Hunan

Hunan

湖南
Rank 3
Score 982.3
Universities 0
Users 67

Top 10 universities from Hunan

Top 50 users from Hunan

Rank User University Score [?]
1 Zijian Zhou 2142.0
2 Liu Husong 1626.3
3 Leo Li 1250.6
4 Jiarui Zhang 614.6
5 Xiaole Zeng 321.6
6 Yu Qian 296.1
7 Cheng Liu 166.6
8 Peilin Zhong 131.4
9 Zexuan Zhong 94.4
10 He Songchi 80.8
11 Jingwen Deng 61.5
12 Siqiu Yao 60.8
13 Yang Gao 60.5
14 Ruihang Lai 47.6
15 Yu Feng 46.7
16 Yuping Luo 42.7
17 CHEN XIAOYU 37.7
18 Aris Zhang 37.4
19 Armour Guo 34.7
20 Yuping Luo 34.1
21 Weiting Li 33.3
22 Junzhe Xia 27.9
23 黄柳 24.9
24 xxxhh 23.9
25 文昊李 22.2
26 Xinfa Zhu 21.9
27 Luo Xun 21.3
28 Yunqi Li 20.8
29 Rui Chen 14.4
30 Simon Hisa 13.7
31 杨懋龙 10.6
32 Phillip Wang 9.7
33 Qi Sun 8.6
34 ClHg2 8.4
35 cnyz 8.2
36 Jing Qu 7.8
37 Junxiang Huang 7.2
38 Long Pan 6.9
39 Ben Zhong 6.8
40 fatesky 6.3
40 许亘 6.3
42 _Mashiro 6.0
43 Yourui Guo 4.0
44 Zhongli He 2.4
45 Xu Shu 2.2
46 Cdream Du 1.0
46 Haiyun Deng 1.0
46 Jerry C 1.0
46 Jian Li 1.0
46 kix6 1.0

Last updated at 09:39:53 CEST