Top 50 users from Hunan

# User University Score ?
1 Liu Husong 1621.4
2 Leo Li 1179.5
3 Zijian Zhou 764.3
4 Jiarui Zhang 595.8
5 Yu Qian 294.2
6 Cheng Liu 172.5
7 Peilin Zhong 132.9
8 Zexuan Zhong 93.9
9 Siqiu Yao 63.2
10 Yang Gao 61.3
11 Jingwen Deng 53.8
12 Ruihang Lai 48.2
13 Yu Feng 46.9
13 Yuping Luo 46.9
15 He Songchi 37.4
16 Aris Zhang 36.1
17 Armour Guo 34.6
18 Yuping Luo 29.8
19 Weiting Li 28.3
20 Junzhe Xia 25.8
21 黄柳 23.9
22 xxxhh 22.7
23 Luo Xun 21.5
24 Yunqi Li 20.6
25 文昊李 20.5
26 Simon Hisa 16.1
27 Xinfa Zhu 15.1
28 Rui Chen 14.1
29 杨懋龙 11.1
30 Phillip Wang 10.0
31 Qi Sun 8.6
32 Ben Zhong 8.2
33 Jing Qu 7.9
34 Junxiang Huang 6.8
35 _Mashiro 6.7
36 Long Pan 6.4
36 许亘 6.4
38 fatesky 5.9
39 Yourui Guo 3.9
40 Zhongli He 2.4
41 Xu Shu 2.2
42 Cdream Du 1.0
42 Jerry C 1.0
42 Jian Li 1.0
42 kix6 1.0
42 Philip Cao 1.0
42 Star Patric 1.0
42 Tianyou Wen 1.0
42 Weilun Du 1.0
42 Wenbo Jiang 1.0

Last updated at 18:43:48 AKDT