Top 47 users from Hunan

# User University Score ?
1 Liu Husong 1526.5
2 Leo Li 1119.9
3 Jiarui Zhang 484.5
4 Cheng Liu 168.8
5 Peilin Zhong 129.9
6 Zexuan Zhong 94.5
7 Siqiu Yao 66.3
8 Yang Gao 62.9
9 Jingwen Deng 59.4
10 Yuping Luo 49.4
11 Ruihang Lai 47.1
12 Armour Guo 35.8
13 Junzhe Xia 25.4
14 文昊李 22.8
15 黄柳 22.3
16 Weiting Li 21.3
17 Luo Xun 20.7
18 Yunqi Li 20.2
19 xxxhh 19.1
20 Simon Hisa 16.7
21 Xinfa Zhu 14.9
22 Ben Zhong 9.4
23 杨懋龙 8.7
24 Rui Chen 8.6
25 Qi Sun 8.3
26 许亘 7.6
27 Jing Qu 7.2
28 _Mashiro 6.7
29 Junxiang Huang 6.6
30 Long Pan 6.3
31 fatesky 5.5
32 Yourui Guo 3.9
33 Zhongli He 2.3
34 Xu Shu 2.1
35 Cdream Du 1.0
35 Haihao Guo 1.0
35 Jerry C 1.0
35 Jian Li 1.0
35 kix6 1.0
35 Philip Cao 1.0
35 Weilun Du 1.0
35 Wenbo Jiang 1.0
35 Yiyao Xie 1.0
35 Zhaoxin Li 1.0
35 仗剑奔走天涯 1.0
35 张子键 1.0
35 胡绪浩 1.0

Last updated at 16:11:51 UTC