Top 50 users from Hunan

# User University Score ?
1 Liu Husong 1626.0
2 Leo Li 1176.4
3 Jiarui Zhang 590.5
4 Zijian Zhou 576.0
5 Yu Qian 282.9
6 Cheng Liu 170.5
7 Peilin Zhong 134.2
8 Zexuan Zhong 93.1
9 Siqiu Yao 63.7
10 Yang Gao 62.4
11 Jingwen Deng 53.4
12 Yuping Luo 48.7
13 Ruihang Lai 47.2
14 Aris Zhang 35.8
15 Armour Guo 35.1
16 Yuping Luo 29.4
17 Junzhe Xia 25.7
18 Weiting Li 25.0
19 黄柳 23.3
20 xxxhh 23.2
21 文昊李 22.1
22 Luo Xun 21.3
23 Yunqi Li 20.5
24 Xinfa Zhu 15.0
25 Simon Hisa 14.4
26 Rui Chen 13.8
27 杨懋龙 10.9
28 Phillip Wang 10.0
29 Qi Sun 8.7
30 Ben Zhong 8.2
31 Jing Qu 7.6
32 _Mashiro 6.9
33 Junxiang Huang 6.8
34 Long Pan 6.4
35 许亘 6.1
36 fatesky 5.2
37 Yourui Guo 3.9
38 Zhongli He 2.4
39 Xu Shu 2.2
40 Cdream Du 1.0
40 Jerry C 1.0
40 Jian Li 1.0
40 kix6 1.0
40 Philip Cao 1.0
40 Star Patric 1.0
40 Tianyou Wen 1.0
40 Weilun Du 1.0
40 Wenbo Jiang 1.0
40 Yiyao Xie 1.0
40 Zhaoxin Li 1.0

Last updated at 20:25:19 UTC