Top 13 users from Hunan University of Science and Technology

# User Country and subdivision Score ?
1 Zemin Jiang Sichuan 62.6
2 Yu Feng Hunan 46.6
3 xxxhh Hunan 23.7
4 Zhang Bozhen 17.6
5 Bo Zhang 11.3
6 Blackcat 6.9
7 Shiqian Tao 5.1
8 Daoli Xu 1.0
8 Guicen Liu 1.0
8 Hanying Tang 1.0
8 Junqi Wu 1.0
8 Wenjing Liu 1.0
8 Zhizhuo Zhang Hunan 1.0

Last updated at 06:39:24 AKDT