Top 50 users from Hunan

# User University Score ?
1 Liu Husong 1634.7
2 Leo Li 1175.0
3 Jiarui Zhang 579.2
4 Zijian Zhou 418.3
5 Cheng Liu 170.9
6 Yu Qian 156.9
7 Peilin Zhong 136.4
8 Zexuan Zhong 92.9
9 Yang Gao 64.4
10 Siqiu Yao 64.1
11 Jingwen Deng 59.2
12 Yuping Luo 49.0
13 Ruihang Lai 48.2
14 Armour Guo 36.2
15 Aris Zhang 36.0
16 Junzhe Xia 25.1
17 黄柳 23.8
18 文昊李 22.3
19 xxxhh 22.0
20 Luo Xun 21.5
21 Weiting Li 21.4
22 Yunqi Li 20.2
23 Xinfa Zhu 14.9
24 Simon Hisa 14.0
25 Rui Chen 13.8
26 杨懋龙 11.0
27 Phillip Wang 10.1
28 Qi Sun 8.8
29 Ben Zhong 8.5
30 Jing Qu 7.6
31 _Mashiro 6.9
32 Junxiang Huang 6.8
33 Long Pan 6.3
34 许亘 6.1
35 fatesky 5.2
36 Yourui Guo 3.9
37 Zhongli He 2.3
38 Xu Shu 2.2
39 Cdream Du 1.0
39 Jerry C 1.0
39 Jian Li 1.0
39 kix6 1.0
39 Philip Cao 1.0
39 Star Patric 1.0
39 Tianyou Wen 1.0
39 Weilun Du 1.0
39 Wenbo Jiang 1.0
39 Yiyao Xie 1.0
39 Zhaoxin Li 1.0
39 仗剑奔走天涯 1.0

Last updated at 03:48:49 UTC