Top 50 users from Hunan

# User University Score ?
1 Zijian Zhou 2144.8
2 Liu Husong 1634.5
3 Leo Li 1221.2
4 Jiarui Zhang 621.6
5 Xiaole Zeng 330.6
6 Yu Qian 300.2
7 Cheng Liu 168.0
8 Peilin Zhong 134.5
9 Zexuan Zhong 95.7
10 He Songchi 76.7
11 Siqiu Yao 63.2
12 Yang Gao 60.9
13 Jingwen Deng 59.2
14 Ruihang Lai 47.9
15 Yu Feng 47.5
16 Yuping Luo 44.1
17 Aris Zhang 37.0
17 CHEN XIAOYU 37.0
19 Yuping Luo 35.5
20 Armour Guo 34.4
21 Weiting Li 32.4
22 Junzhe Xia 26.2
23 xxxhh 25.5
24 黄柳 24.0
25 Xinfa Zhu 22.5
26 文昊李 22.3
27 Luo Xun 21.2
28 Yunqi Li 21.0
29 Rui Chen 13.9
30 Simon Hisa 12.2
31 杨懋龙 10.5
32 Phillip Wang 9.8
33 Ben Zhong 8.5
33 Jing Qu 8.5
35 Qi Sun 8.4
36 Junxiang Huang 7.4
37 Long Pan 6.4
38 许亘 6.3
39 _Mashiro 6.2
40 fatesky 5.8
41 Yourui Guo 3.8
42 Zhongli He 2.4
43 Xu Shu 2.1
44 Cdream Du 1.0
44 Jerry C 1.0
44 Jian Li 1.0
44 kix6 1.0
44 Philip Cao 1.0
44 Star Patric 1.0
44 Tianyou Wen 1.0

Last updated at 04:22:27 AKST