
46 Aleksandr Shcherbakov 1.0
46 Alexey Korsakov 1.0
46 Andrew Lunin 1.0
46 Dmitry Gozman 1.0

Last updated at 00:15:34 CEST