Top 50 users from Beijing

# User University Score ?
1 张昆玮 595.2
2 Lingsong Zeng 552.2
3 Raymond Yang 419.5
4 Zimu Qin 403.3
5 Yikai Cui 253.6
6 Tianyu Zhang 242.7
7 Leran Cai 230.2
8 唐靖哲 216.9
9 Kunwei Zhang 208.8
10 Rifle Zhang 207.8
11 Peng Ye 159.2
12 Chun Wu 150.0
13 Bochuan Lu 139.3
14 Sichao Yang 125.1
15 Ruohong Zhang 124.5
16 Ke Bi 107.3
17 Jiazhi Chen 106.8
18 XuanAng Zhao 102.4
19 Qiyang Li 96.5
20 Lining Pan 91.5
21 Andi Zhang 86.4
22 Yewen Fan 80.5
23 Annika Zhang 67.8
24 Xiyao Shi 64.2
25 Ming Zhu 62.7
26 Haonan Wu 59.1
27 Yunlong Liu 58.4
28 Little dream 52.4
29 Weiyu Wang 50.5
30 Marlon Liu 48.1
31 Apia Du 46.7
32 Yufeng Zhu 43.7
33 Zhichao Liu 43.6
34 Zixiong Liu 40.9
35 Gaoyuan Chen 35.0
36 Weichao Luo 31.3
37 Donny Chan 29.1
38 Mingda Qiao 28.9
38 Ruyi Ji 28.9
40 Liang Zhaoyang 28.7
41 李珎 27.1
42 Hanping Zhang 26.4
43 Ye Yuan 25.8
44 Chen Rui 25.0
45 Yuhan Xie 24.7
46 Xin Huang 21.2
47 Simon Zeng 19.2
48 Jay Wang 18.9
49 Satoshi Archer 18.4
50 Dayou Du 17.6

Last updated at 15:44:18 UTC