Top 48 users from Hunan

# User University Score ?
1 Liu Husong 1616.2
2 Leo Li 1138.9
3 Jiarui Zhang 568.0
4 Zijian Zhou 276.2
5 Cheng Liu 171.5
6 Peilin Zhong 129.9
7 Zexuan Zhong 91.4
8 Siqiu Yao 64.3
9 Yang Gao 63.6
10 Jingwen Deng 58.8
11 Yuping Luo 49.4
12 Ruihang Lai 48.4
13 Armour Guo 35.8
14 Junzhe Xia 24.9
15 黄柳 23.3
16 文昊李 22.6
17 Luo Xun 21.8
18 Weiting Li 21.4
19 xxxhh 20.6
20 Yunqi Li 20.0
21 Xinfa Zhu 14.8
22 Simon Hisa 14.3
23 Rui Chen 13.6
24 Aris Zhang 12.9
25 杨懋龙 10.3
26 Qi Sun 9.0
27 Ben Zhong 8.4
28 Jing Qu 7.3
29 _Mashiro 6.9
30 Junxiang Huang 6.5
30 Long Pan 6.5
32 许亘 6.1
33 fatesky 5.5
34 Yourui Guo 4.0
35 Zhongli He 2.3
36 Xu Shu 2.2
37 Cdream Du 1.0
37 Jerry C 1.0
37 Jian Li 1.0
37 kix6 1.0
37 Philip Cao 1.0
37 Weilun Du 1.0
37 Wenbo Jiang 1.0
37 Yiyao Xie 1.0
37 Zhaoxin Li 1.0
37 仗剑奔走天涯 1.0
37 张子键 1.0
37 胡绪浩 1.0

Last updated at 21:35:53 UTC