Hunan

Hunan

湖南
Rank 2
Score 993.7
Universities 0
Users 64

Top 10 universities from Hunan

Top 50 users from Hunan

Rank User University Score [?]
1 Zijian Zhou 2170.0
2 Liu Husong 1646.9
3 Leo Li 1254.6
4 Jiarui Zhang 623.2
5 Xiaole Zeng 325.6
6 Yu Qian 300.8
7 Cheng Liu 172.5
8 Peilin Zhong 133.9
9 Zexuan Zhong 96.6
10 He Songchi 80.3
11 Siqiu Yao 63.2
12 Yang Gao 61.3
13 Jingwen Deng 61.1
14 Ruihang Lai 48.1
15 Yu Feng 46.6
16 Yuping Luo 45.1
17 Aris Zhang 38.3
18 CHEN XIAOYU 37.7
19 Armour Guo 35.1
20 Weiting Li 34.5
21 Yuping Luo 33.9
22 Junzhe Xia 27.6
23 黄柳 24.9
24 xxxhh 24.4
25 文昊李 22.2
26 Luo Xun 21.8
26 Xinfa Zhu 21.8
28 Yunqi Li 20.8
29 Simon Hisa 14.9
30 Rui Chen 14.3
31 杨懋龙 10.5
32 Phillip Wang 9.6
33 Qi Sun 8.4
34 Jing Qu 8.0
35 Junxiang Huang 7.2
36 Ben Zhong 6.9
37 Long Pan 6.8
38 许亘 6.5
39 fatesky 6.1
39 _Mashiro 6.1
41 Yourui Guo 3.9
42 Zhongli He 2.4
43 Xu Shu 2.2
44 Cdream Du 1.0
44 Jerry C 1.0
44 Jian Li 1.0
44 kix6 1.0
44 Philip Cao 1.0
44 Star Patric 1.0
44 Tianyou Wen 1.0

Last updated at 05:30:59 CET