Top 47 users from Saint Petersburg

# User University Score ?
1 Konstantin Miagkov 281.0
2 Trần Quang Lộc 104.9
3 Nikita Zinoviev 90.6
4 Artem Plotkin 87.7
5 Geometry Algebra 82.8
6 Слава Гуляев 77.0
7 Ilya Vikhlyaev 51.7
8 Alexandr Chvanov 47.8
9 Nikolay Budin 43.2
10 Olesia Elfimova 32.3
11 Anton Khorin 30.9
12 Alexey Preobrazhensky 26.3
13 Kirill Filianin 24.1
14 Alex Zabashta 23.4
15 Maria Tuliakova 20.9
16 Nick Dubchuk 19.1
17 Иван Афоничкин 13.5
18 Andrey Bocharnikov 13.3
19 Svent Julien Slein 13.1
20 Viktor 8.6
21 Sergey Nikulin 7.4
22 Oleg Evseev 6.4
23 Roman Andreev 6.3
24 Николай Прошин 5.8
25 Yury Shporhun 4.7
26 Ivan Kazmenko 4.3
27 Ilya Rogov 3.6
28 Dmitriy Samofalov 3.4
29 Max Lipsky 2.1
29 Nikolay Mulyar 2.1
29 Tayana Skorokhodova 2.1
32 Aleksandr Shcherbakov 1.0
32 Alexey Korsakov 1.0
32 Andrew Lunin 1.0
32 Dmitry Gozman 1.0
32 Dmitry Malugin 1.0
32 Dmitry Sokolov 1.0
32 Grigoriy Grigoriev 1.0
32 Julian Zaozersky 1.0
32 Nikita Golikov 1.0
32 Nikolay Nikiforov 1.0
32 Olga Petrova 1.0
32 Pavel Davydov 1.0
32 Pavel Malov 1.0
32 Roman Elizarov 1.0
32 Vladimir Smykalov 1.0
32 Арсений Кириллов 1.0

Last updated at 05:52:53 AKDT