Hunan

Hunan

湖南
Rank 2
Score 975.8
Universities 18
Users 64

Top 50 users from Hunan

Rank User University Score [?]
1 Zijian Zhou 2130.9
2 Liu Husong 1622.3
3 Leo Li 1217.4
4 Jiarui Zhang 617.6
5 Xiaole Zeng 323.2
6 Yu Qian 297.8
7 Cheng Liu 165.9
8 Peilin Zhong 134.5
9 Zexuan Zhong 95.2
10 He Songchi 78.3
11 Siqiu Yao 63.0
12 Yang Gao 60.9
13 Jingwen Deng 59.5
14 Ruihang Lai 47.4
15 Yu Feng 46.0
16 Yuping Luo 43.8
17 Aris Zhang 36.9
18 CHEN XIAOYU 36.6
19 Yuping Luo 34.8
20 Armour Guo 34.3
21 Weiting Li 32.7
22 Junzhe Xia 27.7
23 xxxhh 24.8
24 黄柳 23.8
25 文昊李 23.2
26 Xinfa Zhu 21.8
27 Yunqi Li 20.8
28 Luo Xun 20.7
29 Simon Hisa 14.0
30 Rui Chen 13.8
31 杨懋龙 10.4
32 Phillip Wang 9.3
33 Ben Zhong 8.5
34 Qi Sun 8.3
35 Jing Qu 8.0
36 Junxiang Huang 7.2
37 Long Pan 6.4
37 许亘 6.4
39 fatesky 6.3
40 _Mashiro 6.0
41 Yourui Guo 3.8
42 Zhongli He 2.4
43 Xu Shu 2.1
44 Cdream Du 1.0
44 Jerry C 1.0
44 Jian Li 1.0
44 kix6 1.0
44 Philip Cao 1.0
44 Star Patric 1.0
44 Tianyou Wen 1.0

Last updated at 01:12:47 CEST