Top 47 users from Moscow

# User University Score ?
1 Victor A Martynov 173.4
2 Ilya Antipin 129.9
3 Sergey Slotin 93.7
4 Andrey Kalendarov 47.0
5 Andrew Bortnikov 45.9
6 Kirill Talalykin 38.8
7 Artem Romanov 37.5
8 Aydar Sayranov 33.7
9 Salavat Arslanov 32.2
10 Ольга Кошелюк 31.3
11 Alexander Gazaryan 24.1
12 Stepan Severov 22.4
13 Nedoluzhko Andrey 19.6
14 Тимур Муратшин 13.0
15 Vladimir Pavlovski 11.5
16 Sergey Tikhonov 9.6
17 Grigory Reznikow 8.1
18 Anton Paus 7.7
19 Michael Zubov 4.7
20 Petr Kuznetsov 4.4
20 Timothey Kosachev 4.4
22 Andrey Ryabtsev 3.2
23 Alexander Drobotov 2.2
23 Alexey Makarov 2.2
23 Anton Guryanov 2.2
23 Matvey 2.2
23 Nikita Sapunov 2.2
23 Sergey Shashkov 2.2
23 Zhukov Team 2.2
30 Alexey Kiselev 1.0
30 Alexey Yupinov 1.0
30 Anastasia Panfilova 1.0
30 Andrey Murashev 1.0
30 Dmitry Zapevalov 1.0
30 Ivan Samsonov 1.0
30 Jacob Dlougach 1.0
30 Julia Semavina 1.0
30 Mike Zak 1.0
30 Nazar Kravtsov 1.0
30 ollean 1.0
30 Pavel Klochkov 1.0
30 Vadim Vlasov 1.0
30 Vasilisa Petrushina 1.0
30 Алексей Тимохин 1.0
30 Георгий Ервандян 1.0
30 Наташка Золотовицкая 1.0
30 Фёдор Стуров 1.0

Last updated at 07:09:29 UTC