Top 50 users from Saint Petersburg

# User University Score ?
1 Konstantin Miagkov 348.9
2 Trần Quang Lộc 139.6
3 Nikita Zinoviev 100.4
4 Artem Plotkin 87.0
5 Geometry Algebra 84.8
6 Слава Гуляев 75.9
7 Ilya Vikhlyaev 52.7
8 Alexandr Chvanov 50.8
9 Nikolay Budin 49.3
10 Alexander Morozov 34.9
11 Olesia Elfimova 32.2
12 Anton Khorin 31.6
13 Alexey Preobrazhensky 26.3
14 Alex Zabashta 23.4
14 Kirill Filianin 23.4
16 Maria Tuliakova 22.7
17 Nick Dubchuk 19.7
18 Pavel Malov 16.8
19 Иван Афоничкин 13.3
20 Andrey Bocharnikov 13.0
20 Svent Julien Slein 13.0
22 Viktor 8.4
23 Sergey Nikulin 7.9
24 Roman Andreev 6.5
25 Oleg Evseev 6.4
26 Николай Прошин 6.1
27 Ivan Syrovoiskii 5.8
28 Nikita Golikov 5.6
29 Yury Shporhun 5.1
30 Ivan Kazmenko 4.2
31 Dmitriy Samofalov 3.5
31 Ilya Rogov 3.5
33 Max Lipsky 2.2
33 Nikolay Mulyar 2.2
33 Tayana Skorokhodova 2.2
36 aazarodov 1.0
36 Aleksandr Shcherbakov 1.0
36 Alexey Korsakov 1.0
36 Andrew Lunin 1.0
36 Dmitry Gozman 1.0
36 Dmitry Malugin 1.0
36 Dmitry Sokolov 1.0
36 Grigoriy Grigoriev 1.0
36 Grigoriy Grigoriev 1.0
36 Julian Zaozersky 1.0
36 Nikolay Nikiforov 1.0
36 Olga Petrova 1.0
36 Pavel Davydov 1.0
36 Roman Elizarov 1.0
36 Vladimir Smykalov 1.0

Last updated at 15:32:53 AKDT