Russia

Russia

Россия
Rank 12
Score 2454.7
Users 610
Universities 79

Top 10 universities from Russia

Top 50 users from Russia

Rank User Subdivision University Score [?]
1 Dmitry Lyubshin 8352.0
2 Vladimir Folunin 2577.2
3 Alexei Fedotov 955.1
4 Artur Khuziakhmetov 714.4
5 Konstantin Miagkov 644.3
6 Alexey Kaurov 634.4
7 Michail Ignatev 478.8
8 Nickir Tay 369.9
9 Anirudh Awesome 331.5
10 Petr Mitrichev 303.3
11 Evgeny Pavlov 247.8
12 Gill Bates 243.8
13 Роман Коробков 220.7
14 Максим Финютин 196.8
15 Egor Lifar 196.0
16 Константин Семенов 195.7
17 Victor A Martynov 180.4
18 Yan Kalchevsky 164.1
19 Trần Quang Lộc 163.4
20 Mikhail Vilkin 161.9
21 George 159.8
22 Валентин Ермишин 159.1
23 Vova Podkorytov 158.9
24 Ilya Antipin 154.2
25 Sergey Dulevich 144.6
26 Pavel Volgarev 143.3
27 Denis Godunov 142.5
28 Андрей Титов 141.0
29 Dmitry Stadnik 132.0
30 Alex Smurov 131.6
31 Egor Shchetinin 126.7
32 Vitaliy Pokrovskiy 124.3
33 Ilya Golubev 119.5
34 Fedor Poshman 114.9
35 Roman Pyankov 111.2
36 Nikita Zinoviev 110.5
37 Sergey Slotin 103.4
38 Basil Semuonov 100.7
39 Maksim Gorokhovskii 98.4
40 Nikolay Nizovkin 95.6
41 Veniamin Viflyantsev 93.8
42 Федор Федотов 89.1
43 Jimmy Nejtron 88.9
44 Artem Plotkin 88.8
44 Geometry Algebra 88.8
46 Alexander Fetisov 88.4
47 Cherim 87.5
48 Mikhail Goncharov 84.9
49 Alexandra Pavlova 83.7
50 Nick Brodsky 83.6

Top 10 subdivisions from Russia

Last updated at 06:03:00 CET