Hunan

Hunan

湖南
Rank 2
Score 1010.0
Universities 16
Users 63

Top 10 universities from Hunan

Top 50 users from Hunan

Rank User University Score [?]
1 Zijian Zhou 2125.0
2 Liu Husong 1612.8
3 Yang Li 1471.1
4 Jiarui Zhang 646.8
5 Xiaole Zeng 317.4
6 Yu Qian 296.7
7 Cheng Liu 165.7
8 CHEN XIAOYU 130.6
9 Peilin Zhong 130.1
10 Zexuan Zhong 95.6
11 He Songchi 79.1
12 Siqiu Yao 61.6
13 Jingwen Deng 60.4
14 Yang Gao 59.5
15 Ruihang Lai 47.3
16 Yu Feng 46.8
17 Yuping Luo 44.2
18 Aris Zhang 37.8
19 Yuping Luo 34.4
20 Armour Guo 34.1
21 Weiting Li 34.0
22 Junzhe Xia 28.4
23 黄柳 25.5
24 xxxhh 23.8
25 Luo Xun 22.7
26 Xinfa Zhu 21.9
26 文昊李 21.9
28 Yunqi Li 20.7
29 cnyz 15.3
30 Simon Hisa 15.0
31 Rui Chen 14.3
32 杨懋龙 11.0
33 Phillip Wang 10.3
34 Qi Sun 8.9
35 ClHg2 8.1
36 Jing Qu 7.7
37 Junxiang Huang 6.9
38 Ben Zhong 6.7
39 Long Pan 6.4
40 许亘 6.3
41 _Mashiro 6.1
42 fatesky 5.8
43 Yourui Guo 3.9
44 Zhongli He 2.5
45 Xu Shu 2.1
46 Cdream Du 1.0
46 Haiyun Deng 1.0
46 Jerry C 1.0
46 Jian Li 1.0
46 kix6 1.0

Last updated at 11:33:40 CEST