Top 50 users from Hunan

# User University Score ?
1 Liu Husong 1614.9
2 Leo Li 1171.8
3 Zijian Zhou 707.3
4 Jiarui Zhang 593.8
5 Yu Qian 289.7
6 Cheng Liu 171.1
7 Peilin Zhong 132.9
8 Zexuan Zhong 92.7
9 Siqiu Yao 64.0
10 Yang Gao 61.5
11 Jingwen Deng 53.8
12 Yuping Luo 48.0
13 Ruihang Lai 47.7
14 Aris Zhang 35.7
15 Armour Guo 34.5
16 Yuping Luo 29.2
17 Weiting Li 28.0
18 Junzhe Xia 25.6
19 黄柳 23.8
20 xxxhh 23.2
21 文昊李 22.6
22 Luo Xun 20.9
23 Yunqi Li 20.6
24 Simon Hisa 16.3
25 Xinfa Zhu 15.1
26 Rui Chen 13.8
27 杨懋龙 11.1
28 Phillip Wang 10.0
29 Ben Zhong 8.3
29 Qi Sun 8.3
31 Jing Qu 7.8
32 Junxiang Huang 6.9
33 _Mashiro 6.8
34 fatesky 6.5
35 Long Pan 6.3
36 许亘 6.2
37 Yourui Guo 3.8
38 Zhongli He 2.4
39 Xu Shu 2.1
40 Cdream Du 1.0
40 Jerry C 1.0
40 Jian Li 1.0
40 kix6 1.0
40 Philip Cao 1.0
40 Star Patric 1.0
40 Tianyou Wen 1.0
40 Weilun Du 1.0
40 Wenbo Jiang 1.0
40 Yiyao Xie 1.0
40 Zhaoxin Li 1.0

Last updated at 21:52:58 AKDT