Top 50 users from Moscow

# User University Score ?
1 Victor A Martynov 173.5
2 Ilya Antipin 147.3
3 Alex Smurov 120.7
4 Sergey Slotin 99.3
5 Basil Semuonov 93.5
6 Kirill Talalykin 50.8
7 Николай Оплачко 49.8
8 Andrey Kalendarov 46.0
9 Igor Filimonov 45.4
10 Andrew Bortnikov 44.8
11 Salavat Arslanov 44.1
12 Artem Romanov 42.8
13 Maksim Bidylo 41.8
14 Ольга Кошелюк 38.8
15 Aydar Sayranov 34.2
16 Alexander Gazaryan 23.8
17 Андрей Сергунин 22.2
18 Stepan Severov 21.8
19 Nedoluzhko Andrey 19.4
20 samuraii 17.5
21 Pavel Gorgolevskiy 15.5
22 Тимур Муратшин 13.7
23 Vladimir Pavlovski 12.9
24 Serge Bobrovsky 10.2
25 Sergey Tikhonov 10.1
26 Anton Paus 9.9
26 Ey Ov 9.9
28 Sergey Volokhin 8.9
29 Grigory Reznikow 7.9
30 Mr ChAI 5.8
31 Michael Zubov 4.5
32 Petr Kuznetsov 4.3
32 Timothey Kosachev 4.3
34 Andrey Ryabtsev 3.6
35 Ivan Chernyshov 3.0
36 Alexander Drobotov 2.2
36 Alexey Makarov 2.2
36 Anton Guryanov 2.2
36 DeMark 2.2
36 Matvey 2.2
36 Nikita Sapunov 2.2
36 Sergey Shashkov 2.2
36 Zhukov Team 2.2
36 Дмитрий Чепурышкин 2.2
45 Alexey Kiselev 1.0
45 Alexey Yupinov 1.0
45 Anastasia Panfilova 1.0
45 Andrey Murashev 1.0
45 Borisenko Valentin 1.0
45 Denis Bakharev 1.0

Last updated at 03:51:17 UTC