Top 50 users from Hunan

# User University Score ?
1 Zijian Zhou 1660.4
2 Liu Husong 1612.0
3 Leo Li 1208.4
4 Jiarui Zhang 604.6
5 Yu Qian 295.1
6 Cheng Liu 170.2
7 Peilin Zhong 134.6
8 Xiaole Zeng 128.2
9 Zexuan Zhong 91.8
10 He Songchi 72.3
11 Siqiu Yao 61.7
12 Yang Gao 60.7
13 Jingwen Deng 54.1
14 Ruihang Lai 47.4
15 Yu Feng 47.1
16 Yuping Luo 44.6
17 Aris Zhang 36.6
18 Armour Guo 33.6
19 Yuping Luo 31.9
20 Weiting Li 28.1
21 Junzhe Xia 27.3
22 xxxhh 24.1
23 黄柳 23.8
24 文昊李 23.1
25 Luo Xun 20.9
26 Xinfa Zhu 20.8
27 Yunqi Li 20.5
28 Simon Hisa 14.8
29 Rui Chen 13.7
30 杨懋龙 11.2
31 Phillip Wang 9.9
32 Qi Sun 8.3
33 Ben Zhong 8.1
34 Jing Qu 7.9
35 Junxiang Huang 7.0
36 _Mashiro 6.5
37 Long Pan 6.4
37 许亘 6.4
39 fatesky 5.7
40 Yourui Guo 3.8
41 Zhongli He 2.4
42 Xu Shu 2.2
43 Cdream Du 1.0
43 Jerry C 1.0
43 Jian Li 1.0
43 kix6 1.0
43 Philip Cao 1.0
43 Star Patric 1.0
43 Tianyou Wen 1.0
43 wang jia lin 1.0

Last updated at 13:36:52 AKST