Moscow

Moscow

Москва
Rank 5
Score 99.0
Universities 0
Users 93

Top 10 universities from Moscow

Top 50 users from Moscow

Rank User University Score [?]
1 Ilya Antipin 151.2
2 Alex Smurov 131.6
3 Sergey Slotin 104.4
4 Basil Semuonov 98.8
5 Maksim Gorokhovskii 98.4
6 Nikita Kozlov 62.2
7 Ivan Dashkevich 51.2
8 Николай Оплачко 50.9
9 Kirill Talalykin 49.8
10 Salavat Arslanov 49.3
11 Andrew Bortnikov 46.9
12 Maksim Bidylo 46.2
13 Artem Romanov 45.9
14 Igor Filimonov 43.7
15 Andrey Kalendarov 43.1
16 Ольга Кошелюк 40.4
17 Aydar Sayranov 33.3
18 Vladimir Pavlovskii 28.5
19 Alexander Gazaryan 23.8
20 Андрей Сергунин 23.4
21 samuraii 23.0
22 Andrey Michael Tolkushkin 21.8
23 Stepan Severov 21.3
24 Nedoluzhko Andrey 19.8
25 Pavel Gorgolevskiy 15.2
26 Тимур Муратшин 14.7
27 Ilya Khrustalev 13.8
28 Kaktyc 13.1
29 Serge Bobrovsky 11.1
30 Anton Paus 11.0
31 Ey Ov 10.5
32 Sergey Tikhonov 10.4
33 Ivan Krylov 8.6
33 Sergey Volokhin 8.6
35 Grigory Reznikow 7.7
36 Vladimir Pugnin 6.7
37 Petr Kuznetsov 4.9
37 Timothey Kosachev 4.9
39 Michael Zubov 4.6
40 Andrey Ryabtsev 4.2
41 Родион Левичев 3.8
42 Ivan Chernyshov 3.2
43 kolhizin 2.4
43 Sergey Shashkov 2.4
45 Alexander Drobotov 2.2
45 Alexey Makarov 2.2
45 Anton Guryanov 2.2
45 DeMark 2.2
45 elli.curve 2.2
45 Maksim Bidylo 2.2

Last updated at 17:45:27 CEST