Moscow

Moscow

Москва
Rank 6
Score 96.7
Universities 15
Users 89

Top 10 universities from Moscow

Top 50 users from Moscow

Rank User University Score [?]
1 Ilya Antipin 151.5
2 Alex Smurov 131.4
3 Sergey Slotin 105.0
4 Basil Semuonov 99.3
5 Andrey Michael Tolkushkin 70.9
6 Nikita Kozlov 59.4
7 Ivan Dashkevich 51.5
8 Kirill Talalykin 50.2
9 Salavat Arslanov 49.4
10 Николай Оплачко 46.5
11 Andrew Bortnikov 46.2
12 Maksim Bidylo 46.0
13 Artem Romanov 45.9
14 Ivan Safonov 45.5
15 Andrey Kalendarov 44.6
16 Igor Filimonov 42.2
17 Ольга Кошелюк 40.5
18 Aydar Sayranov 33.7
19 Vladimir Pavlovskii 27.7
20 Kirill Lipatnikov 25.4
21 samuraii 24.6
22 Alexander Gazaryan 24.5
23 Андрей Сергунин 23.5
24 Stepan Severov 21.1
25 Nedoluzhko Andrey 20.3
26 Ilya Khrustalev 15.2
27 Pavel Gorgolevskiy 14.3
28 Тимур Муратшин 14.0
29 Kaktyc 13.0
30 Roman Ibragimov 11.3
31 Anton Paus 11.2
32 Serge Bobrovsky 10.6
33 Ey Ov 10.1
33 Sergey Tikhonov 10.1
35 Sergey Volokhin 9.0
36 Ivan Krylov 8.5
37 Grigory Reznikow 8.0
38 Vladimir Pugnin 6.5
39 Roman 6.0
40 Petr Kuznetsov 4.9
40 Timothey Kosachev 4.9
42 Michael Zubov 4.7
43 Andrey Ryabtsev 4.4
44 Родион Левичев 4.1
45 Ivan Chernyshov 3.4
46 kolhizin 2.3
46 Sergey Shashkov 2.3
48 Alexander Drobotov 2.1
48 Alexey Makarov 2.1
48 Anton Guryanov 2.1

Last updated at 20:47:37 CEST