Delhi

Delhi

Rank 12
Score 184.6
Universities 0
Users 221

Top 10 universities from Delhi

Top 50 users from Delhi

Rank User University Score [?]
1 Vijay Kumar 399.7
2 Harshul Nanda 190.4
3 Nor 162.1
4 Rupin Gulati 128.1
5 Kushal Juneja 122.9
6 MAYANK JAI PRAKASH (RA2111018010046) 115.9
7 Ayush Anand 112.0
8 Ashish Yadav 108.8
9 Aayush Aggarwal 95.3
10 Dodi Vebri Wicahyo 82.4
11 Sidhant Bansal 78.9
12 Tanuj Khattar 78.5
13 Zardam Hussain 73.8
14 Deepak Navaria 59.2
15 nemo201 57.7
16 Vaibhav Vinayak Gupta 54.0
17 Debabhiram Manik 51.7
18 Mohit Yadav 45.4
19 Nalin Bhardwaj 44.5
20 Sanchit Mahajan 43.2
21 Anurag Hooda 42.8
22 Shivank Goel 41.7
23 Manan Aggarwal 40.9
23 Prabhakar Chaudhary 40.9
25 Ankur Pandey 40.8
26 Aakash Bindal 40.4
27 Aditya Pratap Singh 39.2
28 Shubham Mittal 38.0
29 Rajat De 37.5
30 Mannu Malhotra 37.2
31 Sahil Mahajan 33.5
32 Vaibhav Pulastya 32.7
33 Angad Sethi 31.6
34 Mayank Gusain 30.3
35 Manu Parashar 29.7
36 Parth Verma 28.8
37 Abhay Singh 28.3
38 Akshaj Padmakar 28.0
39 Kunal Kumar 27.6
40 Arjun Dosajh 27.3
41 Rajat Singh 26.3
42 Vishal Sehgal 25.4
43 Abhimanyu Rawat 22.9
44 Ashish Papanai 22.7
45 Prakhar Gupta 22.6
46 KnightdGambit 22.2
47 Abhishek Bhattacharya 21.4
48 Sharat Sachin 21.1
49 Piyush Arora 20.1
49 Tarun Anand 20.1

Last updated at 06:42:25 CEST