Beijing

Beijing

北京
Rank 5
Score 591.4
Universities 0
Users 283

Top 10 universities from Beijing

Top 50 users from Beijing

Rank User University Score [?]
1 Raymond Yang 1154.2
2 张昆玮 604.1
3 Lingsong Zeng 583.6
4 Peng Ye 518.1
5 Zimu Qin 402.6
6 Woo Wen Jun 400.2
7 Lining Pan 375.2
8 Jiazhi Chen 328.6
9 Tianyu Zhang 300.3
10 Yikai Cui 290.7
11 Gabriel Wu 287.8
12 Yuzhe Liu 264.1
13 Peng Ye 244.6
14 Jingzhe Tang 243.1
15 Kunwei Zhang 232.0
16 Leran Cai 225.6
17 Hefuhai Ma 213.4
18 Rifle Zhang 203.3
19 李陆屿 198.5
20 Rui Hou 193.9
21 fancode 180.9
22 Xuanang Zhao 174.9
23 Shang Zhou 173.1
24 Chun Wu 158.5
25 Rui Jiang 157.6
26 Xujie Chen 148.4
27 Liu Yuchen 148.3
28 Bochuan Lu 138.9
29 Sichao Yang 131.1
30 Ruohong Zhang 122.4
31 Apia Du 115.0
32 Houming Chen 114.9
33 Ke Bi 106.5
34 Wang Yibin 105.5
35 Qiyang Li 93.2
36 Diputs03 89.9
37 Jiali Chen 87.1
38 Andi Zhang 85.1
39 Guo Dan 82.2
40 Luyu Li 79.6
41 Zhichao Liu 79.4
42 Elegia Inferno 77.3
43 Wang Ruitao 75.9
44 Xiaoyao Zou 75.7
45 Yewen Fan 74.5
46 甘罗 69.2
47 Kaiying Shan 68.2
48 Song, Junhao 67.3
49 Qihan Wang 67.0
50 wsepom 66.6

Last updated at 20:09:19 CET