Top 17 users from Belarusian State University

# User Country Score ?
1 Егор Порядин 676.4
2 Ivan Metelsky 139.4
3 Jane Doe 70.8
4 Вася Перепелкин 30.9
5 Andrei Lapitski 24.9
6 Dzianis Kim 19.6
7 Tiliguzov 11.3
8 Dzmitry Kulik 7.5
9 Valdus 4.7
10 Andrew Naumovich 2.6
11 Kanstantsin Vilcheuski 2.1
11 Zhybul Kiryl 2.1
13 Aleksey Tolstikov 1.0
13 Ivan Lukyanov 1.0
13 Maksim Paliashchuk 1.0
13 Rotsko Valeriy 1.0
13 Vasil Galinovsky 1.0

Last updated at 16:56:22 AKDT