University of California, Los Angeles

University of California, Los Angeles

Rank 27
Score 1856.6
Users 393

Top 50 users from University of California, Los Angeles

Rank User Country Subdivision Score [?]
1 Rishi Sankar 2770.7
2 Nikil Roashan Selvam 2458.7
3 Michael Phillotry 2342.9
4 Robert Lee 1869.6
5 Jacob Zhang 1354.3
6 Justin Li 1173.5
7 Suhas T. Nagar 1169.2
8 Arvin Ding 1096.1
9 Arihant Jain 1086.2
10 Vedant Kumud 1050.5
11 Jason Liu 779.6
12 Simon Traub 726.4
13 Akash Madiraju 566.7
14 Sumith Nalabolu 505.9
15 Xuanhao Cui 504.4
16 Tony Xia 426.4
17 William Zhao 424.8
18 Kevin Xia 333.1
19 Zhouheng Sun 322.4
20 Kevin Sheng 243.0
21 Edward Sun 241.8
22 Cindy Zhang 226.1
23 Alexandros Antonorsi 187.0
24 Lenny Wu 176.6
25 Arihant Jain 173.6
26 Alvyn Wang 170.4
27 Jerry Li 170.3
28 Juan Carlo Rebanal 168.0
29 Jerry Xu 166.8
30 Kevin Lee 163.8
31 Harry Zhou 145.4
32 BENJAMIN LIU 133.9
33 Reiya Downs 133.0
34 Tommy Vo Tran 125.1
35 Rohit Nema 124.4
36 Randall Scharpf 121.3
37 Jeffrey Xu 120.9
38 Chaoshuai Lu 120.6
39 Carson Cox 117.9
40 John Kim 112.3
41 Haoqing (Vincent) Dong 106.8
42 Ho Lyun Jeong 104.8
43 Hao Chen 103.6
44 Shreyank Kadadi 103.1
45 David Hou 101.9
46 Saarthak Sharma 92.1
47 Simon Traub 89.2
48 Neil Vaishampayan 88.5
49 Frank Zheng 86.8
50 Edwin Yu 84.9

Last updated at 20:54:28 CEST