Top 12 users from Hunan University of Science and Technology

# User Country and subdivision Score ?
1 Zemin Jiang Sichuan 63.0
2 CPJIE Guangdong 51.1
3 xxxhh Hunan 23.4
4 Zhang Bozhen 17.9
5 Bo Zhang 12.6
6 Blackcat 6.7
7 Shiqian Tao 5.0
8 Daoli Xu 1.0
8 Guicen Liu 1.0
8 Hanying Tang 1.0
8 Junqi Wu 1.0
8 Wenjing Liu 1.0

Last updated at 00:36:40 UTC