Top 21 users from University of Tokyo

# User Country Score ?
1 Shiro Omi 124.6
2 Ikumi Hide 108.0
3 Taiju Yamada 56.1
4 Makoto Soejima 48.5
5 Shogo Murai 45.7
6 Takuto Shigemura 42.7
7 Ken Sugimori 30.7
8 Yuta Takaya 21.2
9 田中遼河 19.0
10 Vu Van Tan 18.1
11 Kazumi Kasaura 13.9
12 Shunya Satake 10.4
13 polyomino 10.2
14 Kohji Liu 8.2
15 Naoto Mizuno 6.8
16 Yasushi Tanase 6.7
17 Shu Yokoyama 3.5
18 Takuya Akiba 2.2
19 Soh Kumabe 1.0
19 Tsuyoki Kumazaki 1.0
19 Yo Mitani 1.0

Last updated at 17:17:06 AKDT