Top 44 users from Sichuan

# User University Score ?
1 Quanmeng Wang 397.6
2 Changyu Zhu 160.9
3 Guanghao Ye 155.0
4 Can Liu 145.6
5 何镇峰 107.4
6 Pengda Liu 96.2
7 Lingxiao Li 75.6
8 Hongbo Zhang 74.2
9 Zhen Xu 72.4
10 Shijia Zhang 63.9
11 Zemin Jiang 62.9
12 Zarin Zahringen Zuo 56.5
13 Chenhui Zhu 47.8
14 Zhicheng Guo 44.7
15 Zekun Li 41.1
16 Di Chen 29.3
17 Yuanhong Tan 23.9
18 Tao Zhao 15.1
19 Zhenfeng He 8.0
20 Lin Wang 7.6
21 傅宣登 6.5
22 Huan Chen 6.4
22 泽宁 陆 6.4
24 Apollo Zhu 6.3
24 Ruifeng Chen 6.3
26 Yangsilong Chen 5.9
27 Jingtian Zhao 3.6
28 Sun Ruinan 2.5
29 Binfeng Xu 2.4
30 inmove 2.2
30 Liu Pengda 2.2
32 Chuanyi Huang 1.0
32 Jack Yu 1.0
32 Jizhou Chen 1.0
32 Kewen Peng 1.0
32 Lei Huang 1.0
32 Leo Tan 1.0
32 Lingzhi Xi 1.0
32 Tong Li 1.0
32 Wang Guanqiao 1.0
32 Xiaotian Liu 1.0
32 Xixuan Wang 1.0
32 zglismll 1.0
32 Zonghan Yang 1.0

Last updated at 03:28:36 UTC