Top 12 users from Anyang Institute of Technology

# User Country Score ?
1 Anran Zhang 1.0
1 Huifen Li 1.0
1 Jiankang Chen 1.0
1 Jing Li 1.0
1 Junlei Wang 1.0
1 Lijie Dang 1.0
1 Lijun Zhang 1.0
1 Menglu Li 1.0
1 Xiushu Wu 1.0
1 Zaijing Xia 1.0
1 Zhixuan Miao 1.0
1 刘 旭 1.0

Last updated at 00:27:00 UTC