Saint Petersburg

Saint Petersburg

Санкт-Петербург
Rank 3
Score 302.3
Universities 0
Users 63

Top 8 universities from Saint Petersburg

Top 50 users from Saint Petersburg

Rank User University Score [?]
1 Konstantin Miagkov 705.3
2 Michail Ignatev 480.5
3 Kirill 252.6
4 Trần Quang Lộc 163.9
5 Alexander Chvanov 139.3
6 Nikita Zinoviev 110.9
7 Geometry Algebra 89.5
8 Artem Plotkin 87.8
9 Слава Гуляев 78.9
10 Nikolay Budin 57.7
11 Никита Гаевой 55.3
12 Ilya Vikhlyaev 54.5
13 Anton Khorin 34.8
14 Olesia Elfimova 32.9
15 Alexander Morozov 31.0
16 Veronika Leoshko 30.1
17 Alexey Preobrazhensky 26.4
18 Alex Zabashta 24.8
19 Kirill Filianin 23.9
20 Maria Tuliakova 23.3
21 Nick Dubchuk 20.3
22 Pavel Malov 17.3
23 Julian Zaozersky 16.8
24 Andrey Bocharnikov 13.9
25 Svent Julien Slein 13.5
26 Иван Афоничкин 13.1
27 Vladimir B. 9.4
28 Sergey Nikulin 8.7
28 Viktor 8.7
30 Nikita Tolkachev 7.4
31 Oleg Evseev 6.6
32 Николай Прошин 6.4
33 Roman Andreev 6.0
34 Ivan Syrovoiskii 5.9
35 Nikita Golikov 5.2
36 Sergey 5.0
37 Yury Shporhun 4.9
38 Ivan Kazmenko 4.4
39 Tapio Jokinen 4.0
40 Dmitriy Samofalov 3.6
41 Ilya Rogov 3.4
42 Max Lipsky 2.2
42 Nikolay Mulyar 2.2
42 Tayana Skorokhodova 2.2
45 aazarodov 1.0
45 Aleksandr Shcherbakov 1.0
45 Alexey Korsakov 1.0
45 Andrew Lunin 1.0
45 Dmitry Gozman 1.0
45 Dmitry Malugin 1.0

Last updated at 05:36:08 CEST