Top 50 users from Hunan

# User University Score ?
1 Zijian Zhou 2120.0
2 Liu Husong 1626.0
3 Leo Li 1231.7
4 Jiarui Zhang 603.8
5 Xiaole Zeng 328.1
6 Yu Qian 299.5
7 Cheng Liu 171.6
8 Peilin Zhong 132.5
9 Zexuan Zhong 92.3
10 He Songchi 73.6
11 Yang Gao 61.2
12 Siqiu Yao 60.5
13 Jingwen Deng 55.2
14 Ruihang Lai 47.1
15 Yu Feng 47.0
16 Yuping Luo 43.9
17 Aris Zhang 37.2
18 Armour Guo 34.2
19 Weiting Li 32.1
19 Yuping Luo 32.1
21 Junzhe Xia 26.6
22 黄柳 24.3
23 xxxhh 23.8
24 文昊李 22.8
25 Luo Xun 21.9
26 Xinfa Zhu 21.6
27 Yunqi Li 20.6
28 Rui Chen 14.1
29 Simon Hisa 13.0
30 杨懋龙 11.3
31 Phillip Wang 9.9
32 Qi Sun 8.2
33 Ben Zhong 7.9
34 Jing Qu 7.6
35 Junxiang Huang 7.1
36 _Mashiro 6.5
37 许亘 6.3
38 Long Pan 6.2
39 fatesky 6.1
40 CHEN XIAOYU 5.6
41 Yourui Guo 3.8
42 Zhongli He 2.4
43 Xu Shu 2.1
44 Cdream Du 1.0
44 Jerry C 1.0
44 Jian Li 1.0
44 kix6 1.0
44 Philip Cao 1.0
44 Star Patric 1.0
44 Tianyou Wen 1.0

Last updated at 09:15:03 AKDT