Top 40 users from Hunan

# User University Score ?
1 Jiarui Zhang 456.1
2 Cheng Liu 174.4
3 Peilin Zhong 126.8
4 Zexuan Zhong 87.2
5 Yang Gao 65.2
6 Siqiu Yao 61.1
7 Jingwen Deng 58.5
8 Yuping Luo 49.2
9 Ruihang Lai 41.8
10 Armour Guo 36.5
11 Junzhe Xia 25.5
12 黄柳 22.2
13 Luo Xun 20.9
13 Yunqi Li 20.9
15 文昊李 18.3
16 Simon Hisa 16.0
17 Weiting Li 10.9
18 杨懋龙 9.9
19 Ben Zhong 8.9
20 Rui Chen 8.8
21 Qi Sun 8.4
22 许亘 6.9
23 _Mashiro 6.7
24 Long Pan 6.2
25 Jing Qu 6.0
26 Yourui Guo 4.0
27 Zhongli He 2.3
28 Xu Shu 2.1
29 Cdream Du 1.0
29 Jian Li 1.0
29 Junxiang Huang 1.0
29 kix6 1.0
29 Philip Cao 1.0
29 Weilun Du 1.0
29 Wenbo Jiang 1.0
29 Yiyao Xie 1.0
29 Zhaoxin Li 1.0
29 仗剑奔走天涯 1.0
29 张子键 1.0
29 胡绪浩 1.0

Last updated at 15:49:22 UTC