Top 50 users from Moscow

# User University Score ?
1 Victor A Martynov 173.9
2 Ilya Antipin 145.4
3 Alex Smurov 123.4
4 Sergey Slotin 102.5
5 Basil Semuonov 93.3
6 Николай Оплачко 50.2
7 Kirill Talalykin 49.4
8 Maksim Gorokhovskii 46.2
9 Salavat Arslanov 45.8
10 Andrew Bortnikov 43.8
11 Andrey Kalendarov 43.7
11 Artem Romanov 43.7
13 Maksim Bidylo 42.3
14 Igor Filimonov 41.3
15 Ольга Кошелюк 37.9
16 Aydar Sayranov 31.8
17 Vladimir Pavlovskii 28.6
18 Alexander Gazaryan 23.9
19 Андрей Сергунин 23.3
20 samuraii 21.8
21 Stepan Severov 20.6
22 Nedoluzhko Andrey 19.4
23 Pavel Gorgolevskiy 15.9
24 Тимур Муратшин 14.0
25 Ilya Khrustalev 13.5
26 Kaktyc 12.8
27 Serge Bobrovsky 10.5
28 Anton Paus 10.2
29 Sergey Tikhonov 10.0
30 Ey Ov 9.9
31 Sergey Volokhin 8.3
32 Ivan Krylov 8.2
33 Grigory Reznikow 8.1
34 Nikita Kozlov 7.6
35 Vladimir Pugnin 6.7
36 Michael Zubov 4.7
37 Petr Kuznetsov 4.5
37 Timothey Kosachev 4.5
39 Andrey Ryabtsev 4.4
40 Ivan Chernyshov 3.1
41 Sergey Shashkov 2.3
42 Alexander Drobotov 2.1
42 Alexey Makarov 2.1
42 Anton Guryanov 2.1
42 DeMark 2.1
42 Maksim Bidylo 2.1
42 Matvey 2.1
42 Nikita Sapunov 2.1
42 Temirov Leonid 2.1
42 Zhukov Team 2.1

Last updated at 04:01:18 AKST