Russia

Russia

Россия
Rank 31
Score 979.9
Users 614

Top 50 users from Russia

Rank User Subdivision University Score [?]
1 Vladimir Folunin 2557.4
2 Alexei Fedotov 952.6
3 Artur Khuziakhmetov 714.0
4 Konstantin Miagkov 675.8
5 Alexey Kaurov 634.0
6 Michail Ignatev 477.5
7 Nickir Tay 364.6
8 Anirudh Awesome 324.7
9 Petr Mitrichev 303.9
10 Egor Lifar 245.8
11 Evgeny Pavlov 245.2
12 Gill Bates 243.5
13 Kirill 233.6
14 Роман Коробков 220.9
15 Максим Финютин 196.8
16 Константин Семенов 195.6
17 Jimmy Nejtron 181.1
18 Trần Quang Lộc 163.2
19 Yan Kalchevsky 160.3
20 George 159.6
21 Mikhail Vilkin 157.6
22 Vova Podkorytov 157.3
23 Валентин Ермишин 154.2
24 Ilya Antipin 150.4
25 Pavel Klimovskoy 149.1
26 Sergey Dulevich 143.6
27 Pavel Volgarev 143.1
28 Denis Godunov 141.8
29 Андрей Титов 137.1
30 Alex Smurov 131.3
31 Dmitry Stadnik 129.7
32 Egor Shchetinin 125.4
33 Vitaliy Pokrovskiy 123.8
34 Ilya Golubev 118.7
35 Fedor Poshman 115.0
36 Nikita Zinoviev 111.0
37 Roman Pyankov 109.8
38 Sergey Slotin 104.5
39 Maksim Gorokhovskii 99.6
40 Basil Semuonov 99.5
41 Veniamin Viflyantsev 94.8
42 Nikolay Nizovkin 92.5
43 Geometry Algebra 89.7
44 Alexander Fetisov 88.3
45 Федор Федотов 87.6
46 Artem Plotkin 87.4
47 Cherim 86.4
48 Mikhail Goncharov 85.8
49 Nick Brodsky 82.8
50 Evgeny Savinov 80.8

Last updated at 16:48:52 CEST