Top 50 users from Hunan

# User University Score ?
1 Zijian Zhou 2115.1
2 Liu Husong 1626.7
3 Leo Li 1230.6
4 Jiarui Zhang 607.4
5 Xiaole Zeng 327.7
6 Yu Qian 300.2
7 Cheng Liu 171.7
8 Peilin Zhong 132.5
9 Zexuan Zhong 92.5
10 He Songchi 72.4
11 Siqiu Yao 61.5
12 Yang Gao 61.1
13 Jingwen Deng 54.9
14 Yu Feng 47.4
15 Ruihang Lai 46.5
16 Yuping Luo 45.2
17 Aris Zhang 36.8
18 Armour Guo 34.3
19 Weiting Li 32.5
19 Yuping Luo 32.5
21 Junzhe Xia 26.9
22 黄柳 24.7
23 xxxhh 24.0
24 文昊李 23.1
25 Luo Xun 22.7
26 Xinfa Zhu 21.7
27 Yunqi Li 20.6
28 Rui Chen 14.4
29 Simon Hisa 13.1
30 杨懋龙 11.3
31 Phillip Wang 9.9
32 Qi Sun 8.4
33 Ben Zhong 7.9
33 Jing Qu 7.9
35 Junxiang Huang 7.1
36 Long Pan 6.6
37 fatesky 6.5
37 _Mashiro 6.5
37 许亘 6.5
40 Yourui Guo 4.0
41 Zhongli He 2.4
42 Xu Shu 2.3
43 Cdream Du 1.0
43 Jerry C 1.0
43 Jian Li 1.0
43 kix6 1.0
43 Philip Cao 1.0
43 Star Patric 1.0
43 Tianyou Wen 1.0
43 wang jia lin 1.0

Last updated at 22:00:06 AKDT