Top 50 users from Delhi

# User University Score ?
1 Ashish Yadav 104.6
2 Dodi Vebri Wicahyo 80.2
3 Tanuj Khattar 77.6
4 Aayush Aggarwal 76.5
5 Sidhant Bansal 53.9
6 Mohit Yadav 47.5
7 Nalin Bhardwaj 42.9
8 Aditya Pratap Singh 41.3
9 Rajat De 39.0
10 Shubham Mittal 36.7
11 Vaibhav Pulastya 36.6
12 Ankur Pandey 35.9
13 Mannu Malhotra 35.2
14 Abhay Singh 27.0
14 Rajat Singh 27.0
16 Parth Verma 26.8
17 Prakhar Gupta 26.3
18 Kunal Kumar 25.7
19 Manu Parashar 25.6
20 bonfire 23.9
21 Abhimanyu Rawat 22.2
22 Sharat Sachin 21.8
23 Arpit Sardana 20.6
24 Abhishek Bhattacharya 19.8
25 Tarun Anand 18.5
26 Satpreet Makhija 18.1
26 vinit saini 18.1
28 Akshay Sharma 17.5
29 Devashish Mehta 12.0
30 Death Rider 11.1
30 Manan Gouhari 11.1
32 Vedant Bonde 10.9
33 codeforces 123 9.3
34 Manish Devgan 8.7
35 Rahul Praveen 8.5
36 Siddhartha Sahai 8.3
37 Additya Popli 8.2
38 Arihant Jain 7.5
39 Hardit Singh 7.4
39 Prashant Chaudhary 7.4
39 Siddhant Garg 7.4
42 Abhinav Fauzdar 6.9
43 Shakti Tripathi 6.4
43 Shubham Pal 6.4
45 Sarthak Wahal 6.2
46 Mannu Malhotra 6.1
47 Abir Sethi 5.7
48 Kushank Gautam 5.4
49 Tanya Harsh 5.3
50 Paavas Bhasin 5.1

Last updated at 05:03:46 UTC