Top 50 users from Moscow

# User University Score ?
1 Victor A Martynov 176.8
2 Ilya Antipin 149.3
3 Alex Smurov 128.3
4 Sergey Slotin 102.3
5 Basil Semuonov 96.3
6 Kirill Talalykin 50.5
7 Николай Оплачко 50.2
8 Salavat Arslanov 47.0
9 Andrew Bortnikov 45.3
10 Andrey Kalendarov 44.9
11 Artem Romanov 43.7
11 Igor Filimonov 43.7
13 Maksim Bidylo 43.1
14 Ольга Кошелюк 39.2
15 Maksim Gorokhovskii 38.4
16 Aydar Sayranov 34.3
17 Vladimir Pavlovskii 28.4
18 Alexander Gazaryan 24.0
19 Андрей Сергунин 22.9
20 samuraii 22.8
21 Stepan Severov 21.0
22 Nedoluzhko Andrey 19.4
23 Pavel Gorgolevskiy 15.9
24 Тимур Муратшин 13.7
25 Ilya Khrustalev 13.3
26 Kaktyc 12.7
27 Serge Bobrovsky 10.8
28 Sergey Tikhonov 10.7
29 Ey Ov 10.5
30 Anton Paus 10.1
31 Ivan Krylov 8.3
31 Sergey Volokhin 8.3
33 Grigory Reznikow 8.1
34 Nikita Kozlov 7.6
35 Vladimir Pugnin 6.4
36 Michael Zubov 5.1
37 Petr Kuznetsov 4.5
37 Timothey Kosachev 4.5
39 Andrey Ryabtsev 4.1
40 Ivan Chernyshov 3.1
41 Sergey Shashkov 2.3
42 Alexander Drobotov 2.1
42 Alexey Makarov 2.1
42 Anton Guryanov 2.1
42 DeMark 2.1
42 Maksim Bidylo 2.1
42 Matvey 2.1
42 Nikita Sapunov 2.1
42 Temirov Leonid 2.1
42 Zhukov Team 2.1

Last updated at 17:45:19 AKDT