Top 37 users from Sichuan

# User University Score ?
1 Quanmeng Wang 397.8
2 Can Liu 118.1
3 Changyu Zhu 116.3
4 Guanghao Ye 109.7
5 何镇峰 108.7
6 Hongbo Zhang 73.8
7 Lingxiao Li 71.9
8 Zhen Xu 71.2
9 Zemin Jiang 59.6
10 Zarin Zahringen Zuo 58.2
11 Chenhui Zhu 40.3
12 Zekun Li 38.9
13 Di Chen 28.1
14 Pengda Liu 26.1
15 Yuanhong Tan 21.6
16 Zhicheng Guo 20.3
17 Zhenfeng He 7.9
18 Lin Wang 7.0
19 Apollo Zhu 6.3
20 Ruifeng Chen 6.2
21 傅宣登 6.1
22 Yangsilong Chen 6.0
23 Huan Chen 5.9
23 泽宁 陆 5.9
25 Jingtian Zhao 3.5
26 Liu Pengda 2.1
27 Chuanyi Huang 1.0
27 inmove 1.0
27 Jack Yu 1.0
27 Jizhou Chen 1.0
27 Lei Huang 1.0
27 Leo Tan 1.0
27 Lingzhi Xi 1.0
27 Tao Zhao 1.0
27 Wang Guanqiao 1.0
27 zglismll 1.0
27 Zonghan Yang 1.0

Last updated at 05:31:34 UTC