Hide

Problem D
SMIL

/problems/smil/file/statement/da/img-0001.jpg
SMIL’s karrusellager på 2048 ord. Teknikens och sjöfartens hus i Malmø (2013). Foto: Fredrik Tersmeden, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0.

Siffermaskinen i Lund (SMIL) var en førstegenerationsdatamat ved Lunds Universitet, som var i brug fra 1956 til 1970. Den var baseret på John von Neumanns systemarkitektur, som han udviklede ved Institute of Advanced Studies ved Princeton-universitetet.

Din opgave er at finde smilene i SMIL’s lager. Et smil er en tegnfølge på formen »:)«, »;)«, »:-)« eller »;-)«.

Indlæsning

Indlæsningen består af en enkelt linje bestående af højst $2048$ tegn, såsom bogstaver fra det engelske alfabet, cifre, mellemrum og diverse interpunktionstegn. (Helt præcist ligger tegnene i ASCII-området fra $32$ til $126$.) Linjen indeholder mindst et »:)«.

Udskrift

Skriv en ikke-tom følge af heltal, adskilte af mellemrum, der angiver de lageradresser, hvor der forekommer smil. Rækkefølgen er uvæsentlig. Et smils adresse er adressen på »øjnene«, dvs. dets første tegn. SMIL’s lageradresser ligger i området $0$, $1$, $\ldots $, $2047$. Indlæsningens første tegn ligger på adresse $0$. Her er eksempel 1:

\includegraphics[width=0.7\textwidth ]{img/smil-sample-1.pdf}

Pointsætning

Du får 1 point per fundet smil. Der er højst 100 smil.

Dit svar bliver dømt forkert, hvis det er tomt eller indeholder en adresse uden smil.

Sample Input 1 Sample Output 1
:)xsy:->>;-)::)3
0
9
13
Sample Input 2 Sample Output 2
:-):);-):)
0
3
5
8
Sample Input 3 Sample Output 3
::))(:
1
Sample Input 4 Sample Output 4
):):
1

Please log in to submit a solution to this problem

Log in