Top 50 users from Moscow

# User University Score ?
1 Victor A Martynov 174.5
2 Ilya Antipin 148.7
3 Sergey Slotin 98.9
4 Basil Semuonov 92.7
5 Alex Smurov 65.3
6 Kirill Talalykin 50.6
7 Николай Оплачко 49.3
8 Andrey Kalendarov 46.2
9 Andrew Bortnikov 45.9
10 Igor Filimonov 45.5
11 Salavat Arslanov 43.8
12 Artem Romanov 42.4
13 Ольга Кошелюк 38.7
14 Maksim Bidylo 37.0
15 Aydar Sayranov 32.5
16 Alexander Gazaryan 23.7
17 Stepan Severov 22.6
18 Nedoluzhko Andrey 19.5
19 samuraii 17.4
20 Pavel Gorgolevskiy 15.5
21 Тимур Муратшин 13.7
22 Vladimir Pavlovski 13.0
23 Serge Bobrovsky 10.3
24 Sergey Tikhonov 10.0
25 Anton Paus 9.9
25 Ey Ov 9.9
27 Grigory Reznikow 8.1
28 Michael Zubov 4.6
29 Petr Kuznetsov 4.4
29 Timothey Kosachev 4.4
31 Andrey Ryabtsev 3.6
32 Ivan Chernyshov 3.0
33 Alexander Drobotov 2.2
33 Alexey Makarov 2.2
33 Anton Guryanov 2.2
33 DeMark 2.2
33 Matvey 2.2
33 Nikita Sapunov 2.2
33 Sergey Shashkov 2.2
33 Zhukov Team 2.2
33 Дмитрий Чепурышкин 2.2
42 Alexey Kiselev 1.0
42 Alexey Yupinov 1.0
42 Anastasia Panfilova 1.0
42 Andrey Murashev 1.0
42 Borisenko Valentin 1.0
42 Denis Bakharev 1.0
42 Dmitry Zapevalov 1.0
42 Ivan Samsonov 1.0
42 Jacob Dlougach 1.0

Last updated at 07:29:27 UTC