Top 12 users from Chennai Mathematical Institute

# User Country and subdivision Score ?
1 Rajat De Delhi 38.2
2 Goutham Rajendran 11.5
3 Hrishikesh Saikia 5.2
4 Prateek Chandra Jha Tamil Nadu 3.8
5 Akshaya B Tamil Nadu 2.2
5 Puvi Anban P 2.2
7 Akshay S K Tamil Nadu 1.0
7 Anish Prasad Sevekari 1.0
7 Shankar Ram Tamil Nadu 1.0
7 Sreejata Kishor Bhattacharya 1.0
7 Sudharshan Narasimha Jajula Tamil Nadu 1.0
7 Vidhyabharathi.B Tamil Nadu 1.0

Last updated at 23:52:36 AKST