Hunan

Hunan

湖南
Rank 2
Score 996.7
Universities 0
Users 67

Top 10 universities from Hunan

Top 50 users from Hunan

Rank User University Score [?]
1 Zijian Zhou 2161.6
2 Liu Husong 1644.2
3 Leo Li 1293.7
4 Jiarui Zhang 619.0
5 Xiaole Zeng 326.6
6 Yu Qian 299.9
7 Cheng Liu 170.8
8 Peilin Zhong 131.8
9 Zexuan Zhong 95.2
10 CHEN XIAOYU 85.8
11 He Songchi 79.5
12 Siqiu Yao 61.4
13 Yang Gao 60.9
14 Jingwen Deng 60.6
15 Yu Feng 48.1
16 Ruihang Lai 47.9
17 Yuping Luo 43.6
18 Aris Zhang 38.3
19 Armour Guo 35.0
20 Yuping Luo 33.7
21 Weiting Li 33.4
22 Junzhe Xia 28.8
23 黄柳 24.7
24 xxxhh 24.3
25 Luo Xun 22.9
26 文昊李 21.9
27 Xinfa Zhu 21.7
28 Yunqi Li 20.9
29 cnyz 15.4
30 Rui Chen 14.5
31 Simon Hisa 14.3
32 杨懋龙 10.8
33 Phillip Wang 10.3
34 Qi Sun 8.6
35 ClHg2 8.1
36 Jing Qu 7.8
37 fatesky 7.4
38 Junxiang Huang 7.0
39 Long Pan 6.7
40 许亘 6.4
41 Ben Zhong 6.1
41 _Mashiro 6.1
43 Yourui Guo 4.0
44 Zhongli He 2.5
45 Xu Shu 2.1
46 Cdream Du 1.0
46 Haiyun Deng 1.0
46 Jerry C 1.0
46 Jian Li 1.0
46 kix6 1.0

Last updated at 23:18:41 CEST