Tianjin

Tianjin

天津
Rank 20
Score 73.3
Universities 5
Users 40

Top 38 users from Tianjin

Rank User University Score [?]
1 Chris Blue 142.9
2 Yilun Chong 81.7
3 Zhang Yuntong 62.1
4 Hao Senyue 59.8
5 Yang Gao 52.7
6 Yilun Chong 52.0
7 Lu Li 51.1
8 Freezind Chen 50.3
9 Yuehui Wang 45.2
10 Tony Zhang 36.8
11 Jiawei Ren 36.1
12 Minghao Yang 32.5
13 Cui Tianyi 31.4
14 Winston Gao 22.7
15 Edward Feng 19.6
16 Shengping Cui 17.9
17 Zishi Wang 17.3
18 Bohan Zhang 15.9
19 Wang Jing 8.9
20 Yilun Chong 8.4
21 Lei Wang 4.9
22 Songquan Dong 3.9
23 Claire Wang 3.6
24 Haozhe Zhang 2.7
25 Guannan(Stephen) Zhou 2.1
25 Sen Lin 2.1
25 Tian Guo 2.1
28 Guanzhao Wang 1.0
28 Howard Wang 1.0
28 Jacob Wu 1.0
28 Jianyuan Su 1.0
28 Jinchen Liu 1.0
28 Jin Zhao 1.0
28 Liuqimu 1.0
28 Xiangyu Dong 1.0
28 Yuehui Wang 1.0
28 Ziqi Liu 1.0
28 Zuoqiu Liu 1.0

Last updated at 15:31:34 CEST