Top 44 users from Hunan

# User University Score ?
1 Leo Li 1100.4
2 Jiarui Zhang 483.8
3 Cheng Liu 170.8
4 Peilin Zhong 126.3
5 Zexuan Zhong 90.2
6 Yang Gao 63.5
7 Siqiu Yao 61.6
8 Jingwen Deng 59.1
9 Yuping Luo 48.6
10 Ruihang Lai 43.1
11 Armour Guo 36.1
12 Junzhe Xia 25.7
13 黄柳 22.5
14 Luo Xun 20.7
15 文昊李 20.5
16 Yunqi Li 20.1
17 Weiting Li 19.3
18 Simon Hisa 16.6
19 Xinfa Zhu 15.0
20 Rui Chen 8.9
21 Ben Zhong 8.5
21 Qi Sun 8.5
23 杨懋龙 8.2
24 许亘 6.8
25 _Mashiro 6.7
26 Junxiang Huang 6.4
27 Long Pan 6.2
28 fatesky 5.8
29 Jing Qu 5.7
30 Yourui Guo 4.0
31 Zhongli He 2.3
32 Xu Shu 2.2
33 Cdream Du 1.0
33 Jerry C 1.0
33 Jian Li 1.0
33 kix6 1.0
33 Philip Cao 1.0
33 Weilun Du 1.0
33 Wenbo Jiang 1.0
33 Yiyao Xie 1.0
33 Zhaoxin Li 1.0
33 仗剑奔走天涯 1.0
33 张子键 1.0
33 胡绪浩 1.0

Last updated at 00:13:07 UTC