Top 46 users from Sichuan

# User University Score ?
1 Quanmeng Wang 393.3
2 Changyu Zhu 219.2
3 Guanghao Ye 153.5
4 Can Liu 144.6
5 何镇峰 106.8
6 Pengda Liu 96.1
7 Lingxiao Li 74.1
8 Zhen Xu 71.2
9 Hongbo Zhang 67.5
10 Shijia Zhang 65.9
11 Zemin Jiang 62.4
12 Zarin Zahringen Zuo 56.7
13 Chenhui Zhu 48.5
14 Zhicheng Guo 44.7
15 Zekun Li 40.8
16 Di Chen 29.6
17 Yuanhong Tan 23.6
18 Tao Zhao 15.0
19 Zonghan Yang 8.6
20 Zhenfeng He 8.2
21 Lin Wang 7.7
22 Huan Chen 6.6
22 傅宣登 6.6
22 泽宁 陆 6.6
25 Apollo Zhu 6.3
26 Ruifeng Chen 6.1
27 Yangsilong Chen 5.7
28 Jingtian Zhao 3.6
29 Chunglin Zhu 2.7
30 Sun Ruinan 2.4
31 Binfeng Xu 2.3
32 inmove 2.1
32 Liu Pengda 2.1
34 Chuanyi Huang 1.0
34 Jack Yu 1.0
34 Jizhou Chen 1.0
34 Kewen Peng 1.0
34 Lei Huang 1.0
34 Leo Tan 1.0
34 Lingzhi Xi 1.0
34 Tong Li 1.0
34 Wang Guanqiao 1.0
34 Xiaotian Liu 1.0
34 Xixuan Wang 1.0
34 Xiyun Hu 1.0
34 zglismll 1.0

Last updated at 03:03:05 AKDT