Top 9 users from Harbin University

# User Country Score ?
1 Wenwen Song 2.2
1 Xuqian Hu 2.2
1 Yu He Jiang 2.2
4 Bangjie Zhai 1.0
4 Haifeng Guo 1.0
4 Hanying Xu 1.0
4 Shuo Gao 1.0
4 Ya Gao 1.0
4 Yiguo Liu 1.0

Last updated at 21:42:28 AKDT