Sichuan

Sichuan

四川
Rank 12
Score 234.6
Universities 9
Users 61

Top 9 universities from Sichuan

Top 50 users from Sichuan

Rank User University Score [?]
1 Quanmeng Wang 393.7
2 武晓飞 333.6
3 Changyu Zhu 241.2
4 TIAN XIAOTIAN 229.1
5 Guanghao Ye 157.1
6 Can Liu 150.9
7 jian wen 145.5
8 何镇峰 104.4
9 马千里 104.2
10 Pengda Liu 100.4
11 赵一鑫 77.7
12 Lingxiao Li 75.5
13 Shijia Zhang 74.7
14 Hongbo Zhang 73.6
14 Zhen Xu 73.6
16 Qi Hangjiang 69.2
17 Zemin Jiang 64.8
18 Zarin Zahringen Zuo 59.4
19 Chenhui Zhu 53.3
20 Zhicheng Guo 45.0
21 Zhicheng Huang 44.1
22 Zekun Li 40.5
23 Di Chen 33.4
24 Yuanhong Tan 25.3
25 Xia Zhanye 22.8
26 Tao Zhao 15.4
27 Zonghan Yang 15.3
28 feishi 10.1
29 Lin Wang 7.8
30 Zhenfeng He 7.6
31 Yangsilong Chen 7.2
32 Ruifeng Chen 6.9
33 Huan Chen 6.7
33 泽宁 陆 6.7
35 Apollo Zhu 6.6
36 傅宣登 6.3
37 jex chan 5.9
38 Chunglin Zhu 3.6
39 Jingtian Zhao 3.5
40 Sun Ruinan 2.7
41 Binfeng Xu 2.5
42 inmove 2.1
42 Liu Pengda 2.1
44 Chuanyi Huang 1.0
44 Jack Yu 1.0
44 Kewen Peng 1.0
44 Lei Huang 1.0
44 Leo Tan 1.0
44 Lilian Li 1.0
44 Lingzhi Xi 1.0

Last updated at 20:49:56 CEST