Top 6 users from Harbin Engineering University

# User Country and subdivision Score ?
1 Zexiang Zhao 22.5
2 Techiah Liu Heilongjiang 12.6
3 Lichao Hu 11.7
4 Zhiyu Wang 3.5
5 Kunpeng Xu 1.0
5 Yanzhao Tang 1.0

Last updated at 21:28:46 AKDT