Top 46 users from Sichuan

# User University Score ?
1 Quanmeng Wang 399.5
2 Changyu Zhu 225.9
3 Guanghao Ye 157.0
4 Can Liu 146.9
5 何镇峰 105.9
6 Pengda Liu 95.0
7 Lingxiao Li 72.1
7 Zhen Xu 72.1
9 Hongbo Zhang 68.6
9 Shijia Zhang 68.6
11 Zemin Jiang 63.2
12 Zarin Zahringen Zuo 58.6
13 Chenhui Zhu 51.0
14 Zhicheng Guo 44.4
15 Zekun Li 40.2
16 Di Chen 29.7
17 Yuanhong Tan 24.6
18 Tao Zhao 14.9
19 Zonghan Yang 8.3
20 Zhenfeng He 8.2
21 Lin Wang 7.8
22 傅宣登 6.9
23 Huan Chen 6.6
23 Ruifeng Chen 6.6
23 泽宁 陆 6.6
26 Apollo Zhu 6.5
27 Yangsilong Chen 5.8
28 Jingtian Zhao 3.8
29 Chunglin Zhu 2.8
30 Binfeng Xu 2.4
30 Sun Ruinan 2.4
32 inmove 2.2
32 Liu Pengda 2.2
34 Chuanyi Huang 1.0
34 Jack Yu 1.0
34 Kewen Peng 1.0
34 Lei Huang 1.0
34 Leo Tan 1.0
34 Lingzhi Xi 1.0
34 Tong Li 1.0
34 Wang Guanqiao 1.0
34 Xiaotian Liu 1.0
34 Xixuan Wang 1.0
34 Xiyun Hu 1.0
34 Xudong Shi 1.0
34 Zhaoyi Nie 1.0

Last updated at 05:42:21 AKST