Top 44 users from Sichuan

# User University Score ?
1 Quanmeng Wang 397.8
2 Can Liu 153.1
3 Changyu Zhu 152.9
4 Guanghao Ye 146.3
5 何镇峰 108.5
6 Hongbo Zhang 73.6
7 Lingxiao Li 73.5
8 Zhen Xu 71.1
9 Zemin Jiang 61.9
10 Shijia Zhang 61.2
11 Zarin Zahringen Zuo 57.9
12 Pengda Liu 56.5
13 Chenhui Zhu 45.7
14 Zhicheng Guo 42.9
15 Zekun Li 40.4
16 Di Chen 29.0
17 Yuanhong Tan 24.2
18 Tao Zhao 15.2
19 Zhenfeng He 8.4
20 Lin Wang 7.6
21 傅宣登 6.6
22 Apollo Zhu 6.5
23 Huan Chen 6.4
23 泽宁 陆 6.4
25 Ruifeng Chen 6.3
26 Yangsilong Chen 5.8
27 Jingtian Zhao 3.6
28 Sun Ruinan 2.5
29 Binfeng Xu 2.4
30 inmove 2.2
30 Liu Pengda 2.2
32 Chuanyi Huang 1.0
32 Jack Yu 1.0
32 Jizhou Chen 1.0
32 Kewen Peng 1.0
32 Lei Huang 1.0
32 Leo Tan 1.0
32 Lingzhi Xi 1.0
32 Tong Li 1.0
32 Wang Guanqiao 1.0
32 Xiaotian Liu 1.0
32 Xixuan Wang 1.0
32 zglismll 1.0
32 Zonghan Yang 1.0

Last updated at 21:25:37 UTC