Top 50 users from Hunan

# User University Score ?
1 Liu Husong 1612.0
2 Leo Li 1144.2
3 Jiarui Zhang 573.1
4 Zijian Zhou 381.0
5 Cheng Liu 171.1
6 Peilin Zhong 135.8
7 Zexuan Zhong 92.4
8 Siqiu Yao 64.3
9 Yang Gao 63.8
10 Jingwen Deng 59.0
11 Yuping Luo 49.1
12 Ruihang Lai 47.8
13 Armour Guo 35.9
14 Aris Zhang 35.8
15 Junzhe Xia 25.1
16 黄柳 23.4
17 文昊李 22.2
18 xxxhh 21.7
19 Luo Xun 21.6
20 Weiting Li 21.5
21 Yunqi Li 20.3
22 Xinfa Zhu 15.0
23 Simon Hisa 14.2
24 Rui Chen 13.8
25 杨懋龙 10.9
26 Phillip Wang 10.0
27 Qi Sun 9.0
28 Ben Zhong 8.4
29 Jing Qu 7.6
30 _Mashiro 6.9
31 Junxiang Huang 6.7
32 Long Pan 6.4
33 许亘 6.2
34 fatesky 5.2
35 Yourui Guo 3.9
36 Zhongli He 2.3
37 Xu Shu 2.2
38 Cdream Du 1.0
38 Jerry C 1.0
38 Jian Li 1.0
38 kix6 1.0
38 Philip Cao 1.0
38 Tianyou Wen 1.0
38 Weilun Du 1.0
38 Wenbo Jiang 1.0
38 Yiyao Xie 1.0
38 Zhaoxin Li 1.0
38 仗剑奔走天涯 1.0
38 张子键 1.0
38 胡绪浩 1.0

Last updated at 03:16:00 UTC