Top 7 users from University of Science and Technology of China

# User Country Score ?
1 Zixiong Su 37.0
2 Luxin Han 28.7
3 Jiyu Chen 6.0
4 Yiliang Yuan 2.2
5 Dinglong Li 1.0
5 Liu Miaofeng 1.0
5 Weijia Xu 1.0

Last updated at 04:36:20 AKST