Top 50 users from Hunan

# User University Score ?
1 Liu Husong 1625.1
2 Leo Li 1192.2
3 Zijian Zhou 760.7
4 Jiarui Zhang 596.7
5 Yu Qian 295.0
6 Cheng Liu 171.9
7 Peilin Zhong 134.2
8 Zexuan Zhong 93.0
9 He Songchi 64.0
10 Siqiu Yao 62.8
11 Yang Gao 61.7
12 Jingwen Deng 54.0
13 Ruihang Lai 48.2
14 Yu Feng 46.8
15 Yuping Luo 46.1
16 Aris Zhang 36.7
17 Armour Guo 35.2
18 Yuping Luo 31.6
19 Weiting Li 28.3
20 Junzhe Xia 26.0
21 xxxhh 24.4
22 黄柳 23.8
23 文昊李 23.1
24 Luo Xun 21.6
25 Xinfa Zhu 20.5
25 Yunqi Li 20.5
27 Simon Hisa 15.3
28 Rui Chen 14.0
29 杨懋龙 11.1
30 Phillip Wang 10.1
31 Qi Sun 8.3
32 Ben Zhong 8.0
33 Jing Qu 7.8
34 Junxiang Huang 7.0
35 _Mashiro 6.7
36 fatesky 6.5
37 Long Pan 6.4
37 许亘 6.4
39 Yourui Guo 3.9
40 Zhongli He 2.4
41 Xu Shu 2.2
42 Cdream Du 1.0
42 Jerry C 1.0
42 Jian Li 1.0
42 kix6 1.0
42 Philip Cao 1.0
42 Star Patric 1.0
42 Tianyou Wen 1.0
42 Weilun Du 1.0
42 Wenbo Jiang 1.0

Last updated at 00:02:13 AKST