Saint Petersburg

Saint Petersburg

Санкт-Петербург
Rank 3
Score 266.2
Universities 0
Users 59

Top 8 universities from Saint Petersburg

Top 50 users from Saint Petersburg

Rank User University Score [?]
1 Konstantin Miagkov 644.1
2 Michail Ignatev 477.9
3 Trần Quang Lộc 163.5
4 Nikita Zinoviev 110.1
5 Artem Plotkin 88.5
6 Geometry Algebra 88.4
7 Alexandra Pavlova 83.5
8 Alexandr Chvanov 78.5
9 Слава Гуляев 77.9
10 Никита Гаевой 55.8
11 Nikolay Budin 55.0
12 Ilya Vikhlyaev 53.7
13 Anton Khorin 34.0
14 Olesia Elfimova 33.1
15 Alexander Morozov 32.3
16 Alexey Preobrazhensky 26.6
17 Alex Zabashta 24.9
18 Kirill Filianin 23.4
19 Maria Tuliakova 22.8
20 Nick Dubchuk 19.9
21 Pavel Malov 17.4
22 Andrey Bocharnikov 13.8
23 Svent Julien Slein 13.6
24 Julian Zaozersky 12.2
25 Иван Афоничкин 12.1
26 Sergey Nikulin 8.7
27 Viktor 8.5
28 Nikita Tolkachev 7.4
29 Oleg Evseev 6.6
30 Николай Прошин 6.4
31 Roman Andreev 6.1
32 Ivan Syrovoiskii 5.7
33 Nikita Golikov 5.2
34 Yury Shporhun 5.0
35 Sergey 4.6
36 Ivan Kazmenko 4.5
37 Dmitriy Samofalov 3.6
38 Ilya Rogov 3.4
39 Max Lipsky 2.2
39 Nikolay Mulyar 2.2
39 Tayana Skorokhodova 2.2
42 aazarodov 1.0
42 Aleksandr Shcherbakov 1.0
42 Alexey Korsakov 1.0
42 Andrew Lunin 1.0
42 Dmitry Gozman 1.0
42 Dmitry Malugin 1.0
42 Dmitry Sokolov 1.0
42 Grigoriy Grigoriev 1.0
42 Grigoriy Grigoriev 1.0

Last updated at 22:50:27 CET