Top 50 users from Moscow

# User University Score ?
1 Victor A Martynov 174.5
2 Ilya Antipin 149.6
3 Sergey Slotin 97.4
4 Alex Smurov 65.4
5 Kirill Talalykin 51.0
5 Николай Оплачко 51.0
7 Andrew Bortnikov 46.7
8 Igor Filimonov 46.3
9 Andrey Kalendarov 45.9
10 Salavat Arslanov 43.8
11 Artem Romanov 38.9
12 Maksim Bidylo 37.4
13 Ольга Кошелюк 36.7
14 Aydar Sayranov 32.0
15 MARCUS WEE YU ZHE HCI 31.5
16 Alexander Gazaryan 23.7
17 Stepan Severov 21.2
18 Nedoluzhko Andrey 19.9
19 samuraii 17.9
20 Pavel Gorgolevskiy 14.6
21 Тимур Муратшин 13.7
22 Vladimir Pavlovski 12.0
23 Serge Bobrovsky 10.3
24 Ey Ov 10.2
25 Sergey Tikhonov 10.1
26 Anton Paus 9.3
27 Grigory Reznikow 8.0
28 Michael Zubov 4.6
28 Petr Kuznetsov 4.6
28 Timothey Kosachev 4.6
31 Andrey Ryabtsev 3.4
32 Ivan Chernyshov 2.9
33 Sergey Shashkov 2.3
34 Alexander Drobotov 2.2
34 Alexey Makarov 2.2
34 Anton Guryanov 2.2
34 DeMark 2.2
34 Matvey 2.2
34 Nikita Sapunov 2.2
34 Zhukov Team 2.2
34 Дмитрий Чепурышкин 2.2
42 Alexey Kiselev 1.0
42 Alexey Yupinov 1.0
42 Anastasia Panfilova 1.0
42 Andrey Murashev 1.0
42 Borisenko Valentin 1.0
42 Denis Bakharev 1.0
42 Dmitry Zapevalov 1.0
42 Ivan Samsonov 1.0
42 Jacob Dlougach 1.0

Last updated at 01:16:20 UTC