Hide

Problem D
SMIL

/problems/smil/file/statement/sv/img-0001.jpg
SMIL:s karusellminne på 2048 ord. Teknikens och sjöfartens hus i Malmö (2013). Foto av Fredrik Tersmeden, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0.

Siffermaskinen i Lund (SMIL) var en förstagenerationsdator vid Lunds Universitet som var i bruk från 1956 till 1970. Den var baserad på John von Neumanns datorarkitektur, som han utvecklade vid Princeton-universitets Institute of Advanced Studies.

Din uppgift är att hitta leendena i SMILs minne. Ett leende är en teckensekvens på formen »:)«, »;)«, »:-)« eller »;-)«.

Indata

Indatan är en enkel rad bestående av högst $2048$ tecken ur det engelska alfabetet, siffrorna, mellanrum och skiljetecken. (Tecknen ligger i ASCII-området från $32$ till $126$.) Raden innehåller minst ett »:)«.

Utdata

Skriv en icke-tom följd av heltal, separerade av mellanrum, som anger minnesadresserna med leende. Ordningen är oväsentlig. Minnesadressen för ett leende är adressen på »ögonen«, dvs. dess första tecken. SMILs minnesadresser ligger i området $0$, $1$, $\ldots $, $2047$. Det första inlästa tecknet ligger på adress $0$.

Här är exempel 1:

\includegraphics[width=0.7\textwidth ]{img/smil-sample-1.pdf}

Poänggivning

Du får 1 poäng för varje leende du hittar. Det finns högst 100 leenden.

Ditt svar bedöms som fel om det är tomt eller innehåller en address utan leende.

Sample Input 1 Sample Output 1
:)xsy:->>;-)::)3
0
9
13
Sample Input 2 Sample Output 2
:-):);-):)
0
3
5
8
Sample Input 3 Sample Output 3
::))(:
1
Sample Input 4 Sample Output 4
):):
1

Please log in to submit a solution to this problem

Log in