Top 50 users from Saint Petersburg

# User University Score ?
1 Konstantin Miagkov 327.3
2 Trần Quang Lộc 139.5
3 Nikita Zinoviev 89.7
4 Artem Plotkin 86.5
5 Geometry Algebra 81.2
6 Слава Гуляев 75.4
7 Alexandr Chvanov 50.9
8 Ilya Vikhlyaev 50.7
9 Nikolay Budin 50.5
10 Olesia Elfimova 32.1
11 Anton Khorin 30.6
12 Alexey Preobrazhensky 25.9
13 Alex Zabashta 23.6
14 Kirill Filianin 22.7
15 Maria Tuliakova 21.7
16 Nick Dubchuk 19.6
17 Pavel Malov 16.6
18 Svent Julien Slein 13.4
19 Andrey Bocharnikov 13.2
20 Иван Афоничкин 12.7
21 Viktor 8.3
22 Sergey Nikulin 7.6
23 Oleg Evseev 6.4
23 Roman Andreev 6.4
25 Николай Прошин 5.9
26 Ivan Syrovoiskii 5.7
26 Nikita Golikov 5.7
28 Yury Shporhun 4.8
29 Ivan Kazmenko 4.2
30 Dmitriy Samofalov 3.5
30 Ilya Rogov 3.5
32 Max Lipsky 2.2
32 Nikolay Mulyar 2.2
32 Tayana Skorokhodova 2.2
35 aazarodov 1.0
35 Aleksandr Shcherbakov 1.0
35 Alexander Morozov 1.0
35 Alexey Korsakov 1.0
35 Andrew Lunin 1.0
35 Dmitry Gozman 1.0
35 Dmitry Malugin 1.0
35 Dmitry Sokolov 1.0
35 Grigoriy Grigoriev 1.0
35 Grigoriy Grigoriev 1.0
35 Julian Zaozersky 1.0
35 Nikolay Nikiforov 1.0
35 Olga Petrova 1.0
35 Pavel Davydov 1.0
35 Roman Elizarov 1.0
35 Vladimir Smykalov 1.0

Last updated at 15:23:37 AKDT