Moscow

Moscow

Москва
Rank 5
Score 115.7
Universities 0
Users 92

Top 10 universities from Moscow

Top 50 users from Moscow

Rank User University Score [?]
1 Victor A Martynov 180.4
2 Ilya Antipin 154.2
3 Alex Smurov 131.6
4 Sergey Slotin 103.4
5 Basil Semuonov 100.7
6 Maksim Gorokhovskii 98.4
7 Nikita Kozlov 59.8
8 Ivan Dashkevich 51.8
9 Kirill Talalykin 51.2
10 Николай Оплачко 51.1
11 Salavat Arslanov 49.7
12 Andrew Bortnikov 47.3
13 Maksim Bidylo 46.4
14 Artem Romanov 45.8
15 Andrey Kalendarov 43.8
16 Igor Filimonov 43.3
17 Ольга Кошелюк 39.3
18 Aydar Sayranov 33.4
19 Vladimir Pavlovskii 29.0
20 Alexander Gazaryan 24.3
21 samuraii 23.2
22 Андрей Сергунин 22.7
23 Stepan Severov 21.1
24 Nedoluzhko Andrey 19.9
25 Pavel Gorgolevskiy 15.6
26 Тимур Муратшин 14.7
27 Ilya Khrustalev 14.0
28 Kaktyc 13.3
29 Serge Bobrovsky 11.1
30 Anton Paus 10.7
31 Sergey Tikhonov 10.6
32 Ey Ov 10.5
33 Sergey Volokhin 8.9
34 Ivan Krylov 8.6
35 Grigory Reznikow 7.8
36 Vladimir Pugnin 6.6
37 Petr Kuznetsov 5.0
37 Timothey Kosachev 5.0
39 Michael Zubov 4.8
40 Andrey Ryabtsev 4.3
41 Andrey Michael Tolkushkin 4.0
42 Родион Левичев 3.8
43 Ivan Chernyshov 3.2
44 Sergey Shashkov 2.4
45 Alexander Drobotov 2.2
45 Alexey Makarov 2.2
45 Anton Guryanov 2.2
45 DeMark 2.2
45 Maksim Bidylo 2.2
45 Matvey 2.2

Last updated at 05:09:15 CET