Top 37 users from Sichuan

# User University Score ?
1 Quanmeng Wang 399.9
2 Can Liu 118.1
3 Changyu Zhu 116.6
4 Guanghao Ye 110.6
5 何镇峰 108.5
6 Hongbo Zhang 74.5
7 Lingxiao Li 72.9
8 Zhen Xu 72.0
9 Zemin Jiang 59.4
10 Zarin Zahringen Zuo 58.2
11 Chenhui Zhu 40.7
12 Zekun Li 39.9
13 Di Chen 27.6
14 Pengda Liu 26.4
15 Zhicheng Guo 20.4
16 Yuanhong Tan 18.8
17 Zhenfeng He 7.7
18 Lin Wang 6.9
19 Ruifeng Chen 6.4
20 Apollo Zhu 6.3
21 Yangsilong Chen 6.0
21 傅宣登 6.0
23 Huan Chen 5.7
23 泽宁 陆 5.7
25 JUNIOR 3.7
26 Jingtian Zhao 3.4
27 Liu Pengda 2.2
28 Chuanyi Huang 1.0
28 Jack Yu 1.0
28 Jizhou Chen 1.0
28 Lei Huang 1.0
28 Leo Tan 1.0
28 Lingzhi Xi 1.0
28 Tao Zhao 1.0
28 Wang Guanqiao 1.0
28 zglismll 1.0
28 Zonghan Yang 1.0

Last updated at 07:14:37 UTC