Top 50 users from Saint Petersburg

# User University Score ?
1 Konstantin Miagkov 379.9
2 Trần Quang Lộc 150.7
3 Nikita Zinoviev 105.0
4 Artem Plotkin 86.3
5 Geometry Algebra 84.7
6 Слава Гуляев 76.1
7 Alexandr Chvanov 53.3
8 Никита Гаевой 53.0
9 Ilya Vikhlyaev 51.9
10 Nikolay Budin 50.5
11 Alexander Morozov 33.7
12 Mki Oki 33.2
13 Olesia Elfimova 32.7
14 Anton Khorin 31.7
15 Alexey Preobrazhensky 26.3
16 Alex Zabashta 24.0
17 Kirill Filianin 23.2
18 Maria Tuliakova 22.4
19 Nick Dubchuk 19.7
20 Pavel Malov 17.4
21 Andrey Bocharnikov 13.6
22 Svent Julien Slein 13.3
23 Иван Афоничкин 13.2
24 Viktor 8.6
25 Sergey Nikulin 8.2
26 Oleg Evseev 6.5
27 Roman Andreev 6.3
28 Николай Прошин 6.1
29 Ivan Syrovoiskii 5.8
30 Nikita Golikov 5.7
31 Sergey 5.0
32 Yury Shporhun 4.8
33 Ivan Kazmenko 4.3
34 Dmitriy Samofalov 3.5
35 Ilya Rogov 3.4
36 Max Lipsky 2.2
36 Nikolay Mulyar 2.2
36 Tayana Skorokhodova 2.2
39 aazarodov 1.0
39 Aleksandr Shcherbakov 1.0
39 Alexey Korsakov 1.0
39 Andrew Lunin 1.0
39 Dmitry Gozman 1.0
39 Dmitry Malugin 1.0
39 Dmitry Sokolov 1.0
39 Grigoriy Grigoriev 1.0
39 Grigoriy Grigoriev 1.0
39 Julian Zaozersky 1.0
39 Nikolay Nikiforov 1.0
39 Olga Petrova 1.0

Last updated at 03:40:33 AKST