Moscow

Moscow

Москва
Rank 4
Score 107.5
Universities 17
Users 89

Top 50 users from Moscow

Rank User University Score [?]
1 Victor A Martynov 172.5
2 Ilya Antipin 145.1
3 Alex Smurov 124.5
4 Sergey Slotin 102.2
5 Basil Semuonov 94.9
6 Nikita Kozlov 63.2
7 Kirill Talalykin 49.4
8 Николай Оплачко 48.5
9 Maksim Gorokhovskii 47.2
10 Salavat Arslanov 45.3
11 Andrew Bortnikov 44.3
12 Artem Romanov 43.6
13 Maksim Bidylo 42.6
14 Andrey Kalendarov 42.4
15 Igor Filimonov 40.3
16 Ольга Кошелюк 37.7
17 Aydar Sayranov 32.4
18 Vladimir Pavlovskii 29.0
19 Alexander Gazaryan 23.4
20 Андрей Сергунин 22.3
21 samuraii 21.9
22 Stepan Severov 20.3
23 Nedoluzhko Andrey 19.1
24 Pavel Gorgolevskiy 15.7
25 Тимур Муратшин 14.2
26 Ilya Khrustalev 13.8
27 Kaktyc 12.4
28 Serge Bobrovsky 10.4
29 Anton Paus 10.0
29 Sergey Tikhonov 10.0
31 Ey Ov 9.9
32 Sergey Volokhin 8.5
33 Ivan Krylov 8.2
34 Grigory Reznikow 7.7
35 Vladimir Pugnin 6.5
36 Michael Zubov 4.6
37 Andrey Ryabtsev 4.3
38 Petr Kuznetsov 4.2
38 Timothey Kosachev 4.2
40 Ivan Chernyshov 3.1
41 Sergey Shashkov 2.3
42 Alexander Drobotov 2.1
42 Alexey Makarov 2.1
42 Anton Guryanov 2.1
42 DeMark 2.1
42 Maksim Bidylo 2.1
42 Matvey 2.1
42 Nikita Sapunov 2.1
42 Temirov Leonid 2.1
42 Zhukov Team 2.1

Last updated at 21:09:34 CEST