Top 42 users from Hunan

# User University Score ?
1 Jiarui Zhang 483.5
2 Cheng Liu 171.1
3 Peilin Zhong 127.1
4 Zexuan Zhong 91.2
5 Yang Gao 64.4
6 Siqiu Yao 61.8
7 Jingwen Deng 58.5
8 Yuping Luo 49.4
9 Ruihang Lai 41.8
10 Armour Guo 36.1
11 Junzhe Xia 25.0
12 黄柳 22.2
13 Luo Xun 20.5
14 Yunqi Li 20.4
15 文昊李 19.0
16 Simon Hisa 16.8
17 Weiting Li 16.0
18 Ben Zhong 8.9
18 Rui Chen 8.9
20 Qi Sun 8.5
21 杨懋龙 7.8
22 许亘 7.2
23 fatesky 7.0
24 _Mashiro 6.8
25 Junxiang Huang 6.3
26 Long Pan 6.2
27 Jing Qu 5.7
28 Yourui Guo 3.9
29 Zhongli He 2.3
30 Xu Shu 2.1
31 Cdream Du 1.0
31 Jerry C 1.0
31 Jian Li 1.0
31 kix6 1.0
31 Philip Cao 1.0
31 Weilun Du 1.0
31 Wenbo Jiang 1.0
31 Yiyao Xie 1.0
31 Zhaoxin Li 1.0
31 仗剑奔走天涯 1.0
31 张子键 1.0
31 胡绪浩 1.0

Last updated at 20:29:43 UTC