Top 37 users from Sichuan

# User University Score ?
1 Quanmeng Wang 395.0
2 Changyu Zhu 152.8
3 Can Liu 119.4
4 Guanghao Ye 110.9
5 何镇峰 107.5
6 Hongbo Zhang 73.4
7 Lingxiao Li 72.7
8 Zhen Xu 71.2
9 Zemin Jiang 59.0
10 Zarin Zahringen Zuo 56.7
11 Chenhui Zhu 45.2
12 Zekun Li 39.6
13 Di Chen 29.0
14 Pengda Liu 25.6
15 Zhicheng Guo 25.4
16 Yuanhong Tan 22.1
17 Tao Zhao 15.0
18 Zhenfeng He 7.8
19 Lin Wang 6.8
20 Ruifeng Chen 6.3
21 Apollo Zhu 6.1
22 傅宣登 5.9
23 Yangsilong Chen 5.8
24 Huan Chen 5.7
24 泽宁 陆 5.7
26 Jingtian Zhao 3.6
27 inmove 2.1
27 Liu Pengda 2.1
29 Chuanyi Huang 1.0
29 Jack Yu 1.0
29 Jizhou Chen 1.0
29 Lei Huang 1.0
29 Leo Tan 1.0
29 Lingzhi Xi 1.0
29 Wang Guanqiao 1.0
29 zglismll 1.0
29 Zonghan Yang 1.0

Last updated at 16:21:58 UTC