Top 50 users from Beijing

# User University Score ?
1 张昆玮 590.3
2 Lingsong Zeng 549.8
3 Raymond Yang 457.4
4 Zimu Qin 400.3
5 Yikai Cui 262.4
6 Tianyu Zhang 242.1
7 Leran Cai 228.1
8 唐靖哲 218.0
9 Kunwei Zhang 208.7
10 Rifle Zhang 208.3
11 Peng Ye 167.6
12 Chun Wu 150.3
13 Bochuan Lu 136.3
14 Ruohong Zhang 124.8
15 Sichao Yang 122.4
16 XuanAng Zhao 114.8
17 Jiazhi Chen 109.8
18 Ke Bi 108.4
19 Qiyang Li 96.3
20 Lining Pan 89.6
21 Andi Zhang 86.3
22 Yewen Fan 79.9
23 Annika Zhang 66.6
24 Xiyao Shi 62.9
25 Ming Zhu 62.2
26 Haonan Wu 59.6
27 Yunlong Liu 58.8
28 Little dream 52.2
29 Weiyu Wang 49.8
30 Apia Du 48.3
31 Marlon Liu 47.9
32 Yufeng Zhu 43.5
33 Zhichao Liu 43.2
34 Zixiong Liu 40.9
35 Gaoyuan Chen 35.1
36 Weichao Luo 30.5
37 Donny Chan 29.6
38 Ruyi Ji 28.4
39 Liang Zhaoyang 28.3
40 Mingda Qiao 28.1
41 Hanping Zhang 26.7
42 李珎 26.4
43 Ye Yuan 25.5
44 Chen Rui 25.0
45 Yuhan Xie 24.4
46 Simon Zeng 21.0
46 Xin Huang 21.0
48 Jay Wang 19.0
49 Satoshi Archer 18.7
50 Dayou Du 18.0

Last updated at 20:24:39 UTC