Top 39 users from Sichuan

# User University Score ?
1 Quanmeng Wang 396.5
2 Changyu Zhu 159.0
3 Can Liu 118.5
4 Guanghao Ye 112.9
5 何镇峰 106.4
6 Hongbo Zhang 73.6
7 Lingxiao Li 73.5
8 Zhen Xu 70.2
9 Zemin Jiang 60.1
10 Zarin Zahringen Zuo 56.7
11 Chenhui Zhu 46.7
12 Zhicheng Guo 43.4
13 Zekun Li 40.4
14 Di Chen 32.3
15 Pengda Liu 25.6
16 Yuanhong Tan 21.6
17 Tao Zhao 15.0
18 Zhenfeng He 8.4
19 Lin Wang 7.2
20 Apollo Zhu 6.3
20 傅宣登 6.3
22 Ruifeng Chen 6.2
23 Huan Chen 6.1
23 泽宁 陆 6.1
25 Yangsilong Chen 5.9
26 Jingtian Zhao 3.6
27 Sun Ruinan 2.5
28 inmove 2.1
28 Liu Pengda 2.1
30 Chuanyi Huang 1.0
30 Jack Yu 1.0
30 Jizhou Chen 1.0
30 Lei Huang 1.0
30 Leo Tan 1.0
30 Lingzhi Xi 1.0
30 Tong Li 1.0
30 Wang Guanqiao 1.0
30 zglismll 1.0
30 Zonghan Yang 1.0

Last updated at 16:01:45 UTC