Top 50 users from Saint Petersburg

# User University Score ?
1 Konstantin Miagkov 482.9
2 Michail Ignatev 452.4
3 Trần Quang Lộc 161.8
4 Nikita Zinoviev 104.1
5 Artem Plotkin 85.6
6 Geometry Algebra 83.8
7 Слава Гуляев 75.1
8 Alexandr Chvanov 55.5
9 Никита Гаевой 54.1
10 Nikolay Budin 53.7
11 Ilya Vikhlyaev 52.0
12 Alexander Morozov 34.6
13 Olesia Elfimova 32.8
14 Anton Khorin 30.9
15 Alexey Preobrazhensky 26.5
16 Alex Zabashta 24.3
17 Maria Tuliakova 22.1
18 Kirill Filianin 22.0
19 Nick Dubchuk 19.5
20 Pavel Malov 16.7
21 Andrey Bocharnikov 13.4
22 Svent Julien Slein 13.2
23 Иван Афоничкин 12.3
24 Viktor 8.5
25 Sergey Nikulin 7.4
26 Oleg Evseev 6.5
27 Николай Прошин 6.2
28 Roman Andreev 6.1
29 Ivan Syrovoiskii 5.4
29 Nikita Golikov 5.4
31 Yury Shporhun 4.7
32 Ivan Kazmenko 4.4
33 Sergey 4.3
34 Dmitriy Samofalov 3.4
35 Ilya Rogov 3.3
36 Max Lipsky 2.1
36 Nikolay Mulyar 2.1
36 Tayana Skorokhodova 2.1
39 aazarodov 1.0
39 Aleksandr Shcherbakov 1.0
39 Alexey Korsakov 1.0
39 Andrew Lunin 1.0
39 Dmitry Gozman 1.0
39 Dmitry Malugin 1.0
39 Dmitry Sokolov 1.0
39 Grigoriy Grigoriev 1.0
39 Grigoriy Grigoriev 1.0
39 Julian Zaozersky 1.0
39 Nikolay Nikiforov 1.0
39 Olga Petrova 1.0

Last updated at 14:43:58 AKDT